Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Adrese:
RSU zinātniskais centrs Kleisti,
Darba drošības un vides veselības institūts
Rīgā, Rātsupītes ielā 5, LV-1067
Tālrunis: +371 67409139, +371 67409187
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Piedāvātie pakalpojumi un ekspertīzes

 • Google plus

Zinātniskie pakalpojumi

 • Darba vides psihosociāloriska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde

 • Darba vides riski kokapstrādē nodarbinātajiem

 • Aroda veselības problēmas strādājošajiem ar azbestu Latvijā

 • Ķīmiski farmakoloģiskajā rūpniecībā strādājošo monitorings un preventīvo pasākumu izstrādāšana arodslimību novēršanai

 • Hronisko svina intoksikācijas gadījumu izpēte Latvijā

 • Pētījumi par darba un apkārtējās vides ierosinātajām arodslimībām

 • Pētījumi par aroda izcelsmes plaušu slimībām Latvijā (pneimokoniozēm, hronisku bronhītu u. c.)

 • Veselības stāvokļa novērtējums un analīze Černobiļas AES avārijas seku rezultātā jonizējošās radiācijas ietekmei pakļautajām personām

 • Arodslimību izpēte celtniecības materiālu ražošanā (aroda dermatozes, pneimokoniozes, azbestozes u. c.)

 • Ķīmisko vielu koncentrāciju noteikšana frizētavās

 • Ķīmisko vielu koncentrāciju noteikšana ķirurģijas zālēs

 • Riska faktoru izvērtējums biroju telpās

 • Darba vide un strādājošo veselība naftas produktu pārkraušanas uzņēmumos

 • Darba spēju indeksa novērtējums dažādām profesijām

 • Maiņu darba ietekme uz medicīnas darbinieku miega kvalitāti

 • Drošības datu lapu sastādīšana ķīmiskām vielām un produktiem

 • Toksikoloģiskais novērtējums sadzīves ķīmijas un kosmētiskajiem līdzekļiem

 • Kosmētisko līdzekļu mikrobioloģiskās tīrības noteikšana

Apmācība

Darba drošības un vides veselības institūts veic Rīgas Stradiņa universitātes dažādu fakultāšu studentu apmācību vides medicīnā un aroda medicīnā, organizē pēcdiploma kursus dažādiem speciālistiem un interesentiem darba aizsardzības jautājumos. Institūtā katru gadu Rīgas Stradiņa universitātes un citu augstskolu dažādu fakultāšu studenti izstrādā kursa darbus, bakalaura, maģistra un doktora darbus.

Pirmsdiploma apmācība

Darba drošības un vides veselības institūta docētāji lasa lekcijas RSU Medicīnas, Māszinību, Stomatoloģijas, Farmācijas un Rehabilitācijas fakultātes studentiem arodmedicīnā, vides medicīnā, darba veselībā un citās jomās. 


Medicīnas fakultātes 3. kursa lekciju tēmas studiju kursā Vides medicīna

 • Vides medicīna kā zinātnes nozare
 • Vides piesārņojuma galvenie iedarbības veidi uz cilvēka organismu
 • Vides slimības. Aktuālās problēmas Latvijā un pasaulē
 • Bioloģisko faktoru iedarbība uz cilvēka organismu. Telpu gaisa kvalitāte. Specifiskās, no ēkām atkarīgās slimības. Preventīvie pasākumi
 • Ūdens fizioloģiskā, higiēniskā un epidemioloģiskā nozīme. Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,monitoringa un kontroles kārtība
 • Vides riska faktoru novērtēšanas metodes
 • Vesela cilvēka uztura koncepcija. Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem. Piens un piena produkti. Saindēšanās ar uzturu
 • Augsne kā ekoloģiska vide. Tās ķīmiskie un bioloģiskie piesārņotāji. Pesticīdu un minerālmēslu lietošanas ekoloģiskās sekas.Augsnes epidemioloģiskā nozīme
 • Vides fizikālais piesārņojums. Elektromagnētiskais starojums. Nejonizējošā starojuma ietekme uz cilvēku
 • Toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas nozīme vides veselībā
 • Jonizējošais starojums. Tā ietekme uz organismu. Japānas un Černobiļas pieredze
 • Mehāniskās svārstības. Troksnis un vibrācija

