Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Adrese:
RSU zinātniskais centrs Kleisti,
Darba drošības un vides veselības institūts
Rīgā, Rātsupītes ielā 5, LV-1067
Tālrunis: +371 67409139, +371 67409187
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darbības rezultāti

 • Google plus

Projekti

LZP granti

 • LZP grantiLZP „Metālu un noturīgo organisko piesārņotāju ietekme uz antioksidantu aktivitāti nodarbinātajiem atsevišķos Latvijas rūpniecības uzņēmumos”. Tika noteikts metinātāju darba vides gaisa piesārņojums ar metāliem un noskaidrota tā ietekme uz nodarbināto veselību Latvijā. Darbības laiks: 2002.–2009.

 • LZP proj. 05.1835 „Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde”. Stresa marķieru izstrāde – zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde objektīvam darba vides riska faktoru novērtējumam. Darbības laiks: 2004.–2007.
 • LZP Zinātniskais projekts Nr. 04.1203 “Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatonu) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums”, vadītājs Dr. med. V. Liguts, izpildītāja I. Mārtiņsone, zinātniskā konsultante prof. M. Eglīte. Darbības laiks: 2004.–2006.

 • LZP Zinātniskais projekts Nr. 06.1994. „Galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa izvērtējums saistībā ar asins mononukleāro šūnu strukturālām novirzēm Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem”, vadītāja T. Zvagule. Darbības laiks: 2006.–2009.

ES struktūrfondu un INTERREG projekti

 • Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās. Nr. 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025. Darbības laiks: 01.12.2013.-31.08.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.
  Mērķis: Izveidot jaunu cilvēkresursu grupu, piesaistot zinātnei doktorantus un jaunos zinātniekus. Izstrādāt modernas diagnostikas metodes nanodaļiņu un ergonomisko riska faktoru radītajiem riskiem darba vietās.

 • ESF Projekts „Darba apstākļi un riski Latvijā” (id. Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) izpildes laiks 2012. – 2013.
  Rezultāts: darba aizsardzības sistēmas attīstības analīze dinamikā. Pētījums sniedza papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā.

 • INTERREG IV A Programmas projekts "Darba spējas un sociālā iekļaušanās" (Work Ability and Social Inclusion), CB-52. Darbības laiks: 01.05.2011.-31.12.2013.
  Projekta mērķis ir apzināt dažādos darba vides stresa cēloņus darba vietā un uzlabot stresa pārvaldību un labas vadības praksi uzņēmumos, tādējādi veicinot strādājošo darba spēju pieaugumu un sociālo integrāciju. Projektā izmantota Somijā izstrādātā Metal Age metodika, kas palīdz rast iespējas uzlabot darbinieku veselību. Projektā iesaistītajos uzņēmumos pētnieku grupa veica nodarbināto aptaujas, stresa hormona kortizola mērījumus siekalās, kā arī apmācīja atsevišķu uzņēmumu pārstāvjus, kā, lietojot Metal Age metodiku, efektīvāk atrast potenciālo uzlabojumu vietas.
  Rezultāts: Darba vides stresoru apzināšana dažādās darba vietās Latvijā un labās prakses, stresa pārvaldības apmācības uzņēmumos. Kortizola līmeņa un aptaujas anketu analīze.

Projekta noslēguma konferences (4.12.2013.) materiāli

Projekta GALA ZIŅOJUMS ir pieejams šeit

 • Sadarbībā ar Latvijas Toksikologu biedrību LATTOX līdzdalība ES 6-FP projektā IMPART (NMP4-CT-2005-013968) „Improving the understanding of the impact of nanoparticles on human health and environment”. Darbības laiks: 28.08.2008.–2011.
  Rezultāts: apkopota un izplatīta informācija par nanodaļiņu toksicitāti un potenciālo risku videi un veselībai.

 • GRUNDTVIG „Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā” (2008-3466/001-001). Darbības laiks: 01.12.2008.–2011.
  Rezultāts: analīze par strādājošo ar zemu izglītības līmeni situāciju projekta valstīs, mācību programmu un materiālu izstrāde, pasniedzēju apmācība.

 • ESF pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.–2010.” (1DP/1.3.1.3.2/08/IPIA/NVA/002). Darbības laiks: 2009.–2011.
  Rezultāts: darba aizsardzības sistēmas attīstības analīze dinamikā. Pētījums sniedza papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā.
 • Projekts „Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības veicināšana arodveselībā un darba drošībā”, koordinators: 3F (Dānijas arodbiedrību apvienība), koordinators Latvijā – Latvijas Celtnieku arodbiedrība. Projekta vadītājs I. Vanadziņš. Darbības laiks: 2005.–2006.

 • Leonardo da Vinči projekts Nr. LV/04/B/F/PP-172.012 "Arodveselības un darba drošības apmācības programmu attīstība Latvijā”. Projekta vadītājs I. Vanadziņš. Darbības laiks: 2005.–2006.
  Rezultāts: izstrādātas apmācību programmas speciālistiem DA.

 • Leonardo da Vinči projekts Nr. LV/05/B/F/PP-172.015 "Profesionālās izglītības standarta, apmācību kvalitātes kritēriju un apmācības programmas paketes izveide drošam darbam ar azbestu”, līdzizpildītāji – Igaunijas un Lietuvas arodveselības institūti. Projekta vadītājs I. Vanadziņš. Darbības laiks: 2005.–2006.
  Rezultāts: izpētīta darba aizsardzības speciālistu apmācības sistēma Eiropā un izveidotas apmācību programmas Latvijai.

 • Projekts „Eiropas veselības veicināšanas stāvokļa ziņojuma sagatavošana un sadarbības un izplatīšanas modeļu attīstīšana jaunajās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs. Koordinators BKK (Vācija) sadarbībā ar Eiropas veselības vecināšanas darbavietās sadarbības tīklu. Projekta vadītājs I. Vanadziņš. Darbības laiks: 2005.–2006.

 • Projekts „Darbavietu veselības veicināšanas labās prakses piemēru izplatības veicināšana jaunās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs”. Koordinators – Nofera Darba medicīnas institūts (Polija) sadarbībā ar Eiropas veselības vecināšanas darbavietās sadarbības tīklu. Koordinators Latvijā – I. Vanadziņš. Darbības laiks: 2007.
  Rezultāts: apzinātas veselības veicināšanas pašreizējās iespējas Latvijā. Izveidotas programmas darba devējiem.

 • Eiropas Darba drošības un aroda veselības aģentūras projekts "Eiropas darba vides risku novērtējums”. Projekta vadītāja Latvijā – M. Eglīte. Darbības laiks: 01.06.2006.–01.12.2007.
  Rezultāts: izvērtēti galvenie nelabvēlīgie darba vides riska faktori Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas valstīm.
 • Eiropas Komisijas iniciatīvas EQUAL projektā "Invalīdu nodarbinātības veicināšana”. Projekta līdzvadītāja M. Eglīte. Darbības laiks: 01.07.2005.– 01.07.2007.
  Rezultāts: novērtētas Latvijā esošās profesijas un to piemērotība invalīdu darbam.

 • Eiropas struktūrfonda projekts „Profesionālās augstākās studiju programmas „Sabiedrības veselība” studentu prakse uzņēmumos darba aizsardzības speciālista profesijā” VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0070/0066. Projekta vadītāja – M. Eglīte. Darbības laiks: 2006.–2008.
  Rezultāts: izveidota programma sabiedrības veselības speciālistu apmācībai uzņēmumos darba aizsardzības nozarē.

EEZ / Norvēģijas valdības finansētie projekti

 • EEZ „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums” (EEZ09AP-22). Darbības laiks: 01.10.2009.–31.10.2010.
  Projekta mērķis: izpētīt riska faktorus ne-industriālā darba vidē un izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus un preventīvos pasākumus drošam un veselīgam darbam tajā.

 • EEZ „Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē” (LV0042). Darbības laiks: 28.08.2008.–2011.
  Projekta mērķis: vides modelēšanas centra iekārtošana RSU, programmu izveide, personāla apmācība.

Citi projekti


 • „Nordplus Adult 2013” projekts Nr. NPAD-2013/10083 „Veselības veicināšana darba vietā: realitāte un vajadzības”. Darbības laiks: 01.08.2013.-01.08.2014. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Lietuvas Higiēnas institūtu (Hygiene Institute) un Somijas Arodveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health).
  Projekta mērķis: Pētīt veselības izglītību darba vietās Latvijā, Lietuvā un Somijā, veicot nodarbināto un atbildīgo par veselības veicināšanu anketēšanu par veselības izglītības un veicināšanas jautājumiem uzņēmumos.

 • SEED MONEY FACILITY projekts „Reliable Occupational Accident Registration – Indicator for Prevention” Nr. S27. Darbības laiks: 15.09.2014.-15.03.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Somijas Veselības un Sociālo lietu ministriju (Finnish Ministry of Social Affairs and Health), Somijas Aordveselības institūtu (Finnish Institute of Occupational Health), Norvēģijas Valsts Darba inspekciju (Directorate of the Labour Inspection), Konsultāciju uzņēmumu „Kooperationsstelle Hamburg” (Vācija).
  Projekta mērķis: Apkopot informāciju par esošo situāciju attiecībā uz nelaimes gadījumu darbā reģistrāciju, kā arī veidot projektu, kas aptvertu arī citas Baltijas jūras reģiona un Eiropas valstis. Vairāk informācijas pielikumā.

 • Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" vadošie pētnieki piedalās Valsts pasūtījuma programmas (VPP) "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (EKOSOC_LV)" (vadītāja: B.Rivža) 5.2.9. projekta "Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" (vadītāja: I.Kokina) īstenošanā. Projekta mērķis ietver ekoloģiski jutīgo teritoriju ekosistēmu pakalpojumu aspektu un kopienu sociālās apziņas specifikas izpētīti un izvērtēšanu, lai noskaidrotu  Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas iespējas šajās teritorijās, kā arī, lai izstrādātu un aprobētu ekotehnoloģiski orientētu koncepciju sociālās apziņas harmonizācijai.

ekpsoc

Sīkāka informācija  pieejama Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā: www.lza.lv

Projekta rezultāti:

Informācijas lapa: "Arī Tu vari piedalīties vides saudzēšanā!"

Informācijas lapa: "Kā saimniekot videi draudzīgi?"

Informatīvs raksts par projekta rezultātiem: "Vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāji ir gatavi ilgtspējīgai saimniekošanai un dabas resursu izmantošanai?"

Projekta rezultātu kopsavilkums: "Kopsavilkums"

 

Publikācijas

2006. gads

Raksti

 • 1. Zvagule T. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji no Latvijas 20 gadus pēc atgriešanās no darba piesārņotajā vidē // Medicine, Rīga.- 2006, 4.- 6-8 lpp.
 • 2. Eglīte M., Sprūdža D., Baķe M.A. Arodveselības un darba medicīnas nozarēm Latvijā – 40 gadi // Medicine, Rīga.- 2006, 4, 9-11 lpp.
 • 3. Dundurs J., Sprūdža D. Vadlīnijas. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē. // LR VDI, Rīga.- 2006.- lpp.1-45.
 • 4. Eglīte M., Zvagule T., Reste J., Bukovska I., Čurbakova E., Matisāne L. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāju saslimstība ar onkoloģiskajām slimībām laika periodā no 1990. līdz 2004. gadam. // RSU Zinātniskie raksti, Rīga. – 2005.- 40- 46 lpp.
 • 5. Borherte L., Jēkabsone I. Veselības aprūpes darbinieku zināšanas un iemaņas, lai darba vidē pasargātu sevi no infekcijām, kas tiek pārnēsātas ar asinīm // RSU Zinātniskie raksti, Rīga. – 2005.- 50- 54 lpp.
 • 6. Mārtiņsone I., Baķe M.-Ā., Rusakova Ņ. Metālu koncentrācija koku impregnēšanas darba vidē // RSU Zinātniskie raksti, Rīga. – 2005.- 99- 102 lpp.
 • 7. Baķe M.-Ā., Rozenberga L. Anestēzijas māsu darba riska faktori un to ietekme uz pašsajūtu // RSU Zinātniskie raksti, Rīga. – 2005.- 103- 107 lpp.
 • 8. Roja Ž., Eglīte M., Čurbakova E. Veselības problēmas strādājošiem saistībā ar fizisko pārslodzi darbā // Latvijas ārsts, 2006, 9, 62-64 lpp.
 • 9. Eglīte M., Čurbakova E., Vanadziņš I., Dzērve B., Reste J., Dumbrovska S. Arodsaslimstības analīze Latvijā no 1993. līdz 2005. gadam // Rīga: Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas raksti, V 37.- 2006.- lpp. 60-67.
 • 10. Roja Ž., Eglīte M., Čurbakova E. Par ceļu būvē strādājošo veselības problēmām saistībā ar ergonomisko faktoru radīto risku // Latvijas ārsts, 2006, 9, 25-27 lpp.
 • 11. Roja Z., Kalkis V., Vain A., Kalkis H., Eglite M. Assesment of skeletal muscles fatigue of foad maintenance workers based on heart rate monitoring and myotonometry // Journal of Occupational medicine and Toxicology, 2006, 1, 20-28 pp. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 12. Roja Z., Eglite M., Kalkis V., Kalkis H. Assesment of road building workers physical workload using qualitative and quantitative ergonomical risk analyse methods. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B., 2006., Vol.60., 2 (643), 20-30 pp.

Tēzes

 • 1. Kurjāne N., Zvagule T., Gabruševa N., Brūvere R., Hagina E., Eglīte M. Novecošanās un citokīnu produkcija personām, kas pakļautas radioaktīvo nukleīdu iedarbībai // 2006. gada Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.31. <\li>
 • 2. Vanadziņš I., Eglīte M., Reste J., Čurbakova E., Cīrule J., Niedrīte E., Zubkova G. Kokapstrādē nodarbināto personu veselības stāvokļa izpēte // 2006. gada Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.59. <\li>
 • 3. Stepens A., Logina I., Liguts V., Platkājis, Aldiņš P., Ekšteine I.,Mārtiņsone I. Ekstrapiramidāls sindroms narkomāniem // 2006. gada Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.67.
 • 4. Šķesters A., Silova A., Rusakova Ņ. Panax Ginseng ietekme uz organisma antioksidatīvo nodrošinājumu // 2006. gada Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.68.
 • 5. Zvagule T., Eglīte M., Čurbakova E., Reste J., Kurjāne N., Gabruševa N. Onkoloģiskās slimības Černobiļas AES seku likvidētājiem no Latvijas //2006. gada Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.106.
 • 6. Roja Z., Eglite M., Kalkis V., Kalkis H., Vain A. Assesment of the muscle tone and fatigue using myotonometric method // 2006. gada Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.- lpp.64.
 • 7. Kurpa K., Eglīte M., Jankauskas R., Kempinena M. Arodveselība un darba drošība Baltijas valstu Lauksaimniecībā. // Gadsimta ar veselīgu, drošu un produktīvu darba dzīvi atjaunošana. 28. starptautiskā kongresa Arodveselībā tēzes.- Milāna, Itālija, 11.-16.06.06.- 443 lpp.
 • 8. Roja Z., Eglite M., Kalkis V., Kalkis H. Assesment of Latvian road building workers physical workload using qualitative and quantitative ergonomical risk analyse methods // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006, Vol.3, 45-56 pp.
 • 9. Sudmalis P., Baķe M.Ā., Linņika Ž., Rūce M., Piķe A. Noturīgo organisko piesārņotāju noteikšana biovidēs // Starptautiskā konference EcoBalt 2006.- Rīgā, 2006.g. 11.-12.05.- lpp.39-40.
 • 10. Maija Eglite. Occupational health and safety system in Latvia: Further development // Twelfth Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety / University of Tartu, Estonia.- 2006. – 14.-16.09.2006.
 • 11. Ivars Vanadzins. Introduction of the Leonardo da Vinci project „Safe Asbestos Training” // Twelfth Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety / University of Tartu, Estonia.- 2006. – 14.-16.09.2006.
 • 12. Piķe A., Baķe M.Ā., Sudmalis P., Vanadziņš I. Organiskie šķīdinātāji kokapstrādes darba vides gaisā // Starptautiskā konference EcoBalt 2006.- Rīgā, 2006.g. 11.-12.05.- lpp.41-42.
 • 13. Linņika Ž., Piķe A., Sudmalis P., Sprūdža D., Baķe M.Ā. Troksnis kokapstrādes uzņēmumos Latvijā // Starptautiskā konference EcoBalt 2006.- Rīgā, 2006.g. 11.-12.05.- lpp.43-44.
 • 14. A.Skesters, T.Zvagule, A.Silova, K.D.Rainsford, N.Rusakova, I.Burdukova, B.Callingham. Selenium connection with antioxidants in blood of Chernobyl clean-up workers //15th International Conference in Lithuania, April 26-29, 2006, Vilnius, Lithuania
 • 15. I.Kalnina, T.Zvagule, N.Gabrusheva, N.Kurjane, R.Bruvere (2006) Immune state detection in humans by fluorescent method. // Optical Spectroscopy of Biomolecular Dynamics II, A Katzir Conference March 19-23, 2006, Eilat, Israel
 • 16. Seleznovs J., Pokrotnieks J., Orlikovs G., Farbtuh T., Zvagule T., Eglīte M. Gastrointestial cancer risk evalution in Chernobyl clesn-up workers. Ann.Oncology.- 2006, vol.17. (Suppl.6: P-089).

2007. gads

Monogrāfijas

 • 1. Eglīte M., Matisāne L., Vanadziņš I., Antonevica R., Baķe M.Ā., Boriskins A., Druķis P., Dumbrovska S., Grīnberga S., Jakimova D., Leimane S., Mangule R.Martinsone Ž., Mārtiņsone I., Piķe A., Pommers A., Reste J., Sprancis Ģ., Sprūdža D., Sudmalis P. Darba apstākļi un riski Latvijā. Apkopoti ES struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” Nr.VPDI/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījumi - Rīga, 2007.: Labklājības Ministrija, 146 lpp.

