Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Absolventu asociācija

  • Google plus

Absolventu asociācija ir galvenais Rīgas Stradiņa universitātes absolventu dzīves organizators. Tā vieno kādreizējo Rīgas Medicīnas institūta (RMI) un Latvijas Medicīnas akadēmijas (AML), kā arī šo iestāžu pēcteces Rīgas Stradiņa universitātes dažādu paaudžu absolventus. Absolventu asociācijas vīzija ir kļūt par lielāko un ietekmīgāko absolventu asociāciju Latvijā, kura apvieno RSU absolventus – augstas kvalifikācijas speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā. Absolventu asociācijas misija ir veicināt RSU absolventu mūžizglītību un aktīvi popularizēt un atbalstīt savu universitāti, tādējādi attīstot izglītības procesus un veicinot jaunu cilvēku izaugsmi.

Mēs ticam izglītības spēkam, kas maina pasauli un ietekmē katra cilvēka dzīvi. Mēs lepojamies ar saviem absolventiem un viņu sasniegumiem.

Vīzija

Kļūt par lielāko un ietekmīgāko Latvijas absolventu asociāciju, kura apvieno RSU absolventus – augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā.

Misija

RSU Absolventu asociācijas misija ir veicināt RSU absolventu mūžizglītību un aktīvi popularizēt un atbalstīt Rīgas Stradiņa universitāti.

Uzdevumi

Izveidot RSU stipendiju fondu talantīgiem studentiem, kas ļautu viņiem veiksmīgi apgūt izvēlēto studiju programmu un kļūt par labu speciālistu. Stipendiju fonds būs pieejams sekmīgākiem un talantīgākajiem studentiem, kas to pierādījuši ar savām sekmēm un piedalīšanos zinātniski pētnieciskajos projektos. Tas kalpos arī kā apbalvojuma fonds cilvēkiem par izciliem sasniegumiem un pētījumiem zinātnē.

Izveidot "Inteliģences akadēmiju", kas nodrošinātu jauniešiem ārpus akadēmiskās izglītības saņemt dzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes, piemēram, dejotprasmi vai zināšanas par mākslu, tā veidojot jaunieti par ne tikai izglītotu personu, bet inteliģentu personību.

Pēdējās izmaiņas: 11:54, 05. Oktobris, 2016
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105