Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Pētījums par bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmām ar publisku ķīlu nodrošinātās saistībās

11:13, 17. Februāris, 2017
  • Google plus

jurisprudence intro7. martā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā, Andris Pešudovs aizstāvēs promocijas darbu Bezstrīdus piespiedu izpildīšanas teorētiskās un praktiskās problēmas ar publisku ķīlu nodrošinātās saistībās.

Tiesu sistēmas darbību ietekmē tās ierobežotie resursi un pieaugošais prasības pieteikumu skaits. Lai arī šādos apstākļos personām tiktu nodrošināta iespēja aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā (Latvijas Republikas Satversmes 92. pants), nepieciešams aktualizēt procesuālo ekonomiju un panākt tiesību normu lietderīgāku piemērošanu.

Procesuālās ekonomijas potenciāls koncentrētā veidā ietverts Civilprocesa likuma 50. nodaļā paredzētajā Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanā, kuras būtība izpaužas iespējā izlemt tiesību jautājumu ārpus prasības tiesvedības. Šādā prasības tiesvedībai alternatīvā paātrinātā procesā tiek izmantots mazāk resursu, līdz ar to radot procesuālās ekonomijas efektu.

Pētījumā aplūkoti civilprocesuālo tiesību principi, kas nodrošina paātrinātā procesa pieļaujamību un paredz parādnieka tiesību aizsardzības mehānisma darbību. Darbā aplūkota publiskas ķīlas formas (hipotēka, komercķīla) nozīme vienkāršotajā procesā un tās sniegtās iespējas procesuālās ekonomijas palielināšanā.

Pēdējās izmaiņas: 16:35, 07. Marts, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105