Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU notiek starptautiska konference par tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieniem

08:50, 18. Aprīlis, 2017
  • Google plus

jf procesa izspele zina020210Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte kopā ar Juridisko koledžu un Tallinas augstskolu Nord, kā arī Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūtu 26. aprīlī organizē starptautisku konferenci Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni; reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas.

Konferences izvēlētā temata aktualitāte ir balstīta uz to, ka pašreizējos apstākļos, mainoties sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, saasinās problēmas, kuras ir saistītas ar drošības nostiprināšanu. Praktiski un teorētiski nozīmīgi jautājumi par dažādu nozaru un apakšnozaru tiesisko normu efektivitātes izvērtēšanu, tiesību aizsardzības un drošības iestāžu darbības rezultativitātes apzināšanu tiesiskās kārtības nostiprināšanā. Tiesisko normu piemērošanas prakse ir daudzveidīga, atsevišķos gadījumos neatbilstoša sociālā taisnīguma principiem. Sabiedrības tiesiskās apziņas un kultūras līmenis nav augsts un pietiekami virzīts uz tiesiskuma un taisnīguma nodrošināšanu. Sabiedrībā aizvien redzamāk iezīmējas arī drošības nostiprināšanas aktualitātes pašreizējos apstākļos.

Konferencē tiks pievērsta īpaša uzmanība šādam problēmu lokam:

  1. tiesiskās sistēmas normatīvā regulējuma stāvoklis un attīstības perspektīvas;

  2. jaunās pieejas tiesiskajā politikā drošības nostiprināšanā pašreizējos apstākļos;

  3. tiesību aizsardzības un drošības iestāžu darbības rezultativitātes kritēriji un efektivitāte tiesiskās kārtības nostiprināšanā;

  4. tiesību aizsardzības iestāžu un speciālo dienestu darbības prakse sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

  5. tiesiskā apziņa un kultūra sabiedrības transformācijas apstākļos;

  6. tiesībsargājošo iestāžu speciālistu un juristu sagatavošanas perspektīvas.

Konferences darbā piedalīsies speciālisti un eksperti drošības un noziedzības novēršanas un apkarošanas jautājumos no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Zviedrijas un Latvijas.

Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

Referentu ziņojumi, noformēti atbilstīgi prasībām (pielikums Nr. 2), jāiesniedz līdz 26. aprīlim; raksti tiks publicēti RSU elektroniskajā juridiskajā žurnālā Socrates. Žurnāls pieejams tīmekļa vietnē http://www.rsu.lv/fakultates/juridiska-fakultate/socrates

Konferences norises vieta: Rīga, Dzirciema iela 16, Rīgas Stradiņa universitāte, 3. auditorija

Sākums: plkst. 10.00.

Pēdējās izmaiņas: 10:27, 26. Aprīlis, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105