Raksti

 • 1. Mironova-Ulmane N., Polakovs M., Pavlenko A., Piekstiņe D., Zvagule T., Churbakova E., Kurjane N., Eglite M., Kärner T. Estimation of internal and external exposition in retrospective dosimetry of Chernobyl clean-up workers // Journal Medical Physics in the Baltic States.- 2007.-5.- pp.55-59. Iekļauts Scopus datu bāzē <\li>
 • 2. Bake M.A., Linnika Z., Sudmalis P., Kočan A., Jursa S., Pike A., Ruce M. Assesment of the exposure of breast milk to persistent organic pollutants in Latvia // International Journal of Hygiene and Environmental health.- 2007.- 210/3-4, pp.483-489. Iekļauts Scopus datu bāzē <\li>
 • 3. Vanadziņš I., Eglīte M., Reste J., Sprūdža D., Linņika Ž., Mangule R. Kokapstrādē nodarbināto personu veselības stāvokļa un darba spēju izpēte // RSU Zinātniskie raksti, 2006.- Rīga; RSU, 2007.-276- 281 lpp.
 • 4. Roja Ž., Kaļķis V., Kaļķis H., Eglīte M., Vain A Estimation of skeletal muscle fatigue using myotonometric method // RSU Zinātniskie raksti, 2006.- Rīga; RSU, 2007.-340- 344 lpp.
 • 5. Gordjušina V., Baķe M.Ā., Sprūdža D. Kadmija koncentrāciju noteikšana Latvijas iedzīvotājiem, kam ir dažādas patoloģijas, Latvijas Universitātes raksti, Medicīna, 2007, 712. sēj., 80-84.
 • 6. Gordjušina V., Sprūdža D., Marauska M., Beķers M. Jaunais perspektīvais products – saldinātājs fruktāna sīrups, Latvijas Universitātes raksti, Medicīna, 2007, 712. sēj., 85-89.
 • 7. Kalnina I., Zvagule T., Gabruseva N. Structural Changes in Lymphocytes Membrane of Chernobyl Clean-up Workers from Latvia // J. Fluoresc.- 2007, 17: pp.633-638.

Tēzes

 • 1. Baķe M.Ā., Buiķe I., Sprūdža D., Rusakova Ņ., Sudmalis P., Piķe A. Ķīmisko vielu iedarbības izraisītais stress veselības aprūpē nodarbinātajiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.64.
 • 2. Baķe M.Ā., Piķe A., Vanadziņš V., Sudmalis P. Organisko šķīdinātāju radītais risks kokmateriālu lakošanas procesā nodarbināto veselībai // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.65.
 • 3. Šķesters A., Zvagule T., Silova A., Rusakova Ņ., Reste J., Lārmane L. Antioksidantu un ibuprofēna ietekme uz prostatīta attīstības risku Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem bioķīmiskais aspekts // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.75.
 • 4. Silova A., Šķesters A., Petuhovs V., Rusakova Ņ., Lārmane L., Rozentāle B., Ivančenko L. Antioksidantu oksidatīvā statusa izmaiņas pacientiem ar hronisku vīrushepatītu C // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.76.
 • 5. Zvagule T., Kalniņa I., Eglīte M., Kurpniece I., Kurjāne N., Gabruševa N., Kizāne G., Kirilova J., Brūvere R., Teibe U. Galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa dinamika un informatīvo procesu saistība ar leikocītu fenotipu Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem 20 gadus pēc darba piesārņotajā vidē // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.77.
 • 6. Linņika Ž., Sprūdža D., Piķe A., Švedovs J. Iekštelpu gaisa kvalitāte bankas telpās // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.89.
 • 7. Linņika Ž., Kanča J. Kaitīgo darba vides faktoru un darba aizsardzības pasākumu savstarpējās sakarības // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.90.
 • 8. Linņika Ž., Sprūdža D., Baķe M.Ā., Sudmalis P., Piķe A., Mārtiņsone I., Antoneviča R., Reste J., Vanadziņš I., Eglīte M. Kokapstrādē esošie riska faktori un arodslimību dinamika // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.91.
 • 9. Linņika Ž., Dundurs J., Reste J., Vanadziņš I. Vibrācija darba vidē un tās izraisīto arodslimību dinamika Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.92.
 • 10. Linņika Ž., Dundurs J., Reste J., Vanadziņš I. Troksnis darba vidē un arodvājdzirdības dinamika // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.93.
 • 11. Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Linņika Ž., Bahs G., Sprūdža D., Rusakova Ņ., Silova A., Burdukova I., Dumbrovska S. Metināšanas aerosola un metālu koncentrācijas darba vides gaisā metālapstrādes procesos un tās saistība ar bioķīmiskajiem rādītājiem metālapstrādes nozarē nodarbināto asinīs // Rīga, 2007., lpp.95.
 • 12. Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Rusakova Ņ., Sudmalis P., Piķe A., Reste J., Antoneviča R., Vanadziņš I., Eglīte M., Matisāne L. Riska faktori un arodslimību dinamika metālapstrādes nozarē Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.96.
 • 13. Baķe M., Rusakova Ņ., Grīnberga S., Dumbrovska S., Džeriņa D. Testosterons kā psihosociālā stresa rādītājs // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.98.
 • 14. Piķe A., Linņika Ž., Sprūdža D., Jēkabsone J. Azbests darba vidē // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.99.
 • 15. Grīnberga S., Baķe M.Ā., Dumbrovska S. Medicīnas darbinieku psihosociālo riska faktoru izvērtējums // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.111.
 • 16. Kurjāne N., Zvagule T., Gabruševa N., Eglīte M., Jaunalksne I., Hagina E., Teibe U. Autoantivielu skrīnings Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem no Latvijas 20 gadus pēc avārijas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.112.
 • 17. Matisāne L., Vanadziņš I., Eglīte M. Latvijas iedzīvotāju ilgstošu veselības traucējumu saistība ar darba apstākļiem 2006. gadā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.113.
 • 18. Stepens A., Logina I., Liguts V., Platkājis A., Aldiņš P., Ekšteina I., Rozentāle B., Mārtiņsone I., Tērauds E. Kustību traucējumu īpatnības efedrona lietotājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2007., lpp.126.
 • 19. Курьяне Н.Н., Звагуле Т.Я., Габрушева Н.З., Хагина Э., Яуналксне И., Эглите М.Э. Донозологическая характеристика имунных нарушений у ликвидаторов аварии Чернобильской АЭС, проживающих на территории Латвии – 20 лет после аварии // 3. Международная научная конференция „Проблемы диагностики и коррекции эндоэкологического статуса в современных условиях”.- Санкт-Петербург, 29-30.11.2007.- с.258-259.
 • 20. Шкестерис А., Звагуле Т.Я., Райнефарб К., Силова А., Ресте Е., Русакова Н., Лармане Л.., Каллингхам Б., Мустафин П. В Возможность регуляции оксидативного стресса с помощью селенаб токоферола и ибупрофена у ликвидаторов аварии на ЧАЭС // 3. Международная научная конференция „Проблемы диагностики и коррекции эндоэкологического статуса в современных условиях”.- Санкт-Петербург, 29-30.11.2007.- с.333-335.
 • 21. Bake M.-A., Lazdina A., Linnika Z. Housing related symptoms of health disturbances as indicator of indoor air quality // An International Conference on „Healthy Air- Better Work”, Helsinki, 2007. 29.-31.05.- 85 pp .
 • 22. Linnika Z., Sprudza D., Pike A., Svedovs J., Bake MA. Indoor air quality assessment in the premises of bank in Latvia // An International Conference on „Healthy Air- Better Work”, Helsinki, 2007. 29.-31.05.- 97 pp.
 • 23. Linnika Z., Sprudza D., Pike A., Sudmalis P., Martinsone I., Rusakova N., Matisane L. Assessment of microclimate in the offices in Latvia // An International Conference on „Healthy Air- Better Work”, Helsinki, 2007. 29.-31.05.- 96 pp .
 • 24. Kalnina I., Zvagule T., Gabruseva N., Kirilova J., Kurjaane N., Bruvere R., Kesters A., Kizane G., Merovics I. Structural Changes in the cell membrane induced by radiation exposure // 10th Conference on methods and Applications of Fluorescence, Salzburg, 2007.09.-12.09.- 273 pp.
 • 25. Kalnina I., Bruvere R., Zvagule T., Gabruseva N., Kirilova J., Kurjaane N., Skesters A., Kirilovs G., Kizane G. Fluorescent analysis of serum abumin changes in people exposed to tonizing radiation // RTU Starptautiskais simpozijs „Advances and applications of FISH technology: drinking water, environmental and foodstuff analyses”, Rīga, 10.-11.2007.- pp.41-42.

2007. gads

Raksti

 • 1. Eglīte M. Uzsākts projects “Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē” // Darba aizsardzības ziņas, Valsts darba inspekcija, Rīga, 2008.- 17.izdevums.- 2 lpp.
 • 2. Kurjāne N., Zvagule T., Gabruševa N., Hagina E., Jaunalksne I., Eglīte M. Autoantivielu skrīnings Černobiļas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas 20 gadus pēc avārijas // RSU Zinātniskie raksti.- 2007.- Rīga; RSU, 2008.- 184- 186 lpp.
 • 3. Martinsone Ž., Vanadziņš I., Sprūdža D., Eglīte M., Baķe M.-Ā., Sudmalis P., Piķe A., Mārtiņsone I., Reste J., Dumbrovska S. Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē esošo riska faktoru un arodslimību dinamikas analīze Latvijā laika posmā no 1998. līdz 2005. gadam // RSU Zinātniskie raksti, 2007.- Rīga; RSU, 2008.- 206- 213 lpp.
 • 4. Šķesters A., Zvagule T., Silova A., Rusakova Ņ., Reste J., Lārmane L. Antioksidantu un iboprofēna ietekme uz oksidatīvo stersu Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem // RSU Zinātniskie raksti.- 2007.- Rīga; RSU, 2008.- 228.-233. lpp.
 • 5. Bake M.A., Rusakova Ņ., Pike A., Grīnberga S., Dumbrovska S., Džeriņa D. Testosterons kā psihosociālā stresa rādītājs // RSU Zinātniskie raksti, 2007.- Rīga; RSU, 2008.- 267- 269 lpp.
 • 6. Н.Курьяне, Т.Звагуле, Н.Габрушева, Э.Хагина, И.Яуналксне, М.Эглите Донозологическая характеристика иммунных нарушений у ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Латвии – 20 лет после аварии // Научно-практический журнал No 2(3)- 2008, 25-27
 • 7. Д.Спруджа, Л.Антоновича, Е.Быкова, В.Гордюшина Экспериментальное изучение влияния иммуномодулятора римолана на сперматогенез б.крыс, Российский иммунологический журнал, ISSN 1028-7221, том 2 (11,2-3)б 2008.
 • 8. Sprudza D., Martinsone Z., Pike A. Work conditions and risk factors of medical and social care employees in Latvia // Proceedings 6th International Conference on occupational Risk Prevention, 2008, ISBN 84-934256-5-
 • 9. Bake M.A., Pike A., Rusakova N., Grinberga S., Domkova S. Elaboration of criteria for assessment of psychosocial risk factors at work // Proceedings 6th International Conference on occupational Risk Prevention, 2008, ISBN 84-934256-5-6.
 • 10. Gordjušina V., Sprūdža D., Martinsone Z., Pike A. Jaunais perspektīvais products – saldinātājs fruktāna sīrups // LU RAKSTII, 2007, 712. sej. Medicīna, 85-89. lpp.
 • 11. Martinsone Z., Bake M.A., Pike A., Sprudza D., Svedovs J. Non-industrial indoor air quality assesment in Latvia // ж. Охорона здоровя Украини,- ISSN 1680-1482,- Киев,- 2008,- cтр. 259-260.
 • 12. Пике А,. Антоновича Р., Мартинсоне Ж., Спруджа Д. Асбест в рабочей среде в Латвии и влияние на здоровье рабочих // ж. Охорона здоровя Украини,- ISSN 1680-1482,- Киев,- 2008,- cтр. 207-208.
 • 13. Stepens A., Logina I., Liguts V., Aldi P., Eksteina I., Paltka A., Martinsone I., Terauds E., Rozent B. and Donaghy M. A parkinsonian syndrome in methcathinone users and the role of manganese // New England Journal of medicine, 2008.- 358 (10), p.1009-1017. Iekļauts Scopus datu bāzē

Tēzes

 • 1. Sudmalis P., Baķe M.Ā. Polihlorēto bifenilu noteikšana bioloģiskās matricās metožu salīdzinājums // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.67.
 • 2. Piķe A., Baķe M.Ā. // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.68.
 • 3. Brūvere R., Zvagule T., Kalniņa I., Kirilova J., Kurjāne N., Šķesters A., Kirilovs G., Ķizāne G., Gabruševa N. Fluorescent analysis of chernobyl clean-up workers blood plazma albumin 20 years after radiation exposure // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.69.
 • 4. Zvagule T., Kalniņa I., Brūvere R., Gabruševa N., Kurjāne N., Kirilova J., Kirilovs G., Šķesters A., Ķizāne G. // Cell membrane dynamical changes in Chernobyl clean-up workers at 10 years period (1997-2007) // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.70.
 • 5. Silova A., Moisejevs G., Zvagule T., Šķesters A. Oksidatīvā stresa rādītāju-lipīdu un proteīnu-izmaiņas Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem pēc ilgstošas dažādu antioksidantu lietošanas // RSU zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 13. un 14.03., 71. lpp.
 • 6. Grīnberga S., Eglīte M., Vanadziņš I., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Antoneviča R., Mangule R., Dumbrovska S., Martinsone Ž., Mārtiņsone I’, Piķe A., Reste J., Sudmalis P., Matisāne L., Boriskins A., Druķis P., Jakimova D., Leimane S., Pommers A., Sprancis Ģ., Kaņējeva S. Psihoemocionālie darba vides riska faktori Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.87.
 • 7. Vanadziņš I. Kokapstrādē nodarbināto alerģiskās arodslimības // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.88.
 • 8. Vanadziņš I., Eglīte M. Kokapstrādē nodarbināto imūnsistēmas stāvoklis un tā loma arodslimību attīstībā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.89.
 • 9. Vanadziņš I., Eglīte M., Matisāne L., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Antoneviča R., Kaņējeva S., Boriskins A., Druķis P., Dumbrovska S., Grīnberga S., Jakimova D., Leimane S., Mangule R., Martinsone Ž., MārtiņsoneI., Piķe A., Pommers A., Reste J., Sprancis Ģ., Sudmalis P. Darba apstākļi un riski 10 gadu periodā Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.90.
 • 10. Kurjāne N., Reste J., Zvagule T., Bērts I., Smirnova K., Gabruševa N., Farbtuha T., Čurbakova E., Eglīte M. Priekšdziedzera vēža incidences izpēte Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.96.
 • 11. Baķe M.Ā., Švedovs J. Dažādu formaldehīda noteikšanas metožu salīdzinājums // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2008., lpp.101.
 • 12. Sprūdža D., Baķe M., Martinsone Ž., Piķe A., Antoneviča R., Mārtiņsone I., Sudmalis P. Darba apstākļi un riska faktoru novērtēšana Latvijā.// Starptautiskā konference EcoBalt 2008.- Rīgā, 2008.g. 15.-16.05.- lpp.29-30.
 • 13. Martinsone Ž., Baķe M., Mārtiņsone I., Piķe A. nanodaļiņas jauna vides piesārņojuma problēma mūsdienās.// Starptautiskā konference EcoBalt 2008.- Rīgā, 2008.g. 15.-16.05.- lpp.122-123.
 • 14. Eglīte M., Zvagule T., Reste J., Čurbakova E., Kurjāne N. Clinical aspects of health disturbance tendencies in Chernobyl nuclear power plant accident clean-up workers from Latvia // Inflammopharmacology.- Queens’College, Cambrigde, 2008.08.-10.09., s24.
 • 15. Zvagule T., Skesters A., Eglīte M., Reste J., Kurjane N., Gabruseva N., Rainsford K.D. Effects of ibuprofen and anti-oxidants on biochemical and clinical aspects of health status of Chernobyl clean-up workers from Latvia // Inflammopharmacology.- Queens’College, Cambrigde, 2008.08.-10.09., p4..
 • 16. Reste J., Zvagule T., Skesters A., Eglīte M., Kurjane N., Gabruseva N., Rainsford K.D. Effects of antioxidant mixtures on biochemical (oxidant/antioxidant) status and clinical observations in Chernobyl clean-up workers from Latvia // Inflammopharmacology.- Queens’College, Cambrigde, 2008.08.-10.09., p5.
 • 17. Vina I., Sprudza D., Danilevich A., Bekers M., Karklina D. Inulin of Jerusalem artichoke concentrate – qualitative and quantitative indices of antiviral actibity // 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium 2007, 08-11 07.
 • 18. Zvagule T., Bruvere R., Kalnina I., Gabruseva N., Kirilova J., Kurjane N., Skesters A., Kirilovs G. (2008) Conformational changes of blood plasma albumin in humans exposed to ionising radiation FEBS Journal, 2008, v.275, Suppl.1; Abstracts of 33rd FEBS Congress and11th IUBMB Conference), 191 (PP3C-17)
 • 19. Звагуле Т.Я., Курьяне Н.Н., Калниня И., Габрушева Н.З., Брувере Р.Ж. (2008) Флуорисцентный анализ мембран мононуклеарных клеток и корреляция с некоторыми показателями иммунной системы н лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии ЧАЭС, из Латвии // Российский иммуннологический журнал, Санкт Петербург, 30 июня- 5 июля, Том 2(11), Номер 2-3, Апрель-Сентябрь 2008, 179
 • 20. Курьяне Н.Н., Звагуле Т.Я., Габрушева Н.З. Фарбтух Т.А., Эглите М.Э. (2008) Определение опухолевых антигенов у ликвидаторов аварии Ченобыльской АЭС как ранний маркер донозологического статуса в пронозе онкологических заболеваний // Донозология-2008, Санкт Петербург.- 18-19 декобря, 2008.- 119-120
 • 21. Шкестерс А., Звагуле Т., Силова А., Ресте Е., Русакова Н., Лармане Л., Габрушева Н., Эглите М. (2008) Оксидативный стресс как усугубляющий и сопровождающий фактор развития донозологических и патологических состяний у ликвидаторов аварии на Ченобыльской АЭС // Донозология-2008, Санкт Петербург.- 18-19 декобря- 2008, 86-87
 • 22. Larmane L., Zvagule T., Skesters A., Silova A., Rainsford K., Rusakova N., and Reste J.. Effects of long-term antioxidant (selenium and vitamin E) and ibuprofen antioxidant therapy on oxidative stress and lipid peroxidation // Cell Biology and Toxicology.- 2008, Vol. 24, Issue 2/3: 25. Index Medicus/MEDLINE.
 • 23. SkestersA., Zvagule T., Larmane L., Rainsford K., Silova A., Rusakova N., and Mustafins P. Effects of selenium alone and with antioksidants and Ibuprofen mixture in Chernobyl catastrophe clean-up workers at risk of developing cancer // Cell Biology and Toxicology.- 2008, Vol. 24, Issue 2/3: 31. Abstracted/Indexed in: Index Medicus/MEDLINE.
 • 24. Zvagule T., Kalnina I., Kurjane N., Bruvere R., Gabruseva N., Skesters A., Long Term Effects of Low Doses of Ionizing Radiation on Chernobyl Clean-up Workers from Latvia // 7th International Meeting on the Effects of Low Doses of Radiation in Biological Systems: New Perspectives on Human Exposure, November. 27-29, 2008, Lisbon, Portugal, Programme and Book of Abstracts, p. 71.
 • 25. Kurjane N., Reste J., Zvagule T., Gabruseva N., Eglite M., Farbtuha T. and Skesters A. Cancer incidence among Chernobyl clean-up workers from Latvia during the period from 1990 till 2006 // 7th International Meeting on the Effects of Low Doses of Radiation in Biological Systems: New Perspectives on Human Exposure.- November. 27-29, 2008, Lisbon, Portugal, Programme and Book of Abstracts, p. 72.
 • 26. Skesters A., Zvagule T., Larmane L., Rainsford K.D., Silova AMustafin P., Reste J., Rusakova N., and Callingham B. Affects of selenium, vitamin E and coenzyme Q10 long-term supplementation in Chernobyl clean-up worker patients at risk of developing prostate symptoms // 7th International Meeting on the Effects of Low Doses of Radiation in Biological Systems: New Perspectives on Human Exposure, November. 27-29, 2008, Lisbon, Portugal, Programme and Book of Abstracts, p. 135.
 • 27. Курьяне Н., Ресте Е., Звагуле Т., Габрушева Н., Фарбтух Т., Эглите М. Определение опухолевых антигенов у ликвидаторов аварии ЧАЭС как ранний маркер донозологического статуса в прогнозе онкологических заболеваний // 4 международная научная конференция Донозология-2008 / Санкт-Петербург.- 2008, стр.119-120.
 • 28. Войцеховская Ю.Г., Орликов Г.А., Виноградова Т., Фарбтух Т.А., Маулиньш Э., Карпов Ю.Г., Карпова Н.Ю. Опыт применения анкет АQLQ и ССQ для оценки качества жизни больных с обструктивной легочной патологией // 4 международная научная конференция Донозология-2008 / Санкт-Петербург.- 2008, стр.324-325.
 • 29. Курьяне Н., Ванадзыньш И., Ресте Е., Эглите М.. Оценка иммунного статуса у лиц, занятых в деревообрабатывающей промышленности Латвии. //2008 Российский Иммунологический журнал, Российская Академия наук, Том 2(11), Номер 2-3, Апрель-Сентябрь 2008, стр. 275
 • 30. Sudmalis P., Pike A., Shvedovs J., Bake M.A., Rusakova N., Antonevica R. Problems of exposure assesment of volatyle organic compounds by processing plastic materials // Airmon 2008 Sixth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring and Biomonitoring / Geilo, Norway.- 2008.p.42.