Medicīnas fakultātes 5. kursa lekciju tēmas studiju kursā Arodslimības

 • Arodveselības sistēmas organizācija Latvijā un pasaulē
 • Psihosociālās problēmas darbā
 • Medicīnas darbinieku arodveselība
 • Sieviešu arodveselības problēmas. Bērni un darbs
 • Ķīmisko vielu arodpatoloģija. Reproduktīvā toksikoloģija
 • Aroda onkoloģiskās slimības

Medicīnas fakultātes 5. kursa praktisko nodarbību tēmas arodmedicīnā

 • Ievads aroda medicīnā. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs un tā uzdevumi
 • Valsts reģistrs arodslimniekiem un Černobiļas AES avārijā cietušajām personām
 • Likumdošana aroda medicīnā
 • Arodslimību saraksts
 • Arodslimnieku izmeklēšanas shēma
 • Putekļu izraisītās arodslimības: pneimokoniozes, putekļu etioloģijas bronhīti u. c.
 • Alerģiskās arodslimības
 • Arodetioloģijas bronhiālā astma. Augšējo elpošanas ceļu alerģiskās arodslimības u. c.
 • Saindēšanās ar smagajiem metāliem – svinu, dzīvsudrabu u. c.
 • Vibrācijas slimība
 • Balsta un kustību aparāta arodslimības

Māszinību fakultātes 2. kursa lekciju un praktisko nodarbību tēmas studiju kursā Arodmedicīna

 • Aroda un medicīnas disciplīna un uzdevumi
 • Arodslimības, kompensācija arodslimību gadījumā
 • Valsts reģistrs arodslimniekiem un Černobiļas AES avārijā cietušajām personām
 • Neadekvātu darba slodžu izraisītās balsta un kustību aparāta arodslimības un to profilakse
 • Nepareizu darba pozu izraisītās muguras sāpes un deformācijas (to profilakse)
 • Putekļu izraisītās arodslimības
 • Aroda alerģiskās slimības
 • Fizikālo faktoru izraisītās arodslimības
 • Ķīmisko vielu izraisītās arodslimības

Māszinību fakultātes 3. kursa praktisko nodarbību tēmas arodmedicīnā

 • Aroda medicīnas disciplīna un uzdevumi
 • Arodslimību diagnosticēšanas kārtība
 • Kompensācija un rehabilitācija arodslimību gadījumos
 • Neadekvātu darba slodžu izraisītās balsta un kustību aparāta arodslimības un to profilakse
 • Nepareizu darba pozu izraisītās muguras sāpes un deformācija (to profilakse)

Sabiedrības veselības fakultātes 1. kursa lekciju tēmas studiju kursā Vides medicīna

 • Vides medicīna kā zinātnes nozare. Vides piesārņojuma galvenie iedarbības veidi uz cilvēka organismu. Vides slimības. Aktuālās problēmas Latvijā un pasaulē
 • Bioloģisko faktoru iedarbība uz cilvēka organismu. Telpu gaisa kvalitāte
 • Specifiskās, no ēkam atkarīgās slimības. Preventīvie pasākumi
 • Jonizējošais starojums. Tā ietekme uz organismu. Japānas un Černobiļas pieredze
 • Augsne kā ekoloģiska vide. Tās ķīmiskie un bioloģiskie piesārņotāji.Pesticīdu un minerālmēslu lietošanas ekoloģiskās sekas. Augsnes epidemioloģiskā nozīme
 • Vides fizikālais piesārņojums
 • Elektromagnētiskais starojums. Nejonizējošā starojuma ietekme uz cilvēku

