Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Vasaras skolā izglīto kultūras žurnālistus

13:57, 08. Augusts, 2017
  • Google plus

No 9. līdz 12. augustam norisinās 4. Starptautiskā Kultūras žurnālistikas vasaras skola, ko ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu rīko Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Latvijas Kultūras akadēmija (LKA). Šogad pasākums veltīts nacionālā kultūras mantojuma un Latvijas simtgades pasākumu atspoguļojumam medijos, kur līdzās lekcijām un diskusijām trīs darba grupās – rakstīšanas, radio un satura veidošanas – ir iespēja iemēģināt spēkus un uzlabot prasmes arī praktiski.

zurnalistu vasaras skola lead

Kultūras žurnālisti šogad piedalās vairākās darbnīcās, kas veltītas īpašām tēmām, piemēram, medijpratībai, kultūras tēmai reģionālajos medijos u. c. Skolas pasniedzēju vidū – pārstāvji no Latvijas (LKA, RSU), kā arī Lietuvas, Somijas un Zviedrijas augstskolām, Kultūras ministrijas (KM) darbinieki un mediju praktiķi. Vasaras skolas dalībnieki ir žurnālisti, studenti, kā arī skolu absolventi un citi, kas interesējas par kultūru, medijiem un vēlas pilnveidot savas prasmes kultūras žurnālistikā, rakstīšanā un audio sižetu veidošanā.

Nacionālo svētku kontekstā kultūras žurnālistikai izvirzīti svarīgi uzdevumi, kultūras dzīves atspoguļojumā un analīzē veidojot valsts, sabiedrības un vērtību pārskatu. Lai mediji varētu atbildīgi un atbilstīgi izpildīt šos uzdevumus, nepieciešams aktualizēt vairākus svarīgus jautājumus, piemēram, kā kultūras mediji veic savas funkcijas nacionālā kultūras mantojuma kopšanas, saglabāšanas un attīstīšanas laukā, ar kādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar valsts simtgadi, sastopas kultūras mediji un mediju kultūras nodaļas un kā tos pārvarēt, kādas vērtības varam definēt kultūras un profesionālajā kontekstā u. c.? Šī gada kultūras žurnālistikas skola nodarbosies ar minētajiem jautājumiem Latvijas, Baltijas un Somijas valstu simtgades pasākumu perspektīvā. Tā kā Latvijā svētku programma ir veidota kā procesu un pasākumu kopums laika periodam no 2017. līdz 2021. gadam, jau pašlaik Latvijas mediji veic šo pasākumu komunikāciju, kas ļaus veidot aktīvu sadarbību starp medijiem un vasaras skolas audzēkņiem interesējošajā tematikā.

Šāgada vasaras skolas novitāte ir sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju un kultūras medijiem. Tradicionāli trijās atsevišķās darba grupās skolas audzēkņi darbojas praktiski (rakstīšanas grupa – pie Ilvas Skultes un Dites Liepas, radio grupa – pie Anetes Enikovas, satura kvalitātes grupa – pie Māritas Jākolas un Ērika Eliasona), kā arī rīta un vakara publiskās lekcijas un diskusijas par nacionālā mantojuma un simtgades komunikāciju un uztveri, kur aicināta piedalīties plaša interesentu auditorija. Bez tam šogad programmā ir četras tematiskas darbnīcas, kuru centrā konkrēti smaguma punkti – simtgades pasākumu komplekss un tā komunikācijas problēmas (vada KM pārstāve Aija Tūna), medijpratība (vada KM pārstāve Klinta Ločmele), sabiedrība un vērtības (vada RSU profesors Sergejs Kruks) un kultūras mediju darba specifika reģionos (vada RSU asociētā profesore Ilva Skulte).

Pēdējās izmaiņas: 08:35, 09. Augusts, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105