2009. gads

Raksti

 • 1. Baķe M.Ā., Aumeistere D. Darba vides riski poligrāfijas ražotnēs un to iespējamā ietekme uz nodarbināto veselību// RSU Zinātniskie raksti, 2008.- Rīga; RSU, 2009.- 297-303 lpp.
 • 2. Buiķe I., Baķe M.Ā. Latvijas veselības aprūpes darbinieku darbaspēju pašvērtējums un tā saistība ar darba vides riska faktoriem pēc 2002. gada un 2006. gada aptauju datiem // RSU Zinātniskie raksti, 2008.- Rīga; RSU, 2009.- 274-284 lpp.
 • 3. Sprūdža D., Martinsone Ž., Meldere I. Darba vides risku analīze Latvijas pārtikas produktu un dzērienu ražošanas uzņēmumos // RSU Zinātniskie raksti, 2008.- Rīga; RSU, 2009.- 284-291 lpp.
 • 4. Zvagule T., Bruvere R., Kalnina I., Gabruseva N., Kurjane N., Skesters A., Eglite M. Dynamics of Cell Membrane Changes and Blood Plasma Albumin Modifications in Chernobyl Clean-up Workers at 10 Year Period (1997-2007) // RSU Collection of Scientific Papers 2008.- Research articles in medicine &pharmacy, Riga, RSU, 2009.- pp.63-69.
 • 5. Eglite M., Vanadzins I., Kurjane N., Reste J. Influence of Occupational Risk Facors on ImmuneSystemof the Employed in Wood Processing Industry // RSU Collection of Scientific Papers 2008.- Research articles in medicine &pharmacy, Riga, RSU, 2009.- pp.121-130.
 • 6. Eglīte M., Čurbakova E., Vanadziņš I., Reste J., Cīrule J., Ķeire S., Farbtuha T., Bērts T., Smirnova K. Arodslimības un ar tām saistītās problēmas Latvijā // Medicine, Rīga, 2009.- 02.- lpp. 34-37.
 • 7. Эглите М.Э., Рэсте Е.Д., Чурбакова Э.В., Ванадзиньш И.А. Условия труда, факторы риска на рабочем месте и последствия их воздействия на здоровье трудящихся Латвии // Медицина труда и промышленная экология. Москва.- 2009.- № 6.- стр.6-13.
 • 8. Eglite M., Zvagule T., Rainsford K., Reste J., Čurbakova E., Kurjane N. Clinical aspects of the health disturbances in Chernobyl Nuclear Power Plant accident clean-up workers (liquidators) from Latvia // Inflammopharmacology / Basel/Switzerland: Birkhäuser Verlag,.- 2009.- pp.163.-169. Iekļauts Scopus datu bāzē
 • 9. Kalnina I., Bruvere R., Zvagule T., Gabruseva N., Klimkane L., Kirilova E., Meirovics I., Kizane G. Fluorescent Probe ABM and Estimation of Immune State in Patients with Different Pathologies (Rewiew Article) // J.Fluoresc, Published online: 01 August 2009.
 • 10. Eglīte M., Maurāns A. Rīgas Stradiņa Universitāte iepazīstinās valsts un pašvaldību darbiniekus ar Vides modelēšanas iespējām // Latvijas pašvaldību savienības izdevums “Logs”, Rīga, 2009.- Nr.12.- 21 lpp.
 • 11. Visnola D., Baķe M.Ā., Piķe A., Sprūdža D. Mākslas terapija stresa un trauksmes pārvarēšanai: pētījums un rezultātu analīze // Rakstu krāj.: Mākslas terapija: teorija un prakse, Sastādītāja K.Mārtinsone.- Rīga: Drukātava, 2009, 491-501. [ISBN 978-9984-798-97-4].

Tēzes

 • 1. Zeidlers I., Zaļkalns J., Teibe U., Mackevičš V., Jankovskis S., Aldersons A., Eglīte T., Farbtuha T. Gaismas un skaņas impulsu loma paaugstināta asinsspiediena un nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa normalizēšanā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.47.
 • 2. Eglīte M., Čurbakova E., Reste J., Vanadziņš I. Arodsaslimstības analīze Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.70.
 • 3. Baķe M.Ā., Piķe A., Viskola D., Sprūdža D., Domkova S. Kortizola koncentrācijas izmaiņas siekalās mākslas terapijas rezultātā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.74.
 • 4. Piķe A., Rusakova Ņ., Sprūdža D., Baķe M.Ā. Materiālu un sadzīves priekšmetu nekaitīgums cilvēka veselībai: novērtējums pēc vielu migrācijas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.107.
 • 5. Zellāne M., Baķe M.Ā., Mārtiņsone I., Rusakova Ņ., Švedovs J., Martinsone Ž. Kadmija iedarbības risks metālapstrādē un enerģētikas sektorā nodarbinātajiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.108.
 • 6. Švedovs J., Piķe A. Dažādu aldehīdu noteikšana darba vides gaisā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.110.
 • 7. Remeze I., Roja Z., Kalkis H. Postural ergonomics problems and solutions in sewing enterprise // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.112.
 • 8. Zvagule T., Kalniņa I., Kurjāne N., Kurpniece I., Gabruševa N., Eglīte M. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāju galvas smadzeņu funkcionālais sāvoklis saistībā ar asins plazmas albumīna un mononukleāro šūnu strukturālajām izmaiņām // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.119.
 • 9. Kurjāne N., Brūvere R., Zvagle T., Gabruševa N., Jaunalksne I., Hagina E., Reste J., Eglīte M. Imūnsistēmas rādītāju dinamika Černobiļas avārijas seku likvidētājiem periodā no 1990. Līdz 2008. Gadam // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.120.
 • 10. Lārmane L., Moisejevs G., Rusakova Ņ., Silova A., Šķesters A., Zvagule T. Organisma oksidēšanās – reducēšanās statusa izmaiņas Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem pēc ilgstošas dažādu antioksidantu kombināciju papildterapijas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.121.
 • 11. Skesters A., Zvagule T., Rainsford K.D., Silova A., Rusakova N., Larmane L., Reste J., Kurjane N., Gabruseva N., Callingham B. Biochemical observation relating to concepts of oxidant stress injury in Chernobyl clean-up workers from Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.122.
 • 12. Sprūdža D., Ļašenko I., Boziļeva E., Antonoviča L. Dzintara higiēnisko salvešu ādu kairinošās reakcijas un sensibilizācijas novērtējums // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2009., lpp.219.
 • 13. Эглите М.Э., Ванадзиньш И.А., Рэсте Е.Д., Чурбакова Э.В., Баке М.Я., Спруджа Д.Р., Иванова И.А. Анализ условий труда и профессиональной заболеваемости в Латвии как основа для разработки стратегии по медицине труда // Тезисы докладов научно-практической конференции Реализация Глобального плана действия по здоровью работающих в Росийской Федерациию Проблемы.- Москва.- 2009.- стр.195-197.
 • 14. Eglīte M., Čurbakova E., Reste J., Kurjāne N. Saslimstība ar arodslimībām Latvijā laika posmā no 1991. Līdz 2008. Gadam salīdzinājumā ar citām valstīm // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga, 2009. 19.-21.06.- lpp.26.
 • 15. Dzerina D., Zvagule T., Haznere I., Kokare I., Seimane S. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – Categories of the Component Body Structures, Functions, Activities and Participation Considered as Relevant for Liquidators of the Consequences of the Chernobyl Nuclear Power Plant Disaster // Proceedings of the 10nd Congress on the European Federation for Researcs in Rehabilitation.- Riga, Latvia, 2009.09.-12. 09.- p. S91.
 • 16. Eglīte M., Čurbakova E., Reste J., Kurjāne N. Saslimstība ar arodslimībām Latvijā laika posmā no 1991. Līdz 2008. Gadam salīdzinājumā ar citām valstīm // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 26-27.
 • 17. Hāznere I., Džeriņa D., Zvagule T., Kokare I., Seimane S. Par funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kritērijiem Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 31-32.
 • 18. Kurjāne N., Šapalova E., Volis J., Klapure V., Hačaturjana A., Šlosberga J., Reste J. Mastopātijas slimnieču ar intraduktālu infekciju imūnsistēmas novērtējums // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 47-48.
 • 19. Ļašenko I., Boziļeva E., Roga S., Sprūdža D. Dzintara salvetes ādas kopšanai un veselībai // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 56.
 • 20. Roja Ž., Remeze I., Roja I. Ergonomisko risku izraisītās veselības problēmas šuvējām un agrīnās multidisciplinārās rehabilitācijas nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 76.
 • 21. Vanadziņš I., Eglīte M., Martinsone Ž., Mārtiņsone I. Darba apstākļu analīze kā pamats attīstības stratēģijas izstrādei // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 98-99.
 • 22. Sprūdža D., Martinsone Ž., Baķe M.-Ā., Reste J. Darba vide un arodslimības Latvijā Vanadziņš I., Eglīte M., Martinsone Ž., Mārtiņsone I. Darba apstākļu analīze kā pamats attīstības stratēģijas izstrādei // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 85.
 • 23. Zvagule T., Reste J., Eglīte M., Kalniņa I., Kurjane N., Šķesters A., Gabruševa N. Latvijas Černobiļas avārijas seku likvidētāju dzīves kvalitātes pašnovērtējums Vanadziņš I., Eglīte M., Martinsone Ž., Mārtiņsone I. Darba apstākļuanalīze kā pamats attīstības stratēģijas izstrādei // 6. Latvijas ārstu kongress.- Rīga.- 2009.19.-21.06.- lpp. 107.
 • 24. Zvagule T., Kalnina I., Kirilova E.M., Gabruseva N., Kurjane N., Solomenikova I.I. Fluorescent Study of Human Blood Plasma Albumin Alterations Induced by Ionizing Radiation // 11th Conference on Methods and Applications of Fluorescence.- Budapest.- Hungary, 2009.06.-09.september.- p.19.
 • 25. Viskola D., Baķe M.Ā., Sprūdža D. Piķe A. Stresa un trauksmes izmaiņas organizācijas darbiniekiem pēc mākslas terapijas iedarbības pētījuma rezultāti //7.Starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūdienu mākslu terapija – teorija un prakse”.- Cēsis.- Latvija, 2009.17.-19.jūlijs.- 69 lpp.
 • 26. A. Pike, Z. Martinsone, M.A. Bake, D. Spurdza The Affect of Air Ionization to Particles in the Indoor Air// NOSA Aerosol Symposium. – Lund, Sweden, 12.-13.11.2010, c.67.
 • 27. Skesters.A., Silova.A., Rusakova N., Savickiene.N. Chronic Diabetes mellitus and level of trace elements in blood // 7th International Symposium on trace elements in human: new perspectives” , October 13th – 15th 2009.- Athens.- Greece
 • 28. Skesters A. , Zvagule T., Silova A. , Rusakova N. , Larmane L. , Reste J. , Eglite M. , Rainsford K. D., Callingham B. A., Bake M.A and Lece A. // Biochemical observations relating to oxidant stress injury in Chernobyl clean-up workers (“liquidators”) from Latvia. J.Inflammopharmacology.- Vol.18, Issue 1.- 2010.- p. 17.
 • 29. Sprudza D. ,Vina I, Danilevich A,.Bekers M. Physiological studies of rats fed large doses of Jerusalem artichoke concentrate // ALTEX, Alternatives to animal experimentation, 2009.- vol.26, spec. Issue, ISSN 1868-596X 1.- pp. 376, 198.
 • 30. Baķe M.Ā., Eglīte M., Martinsone Ž., Buiķe I., Piķe A., Sudmalis P. Organic solvents as chemical risk factors of the working environment in different branches of industry and possible impact of solvents to workers health // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 2010.- vol. (in print) [ISSN 1407-009X].
 • 31. Martinsone I., Skesters A. Metals of welding origin in the workplace atmosphere and the exposed workers` blood // Szilagyi M. – Szentmiholyik (Eds.): Trace Elements in the Food Chain Vol. 3. Deficiency or Excess in the Environment as a Risk to Health. Working Committee on Trace Elements of the Hungarian Academy of Sciences (HAS), Budapest, Hungary. 2009, p. 182 – 186.
 • 32. Martinsone I.. Concentrations of metals in welder’s blood // 7th International Symposium on trace elements in human: new perspectives”, October 13th – 15th Athens.- Greece.- 2009, p. 321 – 326.

2010. gads

Monogrāfijas

 • 1. Matisāne L., Vanadziņš I., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Martinsone Ž., Mārtiņsone I., Reste J., Eglīte M., Zvagule T., Kurjāne N., Cīrule J., Kaņējeva S. Darba apstākļi un riski Latvijā 2009.-2010. // Apkopoti projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08//IPIA/NVA/002) ietvaros, Rīga.- 2010.- 122 lpp.
 • 2. Eglīte M. Vides veselība, nodaļa grāmatā Vide un ilgtspējīga attīstība Kļaviņa M., Zaļokšņa J. red. / LU Akadēmiskais apgāds, Rīga.- 2010.- 334 lpp.
 • 3. Eglite M. Enviroment and sustainable development // Edited by M.Kļaviņs, J.Zaļoksnis University of Latvia and W.L.Filipo Hamburg University of Applied Sciences / Rīga: Academic Press of University of Latvia.- 2010.- p.117-126.