Sabiedrības veselības fakultātes 3. kursa lekciju tēmas studiju kursā Darba veselība

 • Ievads aroda veselībā un darba higienā. Sieviešu darba īpatnības
 • Kaitīgie fizikālie faktori darba vidē
 • Likumdošana darba aizsardzībā. Mehāniskie darba vides riska faktori
 • Likumdošana darba aizsardzībā
 • Mehāniskie darba vides riska faktori
 • Darba vietu ergonomiskie faktori
 • Darbs ar datoru un tā ietekme uz organismu
 • Darba vietu ķīmisko riska faktoru novērtējums
 • Toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas loma darba un vides veselībā
 • Nelaimes gadījumi darbā
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi darbā
 • Sabiedrības veselība un darba vide
 • Riska faktori atsevišķās ražošanas nozarēs

Sabiedrības veselības fakultātes 4. kursa praktisko nodarbību tēmas darba veselībā

 • Ievads darba veselībā
 • Darba higiēnas priekšmets un uzdevumi.
 • Darba veselības attīstības stratēģija
 • Mikroklimats un apgaismojums darba vietās
 • Darba aizsardzības likumdošana
 • Darba vides iekšējā uzraudzība
 • Darba vides riska faktoru novērtējumu metodika
 • Strādājošo obligātās veselības pārbaudes
 • Ķīmiskie faktori darba vietās, to klasificēšanas un marķēšanas principi.
 • Drošības datu lapas
 • Toksiskā efekta oraktiskā izvērtēšana
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Drošības zīmes
 • Ergonomiskie riska faktori darba vietās
 • Darbs ar datoru
 • Darba vides riska faktori dažādās ražošanas nozarēs
 • Darba vides novērtējums naftas pārstrādes uzņēmumos
 • Riska faktoru novērtējums dažādos uzņēmumos
 • Bērnu un sieviešu darbs un ar to saistītās veselības problēmas
 • Fizikālo riska faktoru novērtēšana darba vidē
 • Veselības aprūpes darbinieku darba vides riska faktori
 • HIV/AIDS darba vidē
 • Mehāniskie darba vides riska faktori
 • Nelaimes gadījumi darbā
 • Varmācība darbā
 • Iepazīšanās ar RSU eksperimentālo dzīvnieku laboratoriju, tās struktūru un darbu
 • Darba vides riska novērtējums ķīmiskās tīrītavās
 • Metālapstrādes uzņēmuma darba vides riska novērtējums

Stomatoloģijas fakultātes 4. kursa lekciju tēmas studiju kursā Vides un aroda medicīna

 • Vides faktori. Vides veselība. Vides medicīna
 • Arodveselība. Arodslimības. Darba aizsardzības likumdošana. Arodslimnieku tiesības
 • Medicīnas darbinieku arodpatoloģija. Pētījums Latvijā. Bioloģiskie riska faktori zobārstniecībā, to izraisītās saslimšanas
 • Balsta kustību aparāta slimības zobārstiem. Ķīmiskās vielas zobārstniecībā
 • Arodslimības
 • Aroda alerģiskās slimības
 • Fizikālo faktoru izraisītā arodpatoloģija (troksnis, vibrācija, elektromagnētiskais starojums)
 • Psihosociālā darba vide. Stress, izdegšanas sindroms
 • Neadekvātu darba slodžu izraisītās balsta un kustību apparāta arodslimības un to profilakse. Nepareizu darba pozu izraisīto muguras sāpju un deformācijas profilakse
 • Ķīmiskās vielas zobārstniecībā. Arodslimības. Aroda alerģiskās slimības
 • Fizikālo faktoru izraisītā arodpatoloģija (troksnis, vibrācija, elektromagnētiskais starojums)

