Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Doktora studiju grants

 • Google plus

Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju grants var tikt piešķirts uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem šādu doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai:

 1. konferenču (kongresu) dalības maksas segšanai, ja pasākuma organizatori akceptējuši prezentāciju;

 2. mācību literatūras iegādei un periodikas abonēšanai (paliek RSU īpašumā);

 3. zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas, postera izgatavošanas izdevumu samaksai;

 4. laboratorijas materiālu un reaģentu, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas inventāra iegādes segšanai;

 5. analīžu, izmeklējumu un laboratorijas procedūru veikšanai.

Doktorantam grants var tikt piešķirts:

 • pirmā studiju gada doktorantam līdz 710 EUR;

 • otrā studiju gada doktorantam līdz 1000 EUR;

 • trešā studiju gada doktorantam līdz 1420 EUR.

Doktora studiju granta pieteikšanās vadlīnijas

Dokumentu iesniegšana – līdz 16. janvārim

1. Valsts budžeta programmu doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumu Nr. 1 un Nr. 2.

2. Maksas programmu doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumu Nr. 1 un Nr. 2, kā arī visus zinātniskās darbības apliecinošos dokumentus (par pēdējiem 3 gadiem):

 • zinātnisko publikāciju kopijas vai apliecinājums par pieņemšanu publicēšanai (starptautiski un Latvijas recenzētos izdevumos; nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā),

 • uzstāšanās starptautiskās un Latvijas konferencēs ar referātu (konferences programmas kopijas, sertifikātu kopijas),

 • stenda referāti konferencēs (stenda referāta kopijas),

 • starptautisko un Latvijas konferenču tēzes (tēžu kopijas),

 • dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos (projekta vadītāja apliecinoša vēstule vai izziņa).

Atskaišu dokumenti par 2016. gadā izmantotajiem doktora studiju granta līdzekļiem jāiesniedz līdz 30. decembrim!

 • Jāaizpilda un jāiesniedz Doktorantūras nodaļā pielikums Nr. 3

Dokumenti

Pēdējās izmaiņas: 14:08, 06. Februāris, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105