Raksti

 • 1. Skesters A., Zvagule T., Silova A., Larmane L., Rusakova N., Kurjane N., Kirilova E., Kalnina I., Kirilov G. Antioxidant effects and its stability on Chernobyl clean-up workers // Int. J. Low Rad., Vol.7, No. 5, 2010.-P.409. -421. Iekļauts Scopus datu bāzē. 
 • 2. Skesters A., Zvagule T., Silova A., Rusakova N., Larmane L., Reste J., Eglite M., Rainsford K.D., Callingham B.A., Bake M.A., Lece A. Biochemical observations relating to oxidant stress injury in Chernobyl clean-up workers („liquidators”) from Latvia // Inflammopharmacology DOI 10.1007/s10787-009-0020-1/ Basel/Switzerland: Birkhäuser Verlag,.- Vol.18, Issue 1.- 2010.- p. 17. -23. Iekļauts Pubmed datu bāzē, Scopus datu bāzē. 
 • 3. Zvagule T., Kalnina I., Skesters A., Kurjane N., Bruvere R., Gabrusheva N. (2010) Long-term effects of low doses of ionizing radiation on Chernobyl clean-up workers from Latvia // Int. J. Low Radiation, Vol. 7, No. 1, 2010. – P.20.-30. (Copyright © 2010 Inderscience Enterprises Ltd.) Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 4. Kirilova E M.., Kalnina I., Zvagule T., Gabrusheva N., Kurjane N., Solomenikova I. Fluorescent study of human blood plasma albumin alterations induced by ionizing radiation. J Fluoresc, Springer, 2010, DOI 10.1007/s 10895-010-0608-2, LLC 2010, Pulished online; 24 February 2010. Iekļauts Pubmed datu bāzē, Scopus datu bāzē.
 • 5. Polakovs M., Mironova-Ulmane N., Pavlenko A., Zvagule T., Kurjane N., Gabrusheva N. The investigation of Chernobyl clean-up workers blood by EPR technique // Proceedings of the 8th international conference on medical physics in the Baktic States ISSN 1822-5721/ Kaunas, Lithuania.- 14.-16.10.2010.- p.137-141.
 • 6. Martinsone Ž., Baķe M.Ā.Toxics effects of nanoparticles – differences and similarities with fine particles // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.1-9. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 7. Sprūdža D., Eglīte M., Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Matisāne L., Mārtiņsone I., Piķe A., Vanadziņš I. Evaluation of work conditions and occupational health risk factors in enterprises within a 10-year period in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.10-19. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 8. Baķe M.Ā., Eglīte M., Martinsone Ž., Buiķe I., Piķe A., Sudmalis P. Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers health // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.25-32. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 9. Dundurs J., Martinsone Ž. Vibration as an occupational hazard in the work environment of Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.33-38. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 10. Eglīte M., Vanadziņš I., Reste J., Čurbakova E., Kurjāne N., Zvagule T. Investigation of health condotion of the employed in wood processing industry // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.39-45. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 11. Eglīte M., Vanadziņš I., Reste J., Čurbakova E., Cīrule J., Ķeire S. Investigation of occupational morbidity in wood processing industry in comparison with other manufacturing industries and with occupational morbidity in Latvia at large // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.46-52. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 12. Farbtuha T., Martinsone Ž., Vanadziņš I., Dundurs J., Mārtiņsone I., Piķe A. Work conditions and health risks of persons employed in construction in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.53-60. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 13. Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Eglīte M. Possible hazards of work environment in metal processing industry in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.61-65. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 14. Vanadziņš I., Eglīte M., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Martinsone Ž., Mārtiņsone I., Rusakova Ņ., Piķe A., Sudmalis P. Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees self estimationin the wood processing industry // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.73-78. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 15. Veide A., Eglīte M., Baķe M.Ā., Čurbakova E. Heath disorders of the employees exposed to organic solvents at work // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.79-84. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 16. Visnola D., Sprūdža D., Baķe M.Ā., Piķe A. Effects of art therapy on stress and anxiety of employees // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.85-91. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 17. Kurjāne N., Prokofjeva T., Jaunalksne I., Farbtuha T. Primārs imūndeficīts pieaugušajiem // Doctus, 2010.- Nr.12 (118).- lpp.40-41.
 • 18. Kalnina I., Bruvere R., Zvagule T., Gabruseva N., Klimkane L., Kirilova E., Meirovics I., Kizane G. Fluorescent probe ABM and estimation of immune status in patients with different pathologies (Review article). J. Fluoresc., 2010, 20, p. 9-17. Iekļauts Pubmed datu bāzē, Scopus datu bāzē.
 • 19. Kalnina I., Kurjane N., Klimkane L., Kirilov G., Zvagule T. Correlation of altered blood albumin characteristics and lymphocyte populations to tumor stage in gastrointestinal cancer patients. Cancer Biomarkers, 6, (2009/2010), 1-9, DOI 10.3233/CBM2009-0151, IOS Press Iekļauts Pubmed datu bāzē, Scopus datu bāzē.
 • 20. Sprūdža D., Ļašenko I., Roga S., Meirēna V., Boziļeva E. Dzintara higiēnisko salvešu nekaitīguma novērtējums // RSU Zinātniskie raksti, 2009.- Rīga; RSU, 2010.- 323-330 lpp.
 • 21. Zeidlers I., Teibe U., Mackevičs V., Jankovskis S., Aldersons A., Eglīte T., Farbtuha T., Vāvere Dz. Gaismas un skaņas impulsu loma paaugstināta asinsspiediena un nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa normalizēšanā // RSU Zinātniskie raksti, 2009.- Rīga; RSU, 2010.- 369-373 lpp.
 • 22. Baķe M.Ā., Piķe A., Domkova S., Švedovs J. Psihosociālo darba vides riska faktoru ietekme uz nodarbināto veselību (objektīvas novērtēšanas iespējas) // RSU Zinātniskie raksti, 2009.- Rīga; RSU, 2010.- 374-383 lpp.
 • 23. Kurjāne N., Brūvere R., Zvagule T., Gabruševa N., Jaunalksne I., Hagina E., Romanova T., Reste J., Eglīte M. Imūnsistēmas rādītāju dinamika Černobiļas avārijas seku likvidētājiem laikā no 1990. Līdz 2008. gadam // RSU Zinātniskie raksti, 2009.- Rīga; RSU, 2010.- 474-480 lpp.
 • 24. Kurjāne N., Zvagule T., Eglīte M., Reste J., Cīrule J., Bērts I., Zubkova G. Aceklofenaka (Airtal) un gabapentīna (Gordius) ārstnieciskās efektivitātes novērtējums arodslimību ārstu praksē // Latvijas ārsts, 2010.- 11.- lpp.46-49.
 • 25. Kirilova J., Kalniņa I., Zvagule T., Kurjāne N. Fluorescentā analīze medicīnā // Latvijas ārsts, 2010.- 12.- lpp.41-43.
 • 26. Zvagule T., Eglīte M., Kurjāne N., Reste J., Cīrule J. Zinātniski pētniecisko darbu turpinās jaunie doktoranti // Paula Stradiņa KUS Ziņas, Rīga; 2010.- Nr.- 1 (27).

Tēzes

 • 1. Звагуле Т.Я., Курьяне Н.Н., Калнина И.З., Ресте Е.Д., Шкестерс A. Я., Габрушева Н.З. Оценка структурно-функциональных свойств мембран лимфацитов и альбумина плазмы крови как маркер нарушений функции имунной и оксидантной системы у ликвидаторов послудствий Чернобильской аварии из Латвии // Донозология-2010, Санкт Петербург.- 16-17 декoбря, 2010.- стр.157-158. 
 • 2. Ресте Е.Д., Курьяне Н.Н., Звагуле Т.Я., Эглите М.Э., Кризская Н.А. Оценка трудоспособности стареющих трудящихся // Донозология-2010, Санкт Петербург.- 16-17 декобря, 2010.- 309-311. 
 • 3. Martinsone Z., Bake M.A. The Surface Area and Number Concentration of Particles as Indoor Air Quality Indicators // Nanotoxicology 2010, Edinburg.- 02.-04.06.2011.- p.109.
 • 4. Bake M.A., Sudmalis P. Adsorption of organic pollutants on carbon ultrafine particles emitted from office printing equiment // Nanotoxicology 2010, Edinburg.- 02.-04.06.2011.- p.136.
 • 5. Martinsone Z., Sprudza D., Bake M.A., Lakisa S., Seile A., Sudmalis P., Svedovs J., Zellane M. The charactization of indoor air quality and health effects in offices of Latvia // Материалы Всеросийского конгресса Профессия и здоровье и Всеросийского съезда врачей-профпатологов. Москва.- 24.-26.11.2011.- стр. 12-14.
 • 6. Shapovalova E., Kurjane N., Klapare V., Shlosberga I., Hagina E. Immunological and clinical changes in women suffering from mastopathy // Abstracts 5th Baltic Congress of Oncology. Riga, 14.-15.05.2010.- (10/1), p.46.
 • 7. Kurjane N., Prokofjeva T., Jaunalksne I. The Primary Immunodeficiency Case in Clinical Practice // Scandinavian Journal of Immunology. Vol.71.- N.6.- 2010.-p.542.
 • 8. Kalnina I., Kirilova E., ZvaguleT., Kirilov G., Kurjane N. Correlation of the changes of blood plasma albumin and t-lymphocytas phenotype to tumor stage in gastrointestinal pacients // Abstracts Correlation of the changes of blood plasma albumin and t-lymphocytas phenotype to tumor stage in gastrointestinal pacients // Abstracts5th FEBS Congress. Gothenburg, Sweden, 26.06.-01.07.2011.- p.48.
 • 9. Martinsone Ž., Baķe M.Ā. Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.66.
 • 10. Zellāne M., Vanadziņš I., Mārtiņsone I. Veselības apmācības pasniegšanas veida izvēle un faktori, kas iedrošina vai attur no līdzdalības // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.67.
 • 11. Lakiša S., Martinsone Ž. Biroju darba apstākļu radītas darbinieku sūdzības // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.68.
 • 12. Sudmalis P., Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Piķe A., Zellāne M., Lakiša S. Biroju darba vides piesārņojums Latvijā ar gaistošiem organiskiem savienojumiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.69.
 • 13. Sudmalis P., Baķe M.Ā. Polihlorēto bifenilu līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.70.
 • 14. Baķe M.Ā., Švedovs J., Piķe A., Martinsone Ž., Zellāne M. Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.71.
 • 15. Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Zellāne M. Darba vides piesārņojuma ietekmes izvērtējums metinātājiem, izmantojot neiroloģisko simptomu anketu Q 16 // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.73.
 • 16. Sprūdža D., Lakiša S., Skreitule L. Bioloģisko riska faktoru izraisīto slimību un profilakses analīze veselības aprūpes darbiniekiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.74.
 • 17. Vanadziņš I. Nelaimes gadījumi darbā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.75.
 • 18. Eglīte M., Reste J., Cīrule J., Čurbakova E., Ķeire S., Rubine A. Arodsaslimstības analīze Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.81.
 • 19. Martinsone Ž., Piķe A. Biroju vides piesārņotājvielas – ozons, sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.96.
 • 20. Zvagule T., Kalniņa I., Šķesters A., Eglīte M., Reste J., Kurjāne N., Gabruševa N. Oksidatīvā stresa pārmaiņu analīze, izmantojot fluorescences spektrālos rādītājus Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem pēc antioksidantu papildterapijas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.109.
 • 21. Kurjāne N., Zvagule T., Hagina E., Reste J., Gabruševa N., Cīrule J., Jaunalksne I., Farbtuha T., Eglīte M. Transformējošā augšanas faktora beta (TGFβ) izpēte Černobiļas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.137.
 • 22. Sudmalis P., Baķe M.Ā. Iekštelpu piesārņojuma novērtējums pēc kopētāja radīto putekļu adsorbēto organisko vielu sastāva // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.141.
 • 23. Kalniņa I., Kurjāne N., Zvagule T., Kirilova J., Kirilivs G. Plazmas albumīna pārmaiņas un limfocītu subpopulācijas pacientiem ar gastrointestinālā trakta audzējiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2010., lpp.274.
 • 24. Vanadziņš I. RSU aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 6-7.
 • 25. Baķe M.Ā. Projekta “Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums” mērķi, uzdevumi un ieskats to realizācijā // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 10-15.
 • 26. Zellāne M., Martinsone Ž., Seile A., Lakiša S. Biroju vides mikroklimatisko parametru izvērtējums // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 15-19.
 • 27. Seile A., Martinsone Ž., Baķe M. Ā., Lakiša S., Zellāne M. Biroju gaisa piesārņojums ar neorganiskām gāzēm – CO2, NO2, SO2, O3 // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 19-25.
 • 28. Švedovs J., Baķe M. Ā., Martisone Ž., Sudmalis P., Piķe A., Zellāne M., Lakiša S. Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem un izocianātiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 25-30.
 • 29. Sudmalis P., Baķe M. Ā., Martinsone Ž., Seile A., Lakiša S., Zellāne M. Dažādu gaistošo organisko savienojumu identifikācija biroju gaisā un to sorbcija putekļos // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.-.2010.- lpp. 31-36.
 • 30. Martinsone Ž., Baķe M. Ā., Piķe A., Lakiša S., Zellāne M. Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita un virsmas laukuma // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 40-48.
 • 31. Lakiša S. Biroja darbinieku subjektīvo sūdzību novērtējums // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 48-53.
 • 32. Sprūdža D., Martinsone Ž., Remeze I., Zellāne M., Silava A., Lārmane L. Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu gaisa piesārņojuma iedarbība uz balto žurku organismu // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 53-61.
 • 33. Pilmane M., Moisejevs G., Martinsone Ž., Sprūdža D. Biroju tehnikas darba vides piesārņojuma radīto trahejas un plaušu audu pārmaiņu imūnohistoloģisks citokīnu, antimikrobo peptīdu un programmētās šūnu nāves izvērtējums // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 62-68.
 • 34. Martinsone Ž., Abramenkovs A. Biroju tehnikas radītā nanodaļiņu piesārņojuma ietekmes izvērtējums, izmantojot perifērās mononukleārās asins šūnas // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 69-75.
 • 35. Baķe M. Ā., Martinsone Ž., Sprūdža D., Vanadziņš I. Priekšlikumi neindustriālās darba vides kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanas pasākumiem // Starptautisks seminārs „Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums”, Rīga.- 2010.- lpp. 75-78.
 • 36. Martinsone I., Bake MA., Rusakova N. Workplace air quality and manganese blood levels for welders in Latvia // 8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health / Finland, Hanasaari, 06.09.10.-08.09.10.- p.61.
 • 37. Sudmalis P., Bake MA., Pike A. Detection of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers in blood of electricians and welders in Latvia // 8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health / Finland, Hanasaari, 06.09.10.-08.09.10.- p.69.

2011. gads

Monogrāfijas

 • 1. Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. Nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni ceļā uz veselību – Latvijas piemērs, nodaļa grāmatā Izaicinājumi veselības apmācības organizēšanā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni // Korzeniovskas E. un Puchalski K red. / Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, Rīga.- 2011.- 136 lpp. 
 • 2. Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. The low educatedemployees towards health a Latvian example // Edited by Korzeniowska E., Puchalski K. / Rīgas Stradiņš University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Riga.- 2011.- 136 lpp. 
 • 3. Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. La actitud de los trabajadores y trabajadoras con bajo nivel educativo hacia la salud. El ejemplo leton // Editores: Korzeniowska E., Puchalski K./ Rīgas Stradiņš University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Riga.- 2011.- pp.109-135.
 • 4. Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju- izzivi za zdravstveno vzgojo // Urednika: Korzeniowska E., Puchalski K./ Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradiņove univerze v Rigi, Latvija.- 2011.- pp.94-106.
 • 5. Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. Nisko wyksztatceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej // Redaktorzy: Korzeniowska E., Puchalski K./ Rīgas Stradiņš University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Riga.- 2011.- pp.103-116.
 • 6. Eglite M., Vanadzins I., Matiane L., Bake M.A., Sprudza D., Martinsone Z., Martinsone I., Reste J., Cirule J.Seile A. Work conditions and occupational morbidity in Latvia // Sixth international conference on the impact of environmental factors on healthNinth international conference on modelling in medicine and biology Environmental HealthBiomedicine (ISSN 1743-3525). Riga.- 2011.- pp.221-232.

Raksti

 • 1. Vanadzins I., Matisāne L. Small and medium – sized enterprises in Latvia – main challenge for the occupational health and safety system // Newsletter on Occupational Health and Safety Barents / Publisher Finnish Institute of Occcupational Health, Finnland, Helsinki.- 2011.- vol.14.- nr.1- p.6 
 • 2. Ванадзиньш И.А., Эглите М.Э., Спруджа Д.Р., Э.Корзениовска, К.Пухальский, Зеллане М.Д., Лакиша С.И., Конова Ш.З., Баке М.Я., Мартинсоне И.Ю. Анализ понятия здоровья у низко образованных работников в 4 странах Европейского Союза для улучшения работы по укреплению их здоровья на рабочих местах // Медицина труда и промышленная экология. Москва.- 2011.- № 2.- стр.34-37. Iekļauts Pubmed datu bāzē, Scopus datu bāzē 
 • 3. Мартинсоне Ж., Спруджа Д., Баке М., Лакиша С., Сейле А., Судмалис П., Шведов Ю., Зеллане М. Характеристика качества воздуха в офысных помещениях и его воздействие на самочувствие работающих // Медицина труда и промышленная экология. Москва.- 2011.- № 3.- стр.27-31. Iekļauts Pubmed datu bāzē, Scopus datu bāzē
 • 4. Kalnina I., Kurjane N., Reste J., Zvagule T., Kirilova J., Kirilovs G. Assessment of Blood Plasma Albumin and Lymphocyte Subpopulations in Patients with Gastrointestinal Cancer // RSU Collection of Scientific Papers, 2010.- Riga; RSU, 2011.- lpp.128-133.
 • 5. Lārmane L., Moisejevs G., Rusakova Ņ., Silova A., Šķesters A., Zvagule T. Oksidatīvais stress un tā iespējamā korekcija, izmantojot antioksidantus // RSU Zinātniskie raksti, 1.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 415-421.
 • 6. Reste J., Eglīte M., Kurjāne N., Vanadziņš I., Cīrule J. Novecojošo nodarbināto darbaspēju izpēte // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 139-146.
 • 7. Kurjāne N., Reste J., Hagina E., Jaunalksne I., Zvagule T., Gabruševa N., Cīrule J., Farbtuha T., Eglīte M. Transformējošā augšanas faktora beta un audzēju nekrotiskā faktora alfa izpēte Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 147-152.
 • 8. Pētersone Dz., Grīnberga S., Eglīte M., Teibe U. Psihosociālo darba vides faktoru ieslodzījuma vietā saistība ar cietuma darbinieku subjektīvo veselības novērtējumu // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 164-174.
 • 9. Šķesters A., Silova A., Rusakova Ņ., Lārmane L., Savickiene N., Kazanavicius G. Oksidatīvais stress un antioksidatīvās aizsardzības potences 2. Tipa Diabetes mellitus slimniekiem // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 202-208.
 • 10. Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Sudmalis P., Švedovs J., Piķe A., Zellāne M., Lakiša S. Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar gaistošiem organiskiem savienojumiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 253-260.
 • 11. Martinsone Ž., Baķe M.Ā., Piķe A., Lakiša S., Zellāne M. Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita un virsmas laikuma // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 261-268.
 • 12. Lakiša S., Zellāne M., Piķe A., Martinsone Ž. Biroju darbinieku subjektīvo sūdzību izvērtējums saistībā ar darba vidi piesārņojošo neorganisko gāzu koncentrāciju gaisā un telpas mikroklimatu // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 269-278.
 • 13. Sprūdža D., Skreitule L. Veselības aprūpes darbinieku savainošanās ar dažādiem asiem medicīnas priekšmetiem // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 279-287.
 • 14. Sudmalis P. Dažādu polihlorēto bifenilu noteikšanas metožu salīdzinājums: problēmas saistība ar polihlorēto bifenilu noteikšanu bioloģiskajās matricās // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2010.- Rīga; RSU, 2011.- lpp. 353-359.
 • 15. Kalnina I., Kurjane N., Kirilova E., Klimkane L., Zvagule T., Kirilov G. Blood albumin alterations and lymphocyte populations in advanced cancer patients. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2011, 1(4), 249-256.
 • 16. Звагуле Т., Кирилова Е., Калнина И. et al. Флуоресцентный биомаркер в исследовании имунного статуса ликвидаторов последствий аварии ЧАЭС. 7 Международная конференция „Донозология-2011”, Санкт-Петербург, Россия.- 15.-16.12.2011.г., стр.262-265.
 • 17. Kirilova E., Kalnina I., Zvagule T., Gabruseva N., Kurjane N., Solomenikova I. Fluorescent study of human blood plasma albumin alterations induced by ionizing radiation. 2011 J.Fluoresc. 21 (3), 923-927. Iekļauts Scopus datu bāzē
 • 18. Эглите М.Э., Ресте Е.Д., Ванадзиньш И.А., Цируле И.Г., Баке М. Я., Спруджа Д.Р., Звагуле Т.Я. Подготовка кадров для профпаталогической службы Латвии // Всеросийская научно-практическая конференция с международным участием Связь заболевания с профессией с позиции доказательной медицины / Казань, 19.-20.2011.-, стр. 52-54.
 • 19. Мартинсоне И.Ю., Баке М.Я., Зеллане М.ДЗ. Применение анкеты Q16 при оценке воздействия сварочного аэрозоля на здоровье сварщиков // Всеросийская научно-практическая конференция с международным участием Связь заболевания с профессией с позиции доказательной медицины / Казань, 19.-20.2011.-, стр. 299-301.
 • 20. Roja Z., Roja I., Remeza I. Autogenic training by mind-body relaxation for employees with chronic upper back pain in textile enterprise / Proceedings of the First International Scientific- Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society / Latvia, Riga.- 07.10.2011.- pp.28-33.
 • 21. Skesters A., Larmane L., Zvagule T., Silova A., Rusakova N., Rainsford K.D., Callingham B. Change of oxidative stress level 25 years after Chernobyl NPP disaster // Magyar Szabadgyok-Kutato Tarsasag VI.Kongresszusa / Szent Istvan Egyetem.- 27.-28.05.2011.- pp.
 • 22. Vanadzins I., Matisane L., Eglite M., Martinsone Z., Spruda D., Bake M. Development of the occupational health and safety situation among Latvian health care workers / Proceedings of the special Session in the Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety //Estonia, Tartu.- 2010.30.09.-01.10.- ISBN 978-952-261-094-2, Helsinki.- 2011.- pp.46-52.
 • 23. Vanadzins I., Martinsone Z., Matisane L., Reste J., Bake M.A., Sprudza D., Eglite M. Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in work environment // Proceedings International Forum on Occupational Health and safety: Polcies, profiles and Services / Hanasaari Cultural Centre, Finland.- 2011.- p.95-97.