Farmācijas fakultātes 2. kursa studiju kursa Vides veselība saturs

 • Novērtēt vides veselības kā vides zinātnes preventatīvas nozares lomu cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā
 • Novērtēt un noteikt dažādu telpu (mācību, veselības aprūpes iestāžu, aptieku, sadzīves u. c.) mikroklimatu, apgaismojumu, ķīmisko piesārņojumu un dot priekšlikumus vides kaitīgo faktoru samazināšanā un novēršanā
 • Noteikt un novērtēt ūdens kvalitāti, kā arī organizēt dzeramā ūdens iegūšanu ekstremālos gadījumos
 • Noteikt un novērtēt uztura atbilstību tā galvenajām higiēniskajām prasībām.
 • Veikt dažādu objektu (aptieku, farmaceitisko uzņēmumu) sanitārhigiēnisko apsekojumu, atklājot cilvēka veselībai kaitīgos arodfaktorus, kā arī uzlabot šo objektu vidi, lai tā nekaitētu strādājošo veselībai

Lekcijas Rehabilitācijas fakultātes topošajiem veselības sporta speciālistiem

 • Ievads arodveselībā un arodmedicīnā
 • Veselības aprūpes darbinieku arodpatoloģija. Sieviešu un jauniešu darba īpatnības
 • Darba higiēna. Kaitīgie darba vides faktori un individuālā aizsardzība pret tiem
 • Sporta higiēna. Personīgā higiēna. Telpu iekārtošanas normatīvi