Tēzes

 • 1. Reste J., Kurjāne N., Zvagule T., Gabruševa N., Laimiņa L. Funkcionālo spēju novērtējums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.34. 
 • 2. Sprūdža D., Martinsone Ž., Baķe M.Ā., Pilmane M., Silova A., Lārmane L. Eksperimentāls pētījums par biroju gaisa piesārņojuma izraisītām pārmaiņām organismā un elpceļu morfoloģijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.77. 
 • 3. Sudmalis P., Baķe M.Ā. Pesticīdu noteikšana bīstamo ķīmisko atkritumu glabātuves gaisā // Sprūdža D., Martinsone Ž., Baķe M.Ā., Pilmane M., Silova A., Lārmane L. Eksperimentāls pētījums par biroju gaisa piesārņojuma izraisītām pārmaiņām organismā un elpceļu morfoloģijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.78.
 • 4. Baķe M.Ā., Sudmalis P. Polibromēto difenilēteru noteikšana ofisu gaisā un putekļos // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.79.
 • 5. Martinsone Ž., Baķe M.Ā., Seile A., Zellāne M. Biroju tehnikas radīto putekļu daļiņu ietekme uz perifērām mononukleārām asins šūnām // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.104.
 • 6. Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Sprūdža D., Pilmane M., Seile A., Sudmalis P., Švedovs J., Lakiša S., Zellāne M., silova A., Lārmane L. Biroju tehniskā aprīkojuma radītā piesārņojuma kvalitatīva un kvantitatīva identifikācija un tā iespējamā ietekme uz organismu // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.106.
 • 7. Eglīte M., Vanadziņš I., Matisāne L., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Kaņējeva S., Martinsone Ž., Mārtiņsone I., Reste J., Cīrule J. Arodveselības nozares attīstības izpēte Latvijā 15 gadu periodā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.107.
 • 8. Zvagule T., Kalniņa I., Kurjāne N., Reste J., Eglīte M., Šķesters A., Cīrule J., Gabruševa N. Asins plazmas albumīna funkcionālās aktivitātes noteikšana veselības stāvokļa novērtēšanai pēc miokarda infarkta Černobiļas avārijas seku likvudētājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.125.
 • 9. Kalniņa I., Kirilova J., Kirilovs G., Brūvere R., Gabruševa n., Zvagule T., Kurjāne T. Fluorescentās zondes DSM lietojums cilvķa organisma beta-adrenoreaktivitātes novērtēšanai stresa apstākļos // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.126
 • 10. Seile A., Lakiša S. Darba vidē biežāk lietoto rokas instrumentu radītā trokšņa rādītāju izvērtējums Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.128.
 • 11. Lakiša S., Seile A. Darba vidi raksturojošo plaukstas–rokas vibrācijas rādītāju izvērtējums Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.129.
 • 12. Roja Z., Remeza I., Kalkis H., Roja I., Kalkis V. Estimation of Physical Load by Heart Rate Monitoring for Packaging Operators and Spreaders in Textile Enterprise // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.140.
 • 13. Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Rusakova Ņ., Seile A. Metināšanas elektrodu izvēles ietekme uz darba vides gaisa kvalitāti // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.142.
 • 14. Sūna N., Irbe I., Malkiela E., Zvagule T., Logina I., Smalko nervu šķiedru funkcijas traucējumi Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.152.
 • 15. Silova A., Šķesters A., Lārmne L., Rusakova Ņ., Savickiene N. Selēna nozīme dabīgo antioksidantu darbības efektivitātē oksidatīvā stresa koriģēšanā 2.tipa cukura diabēta slimniekiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.156.
 • 16. Zellāne M., Skreitule L., Vanadziņš I. Nodarbināto attieksme pret veselību darba vidē // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.179.
 • 17. Kalve I., Eglīte M., Baķe M.Ā., Seile A., Skreitule L. Maizes cepēju veselības sūdzību izvērtējums saistībā ar darba vidi // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2011., lpp.190.
 • 18. Vanadzins I., Martinsone Z., Matisane L., Reste J., Bake M.A., Sprudza D., Eglite M. Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in working environment and main indicators // International Forum on Occupational Health and safety: Polcies, profiles and Services / Hanasaari Cultural Centre, Finland.- 2011.- p.46.
 • 19. Eglite M., Vanadzins I., Matisane L., Cirule J., Reste J., Martinsone Z., Bake M.A., Sprudza D. Occupational morbidity and changes in levels of risk factors in Latvia during last 15 years // International Forum on Occupational Health and safety: Polcies, profiles and Services / Hanasaari Cultural Centre, Finland.- 2011.- p.114.
 • 20. Reste J., Kurjane N., Zvagule T., Eglite M., Cirule J., Gabrusheva N. Mortality Analysis in Chernobyl Clean-up Workers from Latvia // 14th International Congress of radiation Research / Poland, Warszawa.- 28.08.11.-01.09.11.- pp.120-121.
 • 21. Skesters A., Zvagule T., Larmane L., Silova A., Rusakova N., Rainsford K.D. Chernobyl Clean-up Workers: life under long-term oxidative stress. 15 years of experience // 14th International Congress of radiation Research / Poland, Warszawa.- 28.08.11.-01.09.11.- p.185.
 • 22. Larmane L., Moisejevs G., Silova A., Rusakova N., Skesters A., Zvagule T. Effects of long term additional therapy of different antioxidants and ibuprofen on oxidative stress and antioxidative potential of the Chernobyl clean-up workers // 14th International Congress of radiation Research / Poland, Warszawa.- 28.08.11.-01.09.11.- p.230.
 • 23. Zvagule T. KalninaI., Kurjane N., Vanadzins I., Gabruseva N., Reste J., Skesters A. Alterations of albumin in Chernobyl clean-up workers blood plazma after myocardinal infarction and group with epilepsy paroxysm // 14th International Congress of radiation Research / Poland, Warszawa.- 28.08.11.-01.09.11.- p.250.
 • 24. Vanadzins I., Matisāne L., Martinsone Ž. Challenges for Improving Occupational Health and Safety for Smes in Latvia // XIX World Congress on Safety and Healthy at Work / Turkey, Istambul.- 11.-15.09.2011.- p.254.
 • 25. Sprudza D., Martinsone Z., Pilmane M., Bake M. Interaction of office pollution with pulmonary function and cellular responses // 47th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX) / France, Paris.- vol.205S.- ISSN0378-4274 205S S1-S300.- 28.08.11.-31.08.11.- p.S136.
 • 26. Martinsone Z., Bake M., Abramenkovs A. The effect of ultrafine particles produced by office equiment to peripheral mononuclear blood cells // 47th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX) / France, Paris.- vol.205S.- ISSN0378-4274 205S S1-S300.- 28.08.11.-31.08.11.- p.S166.
 • 27. Martinsone I., Bake M., Rusakova N., Larmane L., Silova A. Metals and oxidative stress parameters levels in the blood of welders in Latvia // 47th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX) / France, Paris.- vol.205S.- ISSN0378-4274 205S S1-S300.- 28.08.11.-31.08.11.- pp.S194-S195.
 • 28. Kirilova J., Kalniņa I., Zvagule T., Kurjāne N., Šķesters A., Brūvere R., Kirilovs G., Gabruševa N., Meirovics I. Fluorescentā zonde ABM organisma imūnās sistēmas izvērtēšanai. // 2.Latvijas izgudrojumu izstāde / RTU, Rīga.- 04.11.11.- lpp.23.
 • 29. Kalnina I., Kirilova E., Klimkane L., Zvagule T., Kurjane N., Kirilov G., Bruvere R., Gorbenko G., Dyobko T. Fluorescent Studies of Human Blood Plasma Albumin Alterations and Lymphocytes Subpopulations in Colorectal Cancer Patients // BITs 2nd Annual World Congress of Immunodiseases and Therapy / Guangzhou Baiyun International Convention Center, China.- 18.-20.11.11.- p.48.
 • 30. Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T., Kurjane N., Kirilovs G. Fluorescent probe DSM in studies of functional state of beta –adrenoreactive system in man and animals, 36 th FEBS Congress „Biochemistry for Tomorrows Medicine” Turino, Italy, 2011, 142.
 • 31. Skesters A., Larmane L., Zvagule T., Silova A., Rusakova N., Rainsford K.D., Callingham B.. „Change of oxidative stress level 25 years after Chernobyl NPP disaster”. Abstract book. VI Congress of Hungary Free Radicals Research Assoc. of Hungary Acad. Sci. Godollo, 27 – 28 May 2011.
 • 32. Sprudza D., Skreitule L. Lighting level analysis in packaging processes // Abstracts The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society / Latvia, Riga.- 07.10.2011.- p.25.
 • 33. Eglite M. Situation in occupational health in Latvia // Abstracts The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society / Latvia, Riga.- 07.10.2011.- p.52.
 • 34. Martinsone Z., Bake M.A., Seile A., Lakisa S., Zellane M., Sudmalis P.  Svedovs J. Indoor Climate and air quality in non-industrial occupational environment Abstracts The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society / Latvia, Riga.- 07.10.2011.- p.53.

2012. gads

Raksti

 • 1. Эглите М.Э., Ресте И.А., Ванадзиньш И.А., Цируле И.Г., Матисане Л., Баке М.Я., Спруджа Д.Р., Мартинсоне И.Ю., Гринберга С.О. Оценка подготовки кадров для охраны труда в Латвии // Медицина труда и промышленная экология. ISSN 1026-9428.- Москва.- 2012.- № 3.- стр.41-47. Iekļauts Scopus datu bāzē. 
 • 2. Sprūdža D., Skreitule L. Apgaismojuma līmeņa analīze biroja darbinieku darba vietās // RSU Zinātniskie raksti, 1.sējums, 2011.- Rīga; RSU, 2012.- lpp. 234-240. 
 • 3. Vanadzins I., Martinsone Z., Matisane L., Reste J., Bake M.A., Sprudza D., Eglīte M. Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in the work environment // OH&Forum 2011, International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services / Finnish Institute of Occupational Health and editors. ISBN 978-952-261-202-1.- 2012.- pp.95-97.
 • 4. J.Dundurs, Ž.Martinsone. Industrial Vibration in Latvia // Proceedings. Recent Developments in Acoustics, Noise and Vibration – International Institute of Acoustics and Vibration, Vilnius University, 2012.- Pp.1 - 8.
 • 5. Dundurs, J., Roja, Z., Cekse, A. Vibration and Occupational Diseases between Conductors of Working Transport Techniques // Health and Safety in Agriculture. Nordic and World-wide Perspectives. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety. Ystad, Sweden, 2012. – Pp. 29-32.
 • 6. Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T., Bruvere R., Gabruseva N., Kurjane N., Gorbenko G., Klimkane L., Kirilov G., Meirovics I. Fluorescent biomarker ABM: properties and estimation of immune state of patients with different pathologies // Journal of Experimental and Integrative Medicine 2012; 2(2):113-123.- pp 113-123.
 • 7. Kalnina I., Zvagule T., Kirilova E., Kurjane N., Skesters A., Silova A., Gabruseva N., Gorbenko G., Kirilov G., Savicka M. Dynamics of lymphocyte membrane in Chernobyl clean-up workers with type 2 diabetes mellitus // Journal of Experimental and Integrative Medicine 2012; 0(0):1-7.- pp 1-7.
 • 8. Sprudza D., Martinsone I., Skreitule L., Valeine L., Kazerovska K. Conformity assessment of natural cosmetic products on volunteers // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.33-36.
 • 9. Eglite M., Vanadzins I., Reste J., Kalve I., Cīrule J. The Analysis of Training of Occupational Health Specialists in Latvia // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.37-40.
 • 10. Martinsone Z., Bake M.A., Seile A., Zellane M., Sudmalis P., Lakisa S., Sprudza D. Occupational Risks and Related Health Effects for Office Workers in Latvia // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.91-94.
 • 11. Reste J., Kurjane N., Zvagule T., Eglite M., Gabrusheva N. Oncological Morbidity Pattern of Chernobyl Accident Workers from Latvia // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.105-108.
 • 12. Reste J., Kurjane N., Zvagule T., Eglite M., Gabrusheva N. Oncological Morbidity Pattern of Chernobyl Accident Workers from Latvia // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.105-108.

Tēzes

 • 1. Kurjāne N., Zvagule T., Reste J., Gabruševa N., Hagina E., Jaunalksne I., Citoviča M. Apoptozes izpēte Černobiļas avārijas seku likvidētājiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.76. 
 • 2. Zvagule T., Kalniņa I., Kirilova J., Kurjāne N., Reste J., Silova A., Šķesters A., Gabruševa N., Gorbenko G., Kirilovs G. Limfocītu membrānu pārmaiņu analīze dinamikā Černobiļas avārijas seku likvidētājiem ar 2. tipa cukura diabētu un sirds asinsvadu slimībām // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.91. 
 • 3. Baķe M. Ā., P. Sudmalis. Polibromēto difenilēteru līmeņi asins serumā Latvijas uzņēmumos nodarbinātiem elektriķiem un metinātājiem RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.110.
 • 4. Baķe M. Ā., Zellāne M., Zveginceva I., Vanadziņš I., Mārtinsone Ž., Mangule R. Nodarbināto informētības loma individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā darbavietā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.117.
 • 5. Mārtiņsone I., Sudmalis P., Baķe M. Ā. Metālu un organisko piesārņotāju noteikšana Latvijā iegūtā bišu maizē // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.120.
 • 6. Silova A., Šķesters A., Zvagule T., Gabruševa N. Lipīdu oksidācijas biomarķieru izmaiņu atšķirības 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ar / bez zemas intensitātes jonizējoša starojuma devas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.133.
 • 7. Zellāne M., Vanadziņš I. Faktori, kas ietekmē nodarbināto centienus ievērot veselīgus uztura paradumus // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.135.
 • 8. Reste J., Petuhovs V., Baumane L., Kurjāne N., Eglīte M., Zvagule T., Gabruševa N., Laimiņa L., Krizska N. Slāpekļa monoksīda izpēte matos jonizējošās radiācijas hroniskai ietekmei pakļautiem cilvēkiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.142.
 • 9. Sprūdža D., Valeine L., Mārtiņsone I., Skreitule L. Biokosmētikas līdzekļu atbilstība drošuma novērtējuma prasībām // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.145.
 • 10. Eglīte M., Latkovska R. Hroniskas trokšņa iedarbības radītā akustiskā trauma naktsklubu darbiniekiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2012., lpp.326.
 • 11. Eglite M., Vanadzins I., Reste J., Kalve I., Cirule J. The training of occupational health specialists in Latvia // IFEH 12th World Congress on Environmental Health.- Vilnius, Lithuania, 22.-27.05.2012., p. 16.
 • 12. Bake M.A., Martinsone Z., Seile A., Zellane M., Sudmalis P., Lakisa S., Sprudza D. Occupational risks and related health effects for office workers // IFEH 12th World Congress on Environmental Health.- Vilnius, Lithuania, 22.-27.05.2012., p. 58.
 • 13. Sprudza D., Martinsone I., Skreitule L., Valeine L., KazerovskaK. Conformity assesment of natural cosmetic products on volunteers // IFEH 12th World Congress on Environmental Health.- Vilnius, Lithuania, 22.-27.05.2012., p. 75.
 • 14. Reste J., Kurjane N., Zvagule T., Gabrusheva N. Oncological morbidity pattern of Chernobyl accident Latvian workers // IFEH 12th World Congress on Environmental Health.- Vilnius, Lithuania, 22.-27.05.2012., p. 83.
 • 15. Grīnberga S., Avota M., Eglīte M., Dundurs J., Aulika B. Environmental education at the depatment of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university // 17th international scientific conference „EcoBalt 2012”.- LU, Rīga.- 18.-19.12.2012.- lpp.29.
 • 16. Mārtiņsone I., Vanadziņš I., Eglīte M. Development of training program “Environmental quality modeling” in Riga Stradins university // 17th international scientific conference „EcoBalt 2012”.- LU, Rīga.- 18.-19.12.2012.- lpp.53.
 • 17. Zvagule T., Kurjane N., Šķesters A., Silova A., Gabruseva N., Gorbenko G., Kirilov G., Kalnina I., Kirilova E., Gonta S. Alterations of Blood Plasma Albumin in Chernobyl Clean-up Workers with and without Type 2 Diabetes Mellitus // Daugavpils Universitātes konferences “Jaunu fluorescenut materialu un metožu izstrāde un pielietošana” tēzes.- Daugavpils, 12.09.2012., lpp. 37.
 • 18. Zvagule T., Kalnina I., Kirilova E., Kurjane N., Gabruseva N., Reste J., Kirilov G., Šķesters A., Silova A. Alterations of Blood Plasma Albumin in Chernobyl Clean-up Workers with and without Concomitant Diseases // Daugavpils Universitātes konferences “Jaunu fluorescentu materialu un metožu izstrāde un pielietošana” tēzes.- Daugavpils, 12.09.2012., lpp. 38.
 • 19. Kirilova E., Gorbenko G., Kalnina I., Zvagule T., Kirilov G., Kurjane N. Aminobenzanthrone Derivative ABM - Fluorescent Biomarker of Immune State of Patients // Daugavpils Universitātes konferences “Jaunu fluorescentu materialu un metožu izstrāde un pielietošana” tēzes.- Daugavpils, 12.09.2012., lpp. 39.
 • 20. Kirilova E., Kalnina I., Zvagule T., Kurjane N., Kirilov G., Gabruseva N. Functional State of Beta Adrenoreactive System in Man and Animals: Fluorescent Studies // Daugavpils Universitātes konferences “Jaunu fluorescentu materialu un metožu izstrāde un pielietošana” tēzes.- Daugavpils, 12.09.2012., lpp. 40.
 • 21. Kalnina I., Zvagule T., Klimkane L., Kurjane N., Kirilova E., Gorbenko G. Fluorescent Studies of Human Blood Plasma Albumin Alterations and Lymphocytes Subpopulations in Colorectal Cancer Patients // Daugavpils Universitātes konferences “Jaunu fluorescentu materialu un metožu izstrāde un pielietošana” tēzes.- Daugavpils, 12.09.2012., lpp. 41.
 • 22. Šķesters A., Silova A., Zvagule T., Reste J., Lārmane L., Rusakova Ņ., Gabruševa N. Oksidatīvā stresa marķieru izmaiņas Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem pēdējo 10 gadu laikā // Daugavpils Universitātes konferences “Jaunu fluorescentu materialu un metožu izstrāde un pielietošana” tēzes.- Daugavpils, 12.09.2012., lpp. 42.
 • 23. Eglite M., Vanadzins I., Feldberga I., Usacka I. Development of Latvian society of occupational physicians and its influence on occupational safety and health system in Latvia // Conference on Occupational Health and Safety: From Policies to Practise, December 6-7, 2012, Riga, Latvia, p. 19.
 • 24. Lakisa S., Martinsone I. Impact of work organization factors on sickness absence and presenteeism of employees // Conference on Occupational Health and Safety: From Policies to Practise, December 6-7, 2012, Riga, Latvia, p. 36.
 • 25. Martinsone Ž., Baķe M.Ā., Eglīte M. Assessment of indoor air pollution and health complaints among office employees // Conference on Occupational Health and Safety: From Policies to Practise, December 6-7, 2012, Riga, Latvia, p. 39.
 • 26. Remeza I., SprudzaD., Martinsone Z. The influence of chemical factors on the health of workers of manufacture of leather goods // Conference on Occupational Health and Safety: From Policies to Practise, December 6-7, 2012, Riga, Latvia, p. 48.
 • 27. Reste J., Eglite M., Zvagule T., Kurjane N. Musculoskeletal Occupational Diseases and Aging Workforce in Latvia // Conference on Occupational Health and Safety: From Policies to Practise, December 6-7, 2012, Riga, Latvia, p. 49.
 • 28. Петухов В.И., Баумане Л.Х., Дмитриев Е.В., Рестэ Е.Д., Звагуле Т.Я. и др. Сдвиги в металло-лигандном гомеостазе клеток эпидермиса в качестве дискриминаторов окислительного/нитрозативного стресса // Сборник статей международной научной конференции «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем» - Минск, издательский центр БГУ, 2012 – стр. 192-194.
 • 29. J.Dundurs, Ž.Martinsone. Industrial Vibration in Latvia // The Nineteenth International Congress on Sound & Vibration. - Vilnius, Lithuania, 8-12 July, 2012. RegularSessions/R20_Human Response to Noise and Vibration_127
 • 30. Kalnina I., Zvagule T., Kirilova J., Kurjane N., Skesters A., Silova A., Gabruseva N., Gorbenko G., Kirilov G. Dynamics of lymphocyte s membrane Chernobylclean-up workers with diabetes mellitus. 8th International Congress of Autoimmunitu. Granada, Spain, May 9-13,2012.
 • 31. Габрушева Н., Калниня И., Звагуле Т. , Кирилова Е., Курьяне Н., Ресте Е., Кирилов Г. Экспресс метод определения гистамина в мясных продуктах // Международная конференция ДОНОЗОЛОГИЯ - 2012. Санкт-Петербург, Россия,13-14 декабря 2012.
 • 32. Kurjane N., Eglite J., Tolpak N., Debeljak M., Avcin T.. The first case of Familial Mediterranean Fever diagnosed in Latvia. // Journal of Clinical Immunology, 32, Supplement 1, September 2012, p.117.
 • 33. Prokofjeva T., Jaunalksne I., Cirule I., Kirilova I., Kurjane N.. Common variable immunodeficiences (CVID) in Latvia. // Journal of Clinical Immunology, 32, Supplement 1, September 2012, p.206.

2013. gads

Monogrāfijas

 • 1. Vanadziņš I., Martinsone Ž., Lakiša S., Reste J., Grāvele M., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Mārtiņsone I., Eglīte M., Pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā 2012–2013” ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros. ISBN 978-9984-793-41-2, Rīga, RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts, SIA “TNS Latvia”, 2013.- 139 lpp. 
 • 2. Vanadziņš I., Martinsone Ž., Lakiša S., Reste J., Grāvele M., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Mārtiņsone I., Eglīte M., Pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā 2012–2013” ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros. ISBN 978-9984-793-48-1, Rīga, RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts, SIA “TNS Latvia”, 2013.- 139 lpp. (elektroniskā versija)
 • 3. Vanadziņš I., Martinsone Ž., Lakiša S., Reste J., Grāvele M., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Mārtiņsone I., Eglīte M., The Study “Working conditions and risks in Latvia 2012-2013” was carried out within the project “Practical application of the legislation regarding labour relations and occupational safety in sectors and companies” (No. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) with financial support of the European Social Fund of the European Union and the state of Latvia. Responsibility for the content of the research shall be borne by the Employers’ Confederation of Latvia, “TNS Latvia Ltd.” and Institute for Occupational Safety and Environmental Health of Rīga Stradiņš University (RSU DDVVI), ISBN 978-9984-793-49-8, Riga, 2013.- pp.139.
 • 4. Reste J. Jonizējošā starojuma ietekme uz cilvēku novecošanu // GlobeEdit.- Rīga.- RSU, Diss., ISBN: 978-3-639-635-157.- 2013.- lpp.1-253.

Raksti

 • 1. Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T., Kurjane N., Skesters A. Silova A., Gabruseva N., Gorbenko G., Kirilov G., Gonta S. Radiation-modified albumin in type 2 diabetic patients // Journal of Experimental and Integrative Medicine 2013; 3(1):3-7.- ISSN: 2146-8389.- pp 1-5. 
 • 2. Reste J., Eglite M., Rubine A., Cirule J., Zubkova G., Zvagule T., Vanadzins I. Musculoskeletal disorders caused by physical overload: the situation in Latvia // WIT Transactions on Biomedicine and health, Vol 16, ISSN 1743-3525 (on-line), WIT Press 2013.- pp.73-82. Iekļauts Scopus datu bāzē 
 • 3. Eglite M., Vanadzins I., Matisane L., Bake M.A., Sprudza D., Martinsone Z., Martinsone I., Kalve I., Reste J., Cirule J., Seile A. Assessment of occupational health and safety system in Latvia // International Journal of Safety and Security Engineering.- ISSN: 2041-904X (on line) and ISSN: 2041-9031 (paper format); 2012.- vol.2.- N.4.- / WIT Press 2013.- pp.305-316.
 • 4. Эглите М.Э., Ресте Е.Д., Цируле И.Г., Ванадзиньш И.А., Вайшля Г., Плаудис М. Анализ профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата в Латвии и изучение путей их профилактики // Материалы ХII Всероссийского конгресса Профессия и здоровье и V Всероссийского съезда врачей-профпатологов / Москва, 27.-30.11.2013.- стр.523-525.
 • 5. Krumins E., Bake M., Dimdina I., Lesinskis A. Indoor Environment Quality in Riga City Kundergarten Buildings: Actual Data, Problems and Solutions // Proceedings of the Sustainable Buildings Construction ProductsTechnologies Colletion of Full Papers, ISBN 978-3-85125-301-6 / GrazUniversity of Technology, Austria, 25.-28.09.2013.- pp.159-165.
 • 6. Mironova-Ulmane N., Polakovs М., Pavlenko А., Zvagule Т., Кurjane N., Gabruševa N. The retrospective dosimetry and EPR of blood os Chernobyl workers // Proceedings of IV International conference Radioactivity and radioactive elements in environment / Tomsk, 04.-08.06.2013.- pp.600-603.
 • 7. Grāvele M., Vanadziņš I. Faktori, kas ietekmē nodarbināto centienus samazināt saldumu un taukvielu daudzumu uzturā un ievērot fiziski aktīvu dzīvesveidu // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2012.- Rīga; RSU, 2013.- lpp. 52-56.
 • 8. Dundurs.J., Fromane Z., Gušča J., Roja Ž. Atkritumi veselības aprūpes iestādēs. // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2012.- Rīga; RSU, 2013.- lpp. 87-95.
 • 9. Baķe M.Ā., Šperberga I., Skreitule L., Seile A., Martinsone Ž., Sprūdža D. Darba procesu raksturojums ceļu būvē un ar tiem saistītie darba vides riska faktori. // RSU Zinātniskie raksti, 2.sējums, 2012.- Rīga; RSU, 2013.- lpp. 96-106.
 • 10. Turks M., Rodins V., Rolava E., Ostrovskis P., Belyakov S. A practical access to glucose- and allose-based (5+5) 3-spiropseudonucleosides from a common intermediate // Carbohydrate Research. 2013 Jun 28;375:5-15. doi: 10.1016/j.carres.2013.04.008. Epub 2013 Apr 17.- pp.5-15. Iekļauts PubMed – NCBI datu bāzē

Tēzes

 • 1. Krumins E., Bake M., Dimdina I., Lesinskis A. Indoor Environment Quality in Riga City Kundergarten Buildings: Actual Data, Problems and Solutions // Sustainable Buildings Construction ProductsTechnologies, ISBN978-3-85125-299-6 / GrazUniversity of Technology, Austria, 25.-28.09.2013.- pp.47-48.
 • 2. Reste J., Zvīgule G., Kurjāne N., Zvagule T., Eglīte M., Hagina E., Gabruševa N., Bērziņa D., Kalniete D., Miklaševičs E. Telomēru garums un TGFβ ilgstošai radiācijas ietekmei pakļautiem cilvēkiem// RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2013., lpp.63.
 • 3. Mednieks J., Noviks I. Valēviča E., Zvagule T, Logina I. Kardiālas autonomas neiropātijas sastopamība Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku vidū // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2013., lpp.152.
 • 4. Zvagule T., Kalniņa I., Kurjāne N., Reste J., Kirilova E., Silova A., Šķesters A., Gabruševa N., Kirilovs G., Gonta S., Pīmane E. Albumīna saistību centru raksturojums pacientiem un Černobiļas avārijas seku likvidētājiem ar 2. tipa cukura diabētu (2TCD) vidū // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2013., lpp.170.
 • 5. Lakiša S., Grāvele M., Sprūdža D., Vanadziņš I. Biroja darba vides mikroklimata mērījumi // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2013., lpp.171.
 • 6. Grāvele M., Lakiša S., Sprūdža D., Vanadziņš I. Oglekļa dioksīda koncentrācija iekštelpu gaisā kā ventilācijas sistēmas raksturlielums // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2013., lpp.172.
 • 7. Mārtiņsone I., Rusakova Ņ., Vizbule L., Baķe M.-Ā. Stresa marķiera – kortizola noteikšanas iespējas siekalās // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2013., lpp.173.
 • 8. Kalnina I., Kirilova E., Kirilovs G., Gorbenko G., Zvagule T. Aminobenzanthrone derivative ABM-fluorescent biomarker of immune state of patients // Biomarker discovery: Driving technologies / The Royal College of Pathologists.- London, 28.02.2013.-
 • 9. Kalnina I., Kirilova E., Zvagule T. Fluorescent Studies of Blood Plasma Albumin Alterations in Patients and Chernobyl Clean-up Workers with Type 2 Diabetes Mellitus // BITs 3rd Annual World Congress of Immunodiseases and Therapy 2013 / dalian International Conference Center, China.- 12.14.10.2013.- p.552.

2014. gads

Raksti

 • 1. Reste J., Zvigule G., Zvagule T., Kurjane N., Eglite M., Gabruseva N., Berzina D., Plonis J., Miklasevics E. Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster // The Japan Radiation research society and Japanese society for radiation oncology / Journal of Radiation Research, ISSN 0449-3060, Vol.55 No.4, 2014.- pp 1–12. Iekļauts PubMed – NCBI datu bāzē <\li>
 • 2. Surakka J., Grotell. S., Piippo J., Gustafsson E., Tuulik V., Meigas K., Vanadzins I., Martinsone I., Lenne R. WASI –Well-Being at Work, Social Inclusion and Participatory Methods: Background, Importance and Theoretical Framework // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.13-28. <\li>
 • 3. Surakka J., Vanadzins I., Meigas K., Piippo J., Tuominen R., Pille V., Tuulik V., Kozlova L., Mārtiņsone I., Kettunen J., Lakiša S., Sprūdža D., Baķe M.Ā. WASI: The Metal Age Method // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.29-49.
 • 4. Martinsone I., Vizbule L., Cercina A., Pille V., Tuulik V., Surakka J., Piippo J., Baķe M.Ā. WASI – Stress // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.50-54.
 • 5. Lakiša S., Martinsone I., Baķe M.Ā., Grāvele M., Meigas K., Tint P., Cercina A., Vanadzins I. WASI – Indoor Air Quality // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.71-86.
 • 6. Woolfson Ch., Vanadzins I. Historical and contemporary challenges to occupational safety and health in Latvia // Policy and practice in health and safety.- IOSH, vol.12., issue 2, ISSN (print): 1477 3996, ISSN (online): 1477 4003. – 2014. Pp.47-65. Iekļauts Scopus datu bāzē.
 • 7. Salmi A., Lerssi-Uskelin J., Hopsu L., Kozlova L., Lakiša S. Workplace health promotion should be based on the needs of the workplace // Barents Newsletter on Occupational Health and Safety / Finnish Institute of Occupational Health. – 2014.- vol.17, No.3.- pp.81-84.
 • 8. Sprudza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L., Martinsone I. Work Ability and Stress Factors of Latvian Office Workers // RSU Collection Scientific Papers 2014.- ISSN 1691-497X.- Rīga; RSU, 2014. pp. 80-91.
 • 9. Vanadzins I. Sickness absenteeism in Latvia // Finnish Institute of Occupational Health, ISBN 978-952-261-503-9, Helsinki.- 2014.- pp.24-29.
 • 10. Kalnina I., Kirilova E., Gorbenko G., Kirilov G., Zvagule T., Linde R., Reste J.. Long-term alterations of blood plasma albumin in Chernobyl clean-up workers. J.Experimental and Integrative Medicine, 2014, 4(3), 165-170.
 • 11. Kalnina I., Kirilova E., Gorbenko G., Zvagule T., Kirilov G. Immune state of patients: detection using fluorescent response. J. of Autoimmunity and Cell Responses, 2014. http:/hoajoline.com/journals/pdf/2052-8000-1-1.pdf.
 • 12. Maija Eglīte, Dana Zeme „Aroda medicīnas aktuālās problēmas” , žurnāla „Doctus” 2014. aprīļa numurā 42 – 43.lpp.