Semināri un kursi


Notikušie semināri

NosaukumsDatums
Semināru cikls „OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai” 30.04.2015 – 11.06.2015
Seminārs "Alkohols, apreibinošās vielas un medikamenti – ko tie nodara darba videi?” 08.06.2015
Seminārs "Darba vides ergonomiskie riski" (Gulbene) 28.05.2015
Seminārs "Darba vides ergonomiskie riski" (Liepāja) 07.05.2015
Specializētais seminārs "Drošs darbs ar azbestu" 12.03.2015
Specializētais seminārs "Fizikālo darba vides riska faktoru noteikšana " (Liepāja) 30.01.2015
Specializētais seminārs "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana" (Līvāni) 29.01.2015
Specializētais seminārs "Fizikālo darba vides riska faktoru novērtēšana" 27.01.2015
Specializētais seminārs "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana" 20.01.2015
Profesionālās pilnveides seminārs „Elektrodrošība” 18.12.2014
Darba vides riska faktori mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos 15.12.2014.
Specializētais seminārs "Fizikālo darba vides riska faktoru novērtēšana" 12.12.2014.
Darba vides riska faktori HoReCa nozares uzņēmumos 11.12.2014.
Specializētais seminārs "Fizikālo darba vides riska faktoru novērtēšana" 05.12.2014.
Specializētais seminārs "Drošs darbs ar azbestu" 28.11.2014.
Drošs darbs ar azbestu 24.11.2014.
Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti – vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga? 03.11.2014.
Specializētais seminārs "Ķīmisko darba vides risku novērtēšana" 22.10.2014.
Specializētais seminārs "Ķīmisko darba vides risku novērtēšana" 20.10.2014.
Darba vides fizikālie riska faktori (Tukums) 23.09.2014.
Veselības veicināšana darba vietās (Madona) 18.06.2014.
Veselības veicināšana darba vietās (Krāslava) 09.06.2014.
Darba vides fizikālie riska faktori (Madona) 03.06.2014.
Veselības veicināšana darba vietās (Talsi) 29.05.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušus nelaimes gadījumus – kā to darīt? Noslēguma seminārs (Rīga) 27.05.2014.
Darba vides ķīmiskie riska faktori (Cēsis) 20.05.2014.
Veselības veicināšana darba vietās (Bauska) 15.05.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Limbaži) 13.05.2014.
Veselības viecināšana darba vietās (Balvi) 17.04.2014.
Darba vides ķīmiskie riska faktori (Rēzekne) 15.04.2014.
Veselības veicināšana darba vietās (Saldus) 15.04.2014.
Veselības veicināšana darba vietās 02.04.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušus nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Bauska) 01.04.2014.
Strādā vesels (Valmiera) 13.03.2014.
Strādā vesels (Daugavpils) 11.03.2014.
Strādā vesels (Kuldīga) 05.03.2014.
Strādā vesels (Jelgava) 04.03.2014.
Darba vides riska faktori lauksaimniecības nozarē (Skrunda) 19.02.2014.
Darba vides riska faktori lauksaimniecības nozarē (Cesvaine) 14.02.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Jēkabpils) 11.02.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Madona) 06.02.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Lielvārde) 04.02.2014.
Darba vides riska faktori lauksaimniecības nozarē (Jelgavā) 30.01.2014.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Ventspils) 27.01.2014.
Droša un veselīga skola
Rudens 2013
Ziema 2014
Darba vides riska faktori transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumos 14.11.2013.
Darba vides ķīmiskie riska faktori (Dobele) 13.11.2013.
Darba vides riska faktori metālapstrādes nozares uzņēmumos 01.11.2013.
Darba vides ķīmiskie riska faktori (Jelgava) 31.10.2013.
Darba vides ķīmiskie riska faktori (Ventspils) 24.10.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Daugavpils) 14.10.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Gulbene) 01.10.2013.
Darba vides riska faktori pārtikas nozares uzņēmumos (Rīga) 17.09.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Rēzekne) 18.06.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Tukums) 11.06.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Valmiera) 28.05.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušos nelaimes gadījumus – kā to darīt? (Liepāja) 20.05.2013.
Izmeklējam gandrīz notikušus nelaimes gadījumus – kā to darīt? 30.04.2013.
Reģionālais seminārs Daugavpilī „Darba vides fizikālie riska faktori” 25.04.2013.
Reģionālais seminārs Cēsīs „Darba vides fizikālie riska faktori” 18.04.2013.
Darba vides riska faktori kokapstrādes un mežizstrādes nozares uzņēmumos 10.04.2013.
Reģionālais seminārs Daugavpilī „Kvalitatīvi darba aizsardzības iepirkumi” 09.04.2013.
Darba vides riska faktori veselības un sociālās aprūpes institūcijās 29.11.2012.
Kvalitatīvi darba aizsardzības iepirkumi 06.11.2012.
Darba vides riska faktori lauksaimniecības nozarē 27.09.2012.
Seminārs diskusija „Droša reklāma – kas ir būtiski” 18.09.2012.
Reģionālais seminārs Jelgavā „Darba vides fizikālie riska faktori” 12.06.2012.
Reģionālais seminārs Liepājā „Darba vides fizikālie riska faktori” 05.06.2012.
Reģionālais seminārs Daugavpilī „Darba vides ķīmiskie riska faktori” 29.05.2012.
Veselības veicināšana darba vietās un nodarbināto apmācība 17.05.2012.
Reģionālais seminārs Valmierā „Darba vides ķīmiskie riska faktori” 27.03.2012.
Darba vides riska faktori metālapstrādes nozarē 07.03.2012.
Darba vides riska faktori poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē 15.12.2011.
Darba vides riska faktori autotransporta nozarē. Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums 20.10.2011.
Darba vides bioloģiskie riska faktori 16.06.2011.
Darba aizsardzība būvniecībā – svarīgākās darba aizsardzības problēmas un iesaistīto institūciju pienākumi 14.06.2011.
Darba vides riska novērtējums būvniecības un kokapstrādes nozarē – svarīgākās problēmas, risinājumi, labā prakse 10.02.2011.
Ergonomiskie darba vides riska faktori 20.05.2010.
Darba vides psihoemocionālie riska faktori 10.05.2011.
Drošs darbs ar azbestu 27.04.2011.–29.04.2011.
Optiskā starojuma novērtēšana 01.07.2010.
Mikroklimats darba vidē 27.09.2010.
Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums 22.10.2010.
Ķīmiskie darba vides riska faktori 26.10.2010.
Darba vides testēšana – svarīgākās problēmās Latvijā 07.12.2010.
Darba aizsardzības ekonomiskais izdevīgums. Vai ieguldījumi darba aizsardzībā atmaksājas? 09.12.2010.