Tēzes

 • 1. Sprūdža D., Kozlova L., Lakiša S., Baķe M.-Ā. Darba spēju un stresa novērtējums biroja darbos nodarbinātiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.82.
 • 2. Baķe M.-Ā., Rusakova Ņ., Seile A., M., Sprūdža D., Komarovska L. Sintētisko materiālu nekaitīguma veselībai novērtējums pēc vielu migrācijas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.83.
 • 3. Zvagule T., Kalniņa I., Kirilova E. Aminobenzantrona atvasinājums ABM – pzcientu imūnā stāvokļa biomarķieris // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.86.
 • 4. Vanadziņš I., Martinsone Ž., Reste J., Lakiša S., Grāvele M., Eglīte M., Mārtiņsone I. Darba vides apstākļi un riski Latvijā: 2013.gada pētījuma dati // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.87.
 • 5. Reste J., Martinsone Ž., Vanadziņš I., Rašmane B., Eglīte M., Kaļķis H., Zvagule T., Kurjāne N. Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.134.
 • 6. Eglīte M., Čupeca H. Stjuartu saslimstība ar gripai līdzīgiem simptomiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.141.
 • 7. Martinsone Ž., Brizga I. Biroju darbinieku balsta un kustību sistēmas traucējumu saistība ar darba vietas iekārtojumu // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.159.
 • 8. Martinsone Ž., Sila I. Ergonomiskie darba vides riska faktori un augšējo ekstremitāšu muskuloskeletālie traucējumi tēlniekiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.160.
 • 9. Kaļķis H., Rezepina I., Kaļķis V., Altāne I., Legzdiņa L., Krumholce P. Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2014., lpp.399.
 • 10. Vanadzins I., Martinsone Z., Reste J. Development of occupational morbidity and analysis of multifactorial causes for MSDs in Latvia during last 20 years // XX World Congress on Safety and Health at Work 2014. Global Forum for Prevention. Sharing a Vision for Sustainable Prevention., 24.-27.08.2014., Frankfurt, Germany.
 • 11. Kalnina I., Zvagule T., Bruvere R., Kirilova E., Gorbenko G., Kirilov G., Kurjane N., Reste J., Gabruseva N. Fluorescent Probe ABM: Properties and Advantages as a Biomarker of Albumin Alterations in Different Pathologies // BITs 7th Annual World Protein and Peptide Conference-2014/ Dalian, China.- 25.-28.04.2014.
 • 12. Zvagule T., Kurjane N., Kalnina I., Kirilova E. Fluorescent biomarker of immune state of patients and animals // 19th International scientific conference „Ecobalt 2014”.- Riga, Latvia.- 2014.- p.66.
 • 13. Sprudza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L., Martinsone I. Wellbeing and Work-related Stress among Latvian Office Workers // 5th International Interdisciplinary scientific conference „Society health welfare”.- Riga, Latvia.- 26.-28.11.2014.- pp 71 – 72.
 • 14. Bake M.A., Martinsone Z., Seile A., Sprudza D., Lakisa S., Sudmalis P., Gravele M. Indoor Air Pollution and Related Health Disorders for Office Workers in Latvia // 5th International Interdisciplinary scientific conference „Society health welfare”.- Riga, Latvia.- 26.-28.11.2014.- pp 13-14.
 • 15. Звагуле Т.Я., Курьяне Н.Н., Ресте Е.Д., Калниня И.Э., Кирилова Е. М., Габрушева Н.З.,Кирилов Г. К. Флуоресцентный способ оценки связывающих центров альбумина. 10тая Евразийская научная конференция ДОНОЗОЛОГИЯ- 2014. Гигиеническая донозологическая диагостика и коррекция здоровья при формировании здорового образа жизни”.

2015. gads

Monogrāfijas

 • 1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā // Medicīnas apgāds.- ISBN 978-9984-813-81-3.- Rīga.- 2015.- lpp.1-544.

Raksti

 • 1. Šidagytė R., Eglīte M., Salmi A., Šorytė D., Vanadziņš I., Hopsu L., Lerssi-Uskelin J., BulotaitėL., Kozlova L., Lakiša S. and Vičaitė S. The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries: a comparative analysis // Journal of Occupational medicine and Toxicology. – 2015.- Iekļauts EBSCO, PubMed un Scopus datu bāzēs.
 • 2. Sprūdza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L, Martinsone I. Work Ability and Stress Factors of Latvian Office Workers. // RSU Collection of Scientific Papers 2014.- ISSN 1691-497X.- Riga; RSU, 2015.- lpp. 80-91.
 • 3. Reste J., Zvagule T., Kurjane N., Martinsone Z., Martinsone I., Seile A., Vanadzins I. Wrist Hypothermia Related to Continuous Work with a Computer Mouse: A Digital Infrared Imaging Pilot Study // International Journal of Environmental Research and Public Health.- ISSN 1660-4601.- www.mdpi.com/journal/ijerph 2015.- 12, pp.9265-9281. Iekļauts EBSCO, PubMed un Scopus datu bāzēs.
 • 4. Kalkis H. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, p. 4181–4188. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003947)
 • 5. Roja Z., Kalkis H., Roja I. Measuring Muscle Fatigue in Relation to the Workload of Health Care Workers. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, Pages 4189–4196. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003959)
 • 6. Roja I., Roja Z., Kalkis H. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain. Agronomy research, Volume 13 (3), 2015, p. 829 – 835. (http://agronomy.emu.ee/vol133/13_3_21_B5.pdf) Iekļauts Scopus datu bāzē.

Tēzes

 • 1. Reste J., Zvagule T.., Kurjāne N., Vanadziņš I. Dažādas intensitātes roku noslogojuma izvērtēšana ar termogrāfijas metodi // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.78.
 • 2. Zvagule T., Kurjāne N., Reste J., Kalniņa I., Kirilova J. Albumīna saistības centru raksturojums biroja darbiniekiem // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.131.
 • 3. Andrejeva M., Roja Ž., Kaļķis H. Aptiekās nodarbināto farmaceitu darba apstākļi un darbspējas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.141.
 • 4. Šmagris E., Reste J., Vanadziņš I., Eglīte M., Dominējošās rokas noteikšana, izmantojot termogrāfijas metodi // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.144.
 • 5. Kļaviņa A., Mārtiņsone I., Seile A., Cercina A., Baķe M.-Ā. Iekštelpu gaisa kvalitāte izglītības iestādēs pēc remontdarbu veikšanas // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.174.
 • 6. Komarovska L., Kaļužnaja D., Lakiša S., Martinsone Ž., Mārtiņsone I. Trokšņa līmeņa novērtējums izglītības iestādēs // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.176.
 • 7. Pelčere L., Rāviņa K., Zieda A, Naudiņa S.M., Kamša I., Jaunalksne I., Kurjāne N., Mansurova I., Ķēniņa V. Timektomijas rezultāti pacientiem ar myasthenia gravis: 11 gadījumu analīze // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.338.
 • 8. Baķe M.-Ā., Martinsone Ž. Cilvēku dzīves vides kvalitāti apdraudošo faktoru priekšizpēte pilotteritorijās // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2015., lpp.376.
 • 9. Эглите М.Э., Ванадиньш И.А., Ресте Е.Д., Берзина А.Дз., Букина А.А., Коннова А.Б. Укрепление здоровья на рабочем месте // Материалы ХIII Всеросийского Конгресса с международным участием “Профессия и здоровье” / Научно практический журнал Медицина труда и промышленная экология.- ISSN 1026-9428, N.9.- 2015.- стр.160.
 • 10. Eglite M., Vanadzins I., Reste J., Zvagule T., Cirule J., Kalve I. Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia // Abstracts Work 2015 New Meanings of Work .- Turku, Finland.- 19.-21.08.2015.- pp.93-94.
 • 11. Reste J., Zvagule T., Kurjane N., Vanadzins I. Wrist hypothermia due to computer at work// Abstracts Work 2015 New Meanings of Work .- Turku, Finland.- 19.-21.08.2015.- p.259.
 • 12. H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international riga technical university conference “scientific conference on economics and entrepreneurship scee’2015” proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147
 • 13. Bake.M.A.. Martinsone Z. Hazardous substances as the environmental stressors of Baltic Sea catchment area // Abstract Book 10th Baltic Sea Science Congress Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas.- Riga, Latvia.-15-19.06.2015.- p.212.
 • 14. Martinsone Zanna, Bake Marite Arija. The prediction of potentioal human health effects based to Baltic Sea pollution by persistent organic pollutants // Abstract Book 10th Baltic Sea Science Congress Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas.- Riga, Latvia.-15-19.06.2015.- p. 218.
 • 15. Martinsone Z., Seile A., Martinsone I., Sudmalis P., Pavlovska I., Vanadzins I., Reste J., Zvagule T., Kurjane N. Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles exposure into occupational environment // International Conference Nano Portugal 2015.- Porto, Portugal.- 11.-13.02.2015.- pp.67-68.

Promocijas darbi

2013. gads

Pāvels Sudmalis. Noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas iespējas biovidēs un vides paraugos. Darba vadītāji: Juris Rotbergs, Mārīte Ārija Baķe

2008. gads

Ivars Vanadziņš. Kokapstrādē nodarbināto arodslimības un preventīvo pasākumu kompleksa izstrāde kokapstrādes uzņēmumiem. Darba vadītāja: Brigita Aulika

Linda Matisāne. Jonizējošais starojums kā darba vides riska faktors veselības aprūpē Latvijā – saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem. Darba vadītāja: Maija Eglīte

Informatīvie materiāli

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts" sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru pēc Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna izstrādā informatīvos materiālus – brošūras, atgādnes, plakātus, elektroniskos materiālus u. c.

Materiāli paredzēti darba aizsardzības vecākajiem speciālistiem, darba aizsardzības koordinatoriem, uzņēmumu vadītājiem, nodarbinātajiem, adodveselības un arodslimību ārstiem u. c. Informatīvajos materiālos rodama informācija par dažādiem ar darba drošību un darba aizsardzību saistītiem jautājumiem.

2013. gadā izdotie materiāli

Nr. Informatīvā materiāla vāka attēls Informatīvā materiāla nosaukums Veids
    Pētījuma publikācija  
  darba aptakli un riski Latvija 2012 2013 vaks Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013
Work conditions and risks in Latvia 2012-2013
Brošūra, pdf fails
    Informatīvie plakāti MĒNEŠA PADOMS  
136-2013 Smaga darba darītājiem vingrošana nav nepieciešama Smaga darba darītājiem vingrošana nav nepieciešama A4 plakāts, pdf fails
137-2013 Sauļošanās ir veselīga Sauļošanās ir veselīga A4 plakāts, pdf fails
138-2013 Maza peļķīte nav nekāda lielā problēma! Maza peļķīte nav nekāda lielā problēma! A4 plakāts, pdf fails
139-2013 Kurš tad neredz vadus uz grīdas?  Kurš tad neredz vadus uz grīdas?  A4 plakāts, pdf fails
140-2013 Metināšanas maska nav nepieciešama! Metināšanas maska nav nepieciešama! A4 plakāts, pdf fails
    Materāli par ķīmiskajām vielām  
141-2013 Materiāls par CLP ieviešanu (mazā karte) Materiāls par CLP ieviešanu (mazā karte) A7 laiminēta karte, pdf fails
14-2013 Plakāts Jaunās prasības marķēšanai Plakāts Jaunās prasības marķēšanai A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Plakātu sērija "Smagumu pārvietošana"  
142-2013 Informatīvais plakāts "Svarīgākās prasības, ceļot smagumus" Informatīvais plakāts "Svarīgākās prasības, ceļot smagumus" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
143-2013 Informatīvais plakāts "Svarīgākās prasības, pārvietojot smagumus" Informatīvais plakāts "Svarīgākās prasības, pārvietojot smagumus" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
144-2013 http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/strv-sadalas/ddvvi/5/144_2013_Plakats_atslodzes_vingrinajumi.pdf Informatīvais plakāts "Vingrojumi muskuļu - skeleta sistēmas slimību profilaksei" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
145-2013 Informatīvais plakāts "Turi muguru taisnu" Informatīvais plakāts "Turi muguru taisnu" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
146-2013 Informatīvais plakāts "Pārvieto smagumus droši" Informatīvais plakāts "Pārvieto smagumus droši" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Informatīvie materiāli par transporta nozari  
147-2013   Brošūra "Riski transporta nozarē" Brošūra A5 formātā, pdf fails
148-2013   Atgādne "Riski transporta nozarē" Atgādne A6 formātā, pdf fails
149-2013 Informatīvais plakāts "Pārvieto smagumus droši" Informatīvais plakāts "Riski transporta nozarē" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
150-2013 Informatīvais plakāts "Pārvieto smagumus droši" Informatīvais plakāts "Riski transporta nozarē" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
151-2013 Informatīvais plakāts "Pārvieto smagumus droši" Informatīvais plakāts "Riski transporta nozarē" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Informatīvie materiāli par HORECA nozari  
152-2013   Brošūra "Riski HORECA nozarē" Brošūra A5 formātā, pdf fails
153-2013   Atgādne  "Riski HORECA nozarē" Atgādne A6 formātā, pdf fails
154-2013   Informatīvais plakāts "Riski HORECA nozarē" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
155-2013   Informatīvais plakāts  "Riski HORECA nozarē" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
156-2013   Informatīvais plakāts  "Riski HORECA nozarē" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Citi infomatīvie materiāli   
157-2013   Brošūra "Optiskais starojums" Brošūra A5 formātā, pdf fails
    Informatīvie materiāli par veselības veicināšanu  
158-2013   Brošūra "Veselības veicināšana darba vietās" Brošūra A5 formātā, pdf fails
159-2013 Informatīvais plakāts "Veselības veicināšana darba vietās" Informatīvais plakāts "Veselības veicināšana darba vietās" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
160-2013 Informatīvais plakāts "Veselības veicināšana darba vietās" Informatīvais plakāts "Veselības veicināšana darba vietās" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
161-2013 Informatīvais plakāts "Veselības veicināšana darba vietās" Informatīvais plakāts "Veselības veicināšana darba vietās" A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Plakātu sērija "TOP 5 riski "  
162-2013   „Svarīgākie riski, ja Tu STRĀDĀ ar TRIMMERI
un kā rīkoties, lai strādātu DROŠI?”
A3 plakāts (drukāts), pdf fails
163-2013   „Svarīgākie riski, ja Tu STRĀDĀ ar MOTORZĀĢI
un kā rīkoties, lai strādātu DROŠI?”
A3 plakāts (drukāts), pdf fails
164-2013   „Svarīgākie riski, ja Tu PĀRVIETO PACIENTUS
un kā rīkoties, lai strādātu DROŠI?”
A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Plakātu sērija "GNNG "  
165-2013 Negaidi kritienu! Negaidi kritienu! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
166-2013 Nepaklūpi! Nepaklūpi! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
167-2013 Lai neuzkrīt! Lai neuzkrīt! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Pārskatītās darba aizsardzības vadlīnijas  
168-2013   Vadlīnijas darbam ar Bioloģiskajiem aģentiem Brošūra A4, pdf fails
169-2013   Vadlīnijas darbam elektroietaisēs Brošūra A4, pdf fails
170-2013   Vadlīnijas darbam derīgo izrakteņu ieguvē Brošūra A4, pdf fails
171-2013   Vadlīnijas drošības zīmju lietošanai Brošūra A4, pdf fails
172-2013   Vadlīnijas darbam ar Elektromagnētisko lauku Brošūra A4, pdf fails
173-2013   Vadlīnijas smagumu pārvietošanai Brošūra A4, pdf fails
174-2013   Vadlīnijas darbam troksnī Brošūra A4, pdf fails
175-2013   Vadlīnijas darbam ar vibrāciju Brošūra A4, pdf fails
176-2013   Vadlīnijas darbam ar darba aprīkojumu Brošūra A4, pdf fails
177-2013   Vadlīnijas darba ar kancerogēniem Brošūra A4, pdf fails
178-2013   Vadlīnijas darban ar ķīmiskajām vielām Brošūra A4, pdf fails
179-2013   Vadlīnijas mežizstrādes darbiem Brošūra A4, pdf fails
180-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - APAVI Brošūra A4, pdf fails
181-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - APĢĒRBS Brošūra A4, pdf fails
182-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - CIMDI Brošūra A4, pdf fails
183-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - ELPOŠANAS CEĻI Brošūra A4, pdf fails
184-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - ĶIVERES Brošūra A4, pdf fails
185-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - PRETKRITIENA AIZSARDZĪBA Brošūra A4, pdf fails
186-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai - SEJAS UN ACU AIZSARDZĪBA Brošūra A4, pdf fails
187-2013   Vadlīnijas IAL lietošanai Brošūra A4, pdf fails

 

2012. gadā izdotie materiāli

Nr. Informatīvā materiāla vāks Informatīvā materiāla nosaukums Veids
    Informatīvie plakāti MĒNEŠA PADOMS  
85-2012 Kritieni no neliela augstuma nav bīstami Kritieni no neliela augstuma nav bīstami A4 plakāts, pdf fails
86-2012 Darbs lauksaimniecībā nav pārāk bīstams Darbs lauksaimniecībā nav pārāk bīstams A4 plakāts, pdf fails
87-2012 DA pakalpojumu vai produktu kvalitāte nav svarīga DA pakalpojumu vai produktu kvalitāte nav svarīga A4 plakāts, pdf fails
88-2012 Stress darbā – tā nav nekāda nopietnā problēma Stress darbā – tā nav nekāda nopietnā problēma A4 plakāts, pdf fails
89-2012 DA pasākumu plānošana – tā ir darba aizsardzības speciālista problēma! DA pasākumu plānošana – tā ir darba aizsardzības speciālista problēma! A4 plakāts, pdf fails
    Plakātu sērija "Nedari muļķības"  
90-2012 Netvīto ugunsgrēka laikā! Netvīto ugunsgrēka laikā! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
91-2012 Nekļūsti par Degpunktā sižetu! Nekļūsti par Degpunktā sižetu! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
92-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Nedari BĪSTAMAS muļķības! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Plakātu sērīja "Kāpēc jālieto IAL?"  
93-2012 Tā būs drošāk (strādāt ar trimmeri)! Tā būs drošāk (strādāt ar trimmeri)! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
94-2012 Tā būs drošāk (strādāt ar lenķa slīpmašīnu)! Tā būs drošāk (strādāt ar lenķa slīpmašīnu)! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
95-2012 Tā būs drošāk (strādāt ar ķīmiskām vielām)! Tā būs drošāk (strādāt ar ķīmiskām vielām)! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
96-2012 Tā būs drošāk (strādāt būvlaukumā)! Tā būs drošāk (strādāt būvlaukumā)! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
97-2012 Tā būs drošāk (strādāt putekļainu darbu)! Tā būs drošāk (strādāt putekļainu darbu)! A3 plakāts (drukāts), pdf fails
    Informatīvie plakāti pārtikas ražošanas nozarei  
98-2012 Sargi savu MUGURU un ROKAS! Sargi savu MUGURU un ROKAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
99-2012 Sargies – BIOLOĢISKIE RISKI! Sargies – BIOLOĢISKIE RISKI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
100-2012 Sargies - NELAIMES GADĪJUMI! Sargies - NELAIMES GADĪJUMI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
    Informatīvie plakāti veselības aprūpē  
101-2012 Sargi savu MUGURU! Sargies – BIOLOĢISKIE RISKI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
102-2012 Sargies – BIOLOĢISKIE RISKI! Sargies – ĶĪMISKĀS VIELAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
103-2012 Sargies – ĶĪMISKĀS VIELAS!

Sargi savu MUGURU!

Plakāts A3 formātā, pdf fails
    Informatīvie materiāli  
104-2012   Buklets "Kāpēc jāreģistrē arodslimība vai NG?" Buklets 1/3 A4 lapas, pdf fails
105-2012 Brošūra "Kas jāzina, veicot iepirkumus?" Brošūra "Kas jāzina, veicot iepirkumus?" Brošūra A5 formātā, pdf fails
106-2012   Brošūra - Darba vides riska faktori lauksaimniecībā  Brošūra A5 formātā, pdf fails
107-2012 Brošūra "Kas jāzina, veicot iepirkumus?" Atgādne - Darba aizsardzības riski piena lauksaimniecībā Atgādne A6 formātā, pdf fails
108-2012   Atgādne - Darba aizsardzības riski graudkopībā un dārzeņu audzēšana Atgādne A6 formātā, pdf fails
109-2012 Brošūra "Kas jāzina, veicot iepirkumus?" Brošūra - Darba vides riska faktori pārtikas ražošanas nozarē Brošūra A5 formātā, pdf fails
110-2012   Brošūra - Darba vides riska faktori veselības aprūpē Brošūra A5 formātā, pdf fails
111-2012   Atgādne - Darba aizsardzības veselības aprūpē Atgādne A6 formātā, pdf fails
112-2012   Brošūra - Darba vides riska faktori mežizstrādē Brošūra A5 formātā, pdf fails
113-2012   Atgādne - Darba aizsardzības riski mežizstrādē Atgādne A6 formātā, pdf fails
114-2012   Brošūra - Darba vides riska faktori tirdzniecības sektorā Brošūra A5 formātā, pdf fails
115-2012   Atgādne - Darba aizsardzības riski mazumtirdzniecībā Atgādne A6 formātā, pdf fails
116-2012   Atgādne - Darba aizsardzības riski noliktavās Atgādne A6 formātā, pdf fails
117-2012 Brošūra "Kas jāzina, veicot iepirkumus?" Brošūra - Darba aizsardzības prasības darbā ar jonizējošo starojumu Brošūra A5 formātā, pdf fails
118-2012   Darba aizsardzības prakses standarts transporta nozarei Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
119-2012   Darba aizsardzības prakses standarts pārtikas ražošanas nozarei Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
120-2012   Palīgmateriāls 1.-4. klašu skolotājiem - "Idejas darba aizsardzības mācīšanai" Elektr. materiāls A4 formātā, pdf fails
121-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Darbā Tu vari būt aizvietojams, bet dzīvē?" Plakāts A3 formātā, pdf fails
122-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Esi tālredzīgs, lai nekļūtu neredzīgs" Plakāts A3 formātā, pdf fails
123-2013 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Nekas nav tā vērts" Plakāts A3 formātā, pdf fails
124-2013 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Iespējams, Tavs pirmais un pēdējais lidojums" Plakāts A3 formātā, pdf fails
125-2014 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Kas Tevi saliks atpakaļ?" Plakāts A3 formātā, pdf fails
126-2014 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Viena kļūda darbā spēj mainīt visu" Plakāts A3 formātā, pdf fails
127-2015 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Paviršība spēj būt nāvējoša" Plakāts A3 formātā, pdf fails
128-2015 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Neuzmanība, riska un pārgalvība neatmaksājas nekad" Plakāts A3 formātā, pdf fails
129-2016 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Soli pa solim līdz traumām" Plakāts A3 formātā, pdf fails
130-2016 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Pat vislabākās protēzes neaizstās rokas" Plakāts A3 formātā, pdf fails
131-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Krītot Tu esi tikpat trausls" Plakāts A3 formātā, pdf fails
132-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Uzmanīgi sper soli uz priešu! Nesteidzies!" Plakāts A3 formātā, pdf fails
133-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Nesakopta vide var izrādīties bīstama" Plakāts A3 formātā, pdf fails
134-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Kāpēc Tu ļauj sev tā darīt?" Plakāts A3 formātā, pdf fails
135-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Esi kā pingvīns uz ledus" Plakāts A3 formātā, pdf fails
136-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Iekrāso savu ikdienu tikai košās krāsās" Plakāts A3 formātā, pdf fails
137-2012 Nedari BĪSTAMAS muļķības! Plakāts "Krītot Tu paņem līdzi arī viņu smaidus..." Plakāts A3 formātā, pdf fails

2011. gadā izdotie materiāli

 

Nr. Informatīvā materiāla vāks Informatīvā materiāla nosaukums Veids
06-2010 Rokasgrāmata nodarbinātajiem (krievu valoda) Rokasgrāmata nodarbinātajiem (krievu valoda) Kabatas grāmatiņa A7 formātā, pdf fails
22-2011   Brošūra - Prasības darbam augstumā Brošūra A5 formātā, pdf fails
23-2011 Atgādne nodarbinātajiem par darbu augstumā Atgādne nodarbinātajiem par darbu augstumā Atgādne A6 formātā, pdf fails
24-2011 Brošūra - Psihoemocionālie riska faktori Brošūra - Psihoemocionālie riska faktori Brošūra A5 formātā, pdf fails
25-2011 Brošūra - Bioloģiskie riski darba vietās Brošūra - Bioloģiskie riski darba vietās Brošūra A5 formātā, pdf fails
26-2011 Atgādne - Bioloģiskie riski darba vietās Atgādne - Bioloģiskie riski darba vietās Atgādne A6 formātā, pdf fails
   

Informatīvie plakāti par bioloģiskajiem riskiem darba vietās

 
27-2011 Mazgā rokas! Mazgā rokas! Plakāts A3 formātā, pdf fails
28-2001 Uzmanību - bioloģiskie riski! Uzmanību - bioloģiskie riski! Plakāts A3 formātā, pdf fails
29-2011 Ar IAL var nepietikt... Ar IAL var nepietikt... Plakāts A3 formātā, pdf fails
30-2011 Brošūra - Darba vides riski autotransporta nozarē Brošūra - Darba vides riski autotransporta nozarē Brošūra A5 formātā, pdf fails
31-2011 Atgādne - Darba vides riski autotransporta nozarē Atgādne - Darba vides riski autotransporta nozarē Atgādne A6 formātā, pdf fails
32-2011 Brošūra - Darba vides riski Poligrāfijas nozarē Brošūra - Darba vides riski Poligrāfijas nozarē Brošūra A5 formātā, pdf fails
33-2011 Atgādne - Darba vides riski Poligrāfijas nozarē Atgādne - Darba vides riski Poligrāfijas nozarē Atgādne A6 formātā, pdf fails
34-2011 Brošūra - mērījumu plānošana Brošūra - mērījumu plānošana Brošūra A5 formātā, pdf fails
35-2011 Brošūra - Darba vides riski Tekstila ražošanas nozarē Brošūra - Darba vides riski Tekstila ražošanas nozarē Brošūra A5 formātā, pdf fails
36-2011 Atgādne - Darba vides riski Tekstila apstrādes nozarē Atgādne - Darba vides riski Tekstila apstrādes nozarē Atgādne A6 formātā, pdf fails
37-2011 Brošūra - Rīcība ārkārtas situācijās Brošūra - Rīcība ārkārtas situācijās Brošūra A4 formātā, pdf fails
   

Informatīvie plakāti kokapstrādes nozarei

 
38-2011 Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
39-2001 Sargi savu DZIRDI! Sargi savu DZIRDI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
40-2011 Sargies - PUTEKĻI! Sargies - PUTEKĻI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
   

Informatīvie plakāti lauksaimniecības nozarei

 
41-2001 Sargies - BIOLOĢISKIE RISKI! Sargies - BIOLOĢISKIE RISKI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
42-2001 Sargies - NELAIMES GADĪJUMI! Sargies - NELAIMES GADĪJUMI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
43-2011 Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
   

Informatīvie plakāti mežizstrādes nozarei

 
44-2001 Sargi savu DZIRDI! Sargi savu DZIRDI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
45-2001 Sargies - VIBRĀCIJA! Sargies - VIBRĀCIJA! Plakāts A3 formātā, pdf fails
46-2011 Sargies - BIOLOĢISKIE RISKI! Sargies - BIOLOĢISKIE RISKI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
    Informatīvie plakāti poligrāfijas nozarei  
47-2001 Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
48-2001 Sargi savu DZIRDI! Sargi savu DZIRDI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
49-2011 Sargies - ĶĪMISKĀS VIELAS! Sargies - ĶĪMISKĀS VIELAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
   

Informatīvie plakāti tekstilapstrādes nozarei

 
50-2001 Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Sargi savu MUGURU UN ROKAS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
51-2001 Sargi savu DZIRDI! Sargi savu DZIRDI! Plakāts A3 formātā, pdf fails
52-2011 Sargi savas ACIS! Sargi savas ACIS! Plakāts A3 formātā, pdf fails
   

Alktualizētie prakses standarti

 
54-2011 Darba aizsardzības prakses standarts būvniecībai Darba aizsardzības prakses standarts būvniecībai Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
55-2011 Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbam Darba aizsardzības prakses standarts biroju darbam Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
56-2011 Darba aizsardzības prakses standarts kokapstrādei Darba aizsardzības prakses standarts kokapstrādei Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
57-2011 Darba aizsardzības prakses standarts veselības un sociālās aprūpes nozarei Darba aizsardzības prakses standarts veselības un sociālās aprūpes nozarei Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
58-2011 Darba aizsardzības prakses standarts lauksaimniecībai Darba aizsardzības prakses standarts lauksaimniecībai Prakses standarts A4 formātā, pdf fails
    Informatīvie plakāti MĒNEŠA PADOMS  
59-2011 Darba aizsardzības pasākumi izmaksā tik dārgi Darba aizsardzības pasākumi izmaksā tik dārgi A4 plakāts, pdf fails
60-2011 Nelaimes gadījumu reģistrācija ir tik sarežģīta Nelaimes gadījumu reģistrācija ir tik sarežģīta A4 plakāts, pdf fails
61-2011 Man jau ir tikai daži darbinieki Man jau ir tikai daži darbinieki A4 plakāts, pdf fails
62-2011 Darba aizsardzība ir tikai lieki izdevumi Darba aizsardzība ir tikai lieki izdevumi A4 plakāts, pdf fails
63-2011 Darba aizsardzība ir tikai darba devēja uzdevums Darba aizsardzība ir tikai darba devēja uzdevums A4 plakāts, pdf fails
   

Aktualizētie darba aizsardzības informatīvie materiāli

 
64-2011 Informatīvi skaidrojošais materiāls "Obligātās veselības pārbaudes" Informatīvi skaidrojošais materiāls "Obligātās veselības pārbaudes" Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
65-2001 Informatīvi skaidrojošais materiāls "Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos" Informatīvi skaidrojošais materiāls "Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos" Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
66-2011 Atgādne būvdarbu veicējiem Atgādne būvdarbu veicējiem Atgādne A4 formātā, pdf fails
67-2011 Atgādne kokapstrādē nodarbinātajiem Atgādne kokapstrādē nodarbinātajiem Atgādne A4 formātā, pdf fails
68-2011 Atgādne nodarbinātajiem par drošu smagumu pārvietošanu Atgādne nodarbinātajiem par drošu smagumu pārvietošanu Atgādne A4 formātā, pdf fails
69-2011 Atgādne nodarbinātajiem par elektromagnētiskajiem laukiem Atgādne nodarbinātajiem par elektromagnētiskajiem laukiem Atgādne A4 formātā, pdf fails
70-2011 Atgādne pārtikas produktu un dzērienu ražošanā nodarbinātajiem Atgādne pārtikas produktu un dzērienu ražošanā nodarbinātajiem Atgādne A4 formātā, pdf fails
71-2011 Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
72-2011 Darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana Darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
73-2011 Darbs ar datoru Darbs ar datoru Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
74-2011 Nelaimes gadījumu samazināšana Nelaimes gadījumu samazināšana Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
75-2011 Par aizsardzību pret troksni izklaides industrijā Par aizsardzību pret troksni izklaides industrijā Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
76-2011 Par darba aizsardzības jautājumiem, uzsākot darba gaitas Par darba aizsardzības jautājumiem, uzsākot darba gaitas Atgādne A4 formātā, pdf fails
77-2011 Par smagumu celšanu un pārvietošanu Par smagumu celšanu un pārvietošanu Atgādne A4 formātā, pdf fails
78-2011 Sekas, kas var rasties, ja nodarbinātais neievēro darba aizsardzības prasības Sekas, kas var rasties, ja nodarbinātais neievēro darba aizsardzības prasības Atgādne A4 formātā, pdf fails
79-2011 Par strādājošo aizsardzību pret riskiem sprādzienbīstamā vidē Par strādājošo aizsardzību pret riskiem sprādzienbīstamā vidē Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf
80-2011 Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana un rehabilitācija Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana un rehabilitācija Vadlīnijas A4 formātā, pdf
81-2011 Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē Vadlīnijas A4 formātā, pdf
82-2011 Darba vietas parametri (apgaismojums, mikroklimats u.c.) Darba vietas parametri (apgaismojums, mikroklimats u.c.) Vadlīnijas A4 formātā, pdf
83-2011 Par darba vides iekšējo uzraudzību Par darba vides iekšējo uzraudzību Vadlīnijas A4 formātā, pdf
84-2011 Riska novērtējuma kontroljautājumi (Ievads un kontroljautājumi 14 nozarēs)

Riska novērtējuma kontroljautājumi (Ievads un kontroljautājumi 14 nozarēs)

Kontroles jautājumi birojiem
Kontroles jautājumi būvniecībai
Kontroles jautājumi darbiem ostās
Kontroles jautājumi frizētavām
Kontroles jautājumi kokapstrādei
Kontroles jautājumi lauksaimniecībai
Kontroles jautājumi metālapstrādei
Kontroles jautājumi mežsaimniecībai
Kontroles jautājumi noliktavām
Kontroles jautājumi pārtikas produktu ražošanai
Kontroles jautājumi skaistumkopšanas saloniem
Kontroles jautājumi tekstilrūpniecībai
Kontroles jautājumi veselības aprūpei
Kontroles jautājumi viesnīcām un restorāniem
Informatīvs materiāls A4 formātā, pdf fails un kontroljautājumi MS Excel formātā

2010. gadā izdotie materiāli

Informatīvo materiālu saraksts pieejams šeit

Nr. Informatīvā materiāla vāks Informatīvie Materiāli darba aizsardzības speciālistiem un nodarbinātajiem Veids
1-2010 Brošūra "Nelaimes gadījumu izmeklēšana" Brošūra "Nelaimes gadījumu izmeklēšana" Brošūra A5, 24 lapas
2-2010 Brošūra "Svarīgākās prasības ceļu būvē" darba aizsardzības speciālistiem Brošūra "Svarīgākās prasības ceļu būvē" darba aizsardzības speciālistiem Brošūra A5, 16 lapas
3-2010 Atgādne nodarbinātajiem par ceļu būvē sastopamajiem riska faktoriem Atgādne nodarbinātajiem par ceļu būvē sastopamajiem riska faktoriem Atgādne A6, 16 lapas
4-2010   Elektronisks materiāls "Darba aizsardzības plāns BŪVNIECĪBĀ" Elektronisks materiāls, pdf.
5-2010 Brošūra "Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums" Brošūra "Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums" Brošūra A5, 16 lapas
6-2010 Kabatas rokasgrāmata nodarbinātajiem "Darba aizsardzības ROKASGRĀMATA" Kabatas rokasgrāmata nodarbinātajiem "Darba aizsardzības ROKASGRĀMATA" Rokasgrāmata A7, 32 lapas
    Informatīvi plakāti par tēmu "Tīrība un kārtība darba vietās"  
7-2010 Tīrība un kārtība birojā Tīrība un kārtība birojā Plakāts A3
8-2010 Tīrība un kārtība strādājot ar ķīmiskām vielām Tīrība un kārtība strādājot ar ķīmiskām vielām Plakāts A3
9-2010 # Tīrība un kārtība noliktavā Plakāts A3
    3 informatīvi plakāti par tēmu "Iekārtu uzturēšana kārtībā"  
10-2010 Iekārtu apkopes "Traktors" Iekārtu apkopes "Traktors" Plakāts A3
11-2010 Iekārtu apkopes "Leņķa slīpmašīna" Iekārtu apkopes "Leņķa slīpmašīna" Plakāts A3
12-2010 Iekārtu apkopes "Zāģis" Iekārtu apkopes "Zāģis" Plakāts A3
13-2010 Brošūra "Jaunās prasības ķīmisko vielu marķēšanā" Brošūra "Jaunās prasības ķīmisko vielu marķēšanā" Brošūra A5, 24 lapas
14-2010 Informatīvs plakāts par jaunajām prasībām ķīmisko vielu marķēšanai Informatīvs plakāts par jaunajām prasībām ķīmisko vielu marķēšanai Plakāts A3
15-2010 Plakāts "Ziņo par riskiem darba vietās" Plakāts "Ziņo par riskiem darba vietās" A2 plakāts, ar ziņojuma lapām A4 (5000 eks.)
16-2010 Brošūra "IAL pareizas izvēles principi" Brošūra "IAL pareizas izvēles principi" Brošūra A5, 24 lapas
17-2010 Elektronisks materiāls "Vienkārši un efektīvi darba aizsardzības pasākumi" Elektronisks materiāls "Vienkārši un efektīvi darba aizsardzības pasākumi" Eletronisks materiāls
18-2010 sssd Buklets "Arodslimnieka tiesības" Buklets A4
19-2010 Brošūra "Akūtas arodslimības" Brošūra "Akūtas arodslimības" Brošūra A5, 16 lapas
20-2010 Elektronisks materiāls "OVP ieteikumi" Elektronisks materiāls "OVP ieteikumi" Elektronisks materiāls, pdf.
21-2010 Grāmata DARBA MEDICĪNA

Grāmata DARBA MEDICĪNA
Maija Eglīte
Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums
Rīga, 2011

Elektronisks materiāls, pdf.


darba-un-vides-inst-btm

Pēdējās izmaiņas: 13:20, 30. Septembris, 2016
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105