Kursi

Katru gadu tiek organizēti speciāli kursi un semināri sadarbībā ar SIA "Darba medicīna", Latvijas arodslimību ārstu biedrību, Ziemeļvalstu arodveselības apmācības institūtu NIVA u. c. Kursu lektori ir Latvijā un ārvalstīs zināmi darba aizsardzības un arodveselības jomas speciālisti, kas nepārtraukti papildina savas zināšanas dažādos semināros, kursos, konferencēs , kā arī veic zinātnisko darbību un studentu apmācību.

Mēs piedāvājam šādus kursus

 • Darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana. Darba vides iekšējā uzraudzība
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot pie datora un iekārtojot biroju darba vietas
 • Darba vides riska faktoru noteikšana un novērtēšana veselības un sociālās aprūpes institūcijās. Darba vides iekšējā uzraudzība
 • Bīstamo vielu uzglabāšana un lietošana
 • Arodveselības aktualitātes
 • Jaunākais arodmedicīnā
 • Kursi aroda medicīnā vidējam medicīnas personālam
 • Kursi aroda medicīnā ārstiem "Jaunākais arodmedicīnā – likumdošanā, riska faktoru novērtēšanā, arodslimību diagnosticēšanā, ārstēšanā u. c.”
 • Vienas dienas semināru "Darba aprīkojuma radītā riska noteikšana un novērtēšana"
 • Izbraukuma semināru darba vietā "Ergonomiski pareiza pacientu pārvietošana un aprūpe"


Pēcdiploma apmācība 

 • Sabiedrības veselības maģistri (sīkāku informāciju skatīt dekanātā)
 • Doktoranti (sīkāku informāciju meklēt Darba un vides veselības institūtā)
 • Arodslimību ārstu un ģimenes ārstu apmācība


Latvijas arodslimību ārstu biedrības kursu plāns

Latvijas arodslimību ārstu biedrības kursu plāns 2006./07. gadam

NosaukumsDatumsMērķauditorijaKursu vadītājsMaksa (Ls)Sadarbības partneris
Jaunākais arodmedicīnā (likumdošana, riska faktoru novērtēšana, arodslimību diagnostika un ārstēšana) 20.03.07.– 21.03.07. Seminārs arodslimību ārstiem M. Eglīte 20* Rīgas Stradiņa universitāte
Tālr. 67409216,
67409139
Strādājošo obligāto veselības pārbaužu organizācija 23.11.06.– 24.11.06. Seminārs arodslimību ārstiem E. Čurbakova 20* Rīgas Stradiņa universitāte
Tālr. 67409216,
67409139
Kļūdas un to analīze, veicot obligātās veselības pārbaudes strādājošiem 23.05.07.– 24.05.07. Seminārs ģimenes ārstiem, kuri piedalās strādājošo obligātās veselības pārbaudēs E. Čurbakova 30* Paula Stradiņa KUS
Tel. 67615063,
67069307
Kursi aroda medicīnā (kvalifikācijas celšanai un sagatavošanās arodslimību ārsta sertifikāta iegūšanai) 10.10.06.– 11.04.07. Kursi ģimenes ārstiem, internistiem arodslimību ārstiem M. Eglīte 365,80 (ar PVN)
+
50 Ls izdales materiāls
Rīgas Stradiņa universitāte
Tālr. 67409216,
67409139

* Maksa norādīta bez PVN


darba-un-vides-inst-btm

Pēdējās izmaiņas: 11:52, 06. Jūlijs, 2015
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105