Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Uzņemšanas statistika 2017

Saņemto pieteikumu skaits līdz 21.07.2017. plkst. 15.12 – 3914.

Pamatstudiju programmas

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Veselības sporta speciālists (VSS) 0 60 68
Zobu higiēnists (ZFH) 0  30  28
       
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Farmācija (FF) 40 8 135
Farmācija (FFN) 0 20 5
Medicīna (MF) 200  30 607
Zobārstniecība (ZF) 24 8 121
       
Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā
Audiologopēdija (RFA) 24 3 94
Ergoterapija (RFE)  24  3 165
Fizioterapija (RFF) 36 12 288
Fizioterapija (RFFN)  12  45
Māszinības (MZF, MZFk) 12 12 95
Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (MZFka) 12 12 30
Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (MZFkb) 12 12 19
Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (MZFkg) 12 12 5
Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (MZFki) 12 12 28
Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (MZFkk) 12 12 28
Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (MZFkn) 12 12 37
Māszinības ar specializāciju Operāciju māsa (MZFko) 12 12 28
Ortozēšana protezēšana (RFO)  12  2 76
Sabiedrības veselība (SVF)  24 12 79
Sociālais darbs (SD) 12 12 22
Sociālais darbs (SDN) 0 12 15
Uzturs (RFU) 12 3 140
Uzturs (RFUN) 0 12 16
Vecmāte (MZFVb, MZFVbk) 15  12 80
     
Bakalaura studiju programmas sociālo zinātņu jomā
Fotogrāfija (FO) 1 15 31
Fotogrāfija (FON) 0  15  14
Multimediju komunikācija (MK) 2 45 139
Multimediju komunikācija (MKN) 0 15 34
Organizāciju un menedžmenta socioloģija (OM)  1  20 44
Politika un politiskā komunikācija (PPK) 1 14 62
Psiholoģija (PS) 1 25 127
Sabiedriskās attiecības (SA) 2 20 89
Starta uzņēmējdarbības vadība (SUV) 2  18  50
Starptautiskais mārketings un reklāma (MR) 2 38 135
Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas (SE)  2  38 108
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika (SBIE)  2  18 80
Tiesību zinātne (TZP) 5 50 148
Tiesību zinātne (TZPN) 0 50 61
Tiesību zinātne (TZ) 3 50 74
Tiesību zinātne (TZN) 0 50 72
Žurnālistika (ZR) 2 20 94

Liepājas filiāle

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Ārsta palīgs (LFAP) 36 0 35
Ārstnieciskā masāža (LFĀM) 3 20 26
Māszinības (LFMZ) 12 0 17
Māszinības (LFMZFS) 0 12 4
Veselības sporta speciālists (LFRFV) 0 20 14
       
Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā
Māszinības (LFMZFb) 24 12 38
Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (LFMZFbka) 24 24   8    
Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (LFMZFbkg)
Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (LFMZFbki)
Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (LFMZFbkk)
Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (LFMZFbn)
Māszinības ar specializāciju Operācijas māsa (LFMZFbko)
Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (LFMZFbkb)

Maģistra studiju programmas

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Maģistra studiju programmas veselības aprūpes jomā
Biomedicīna (MFMB) 6 2  6 
Mākslas terapija (RFMT) 10 6 4
Fizioterapija (RFFM) 10 6  3 
Māszinības (MZFM) 10 12 3
Rehabilitācija (REHM) 10 5  5 
Rūpnieciskā farmācija (FFRf) 10 2  
Sabiedrības veselība (SVFM) 10 12 6
Sociālais darbs (SDM, SDMp) 0 12  1 
Sociālais darbs (SDNM, SDNMp) 0 12 4
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (SDMb) 0 10 2
Supervīzija (SPVM) 0 24 3
Uzturzinātne (UM) 10 0 8
Veselības psiholoģija (VPSM, VPSMp) 0 24 6
Veselības vadība (MFVVM, MFVVMp) 10 14 22
       
Maģistra studiju programmas sociālo zinātņu jomā
Komunikācija un mediju studijas (KMM) 1 15 8
Reģionālā politika un valsts pārvaldība (RPVPM)  1  9  3 
Sociālā antropoloģija (SAM) 1 15
Sociālo procesu analīze un vadība (SPAM) 1 15
Starptautiskais bizness un tiesības (SBTM, SBTMe) 2 18
Starptautiskās attiecības un diplomātija (SEDM) 1 14
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (SMBVM, SMBVMe) 2 28
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība (SSAM) 1 15
Tiesību zinātne (TZMj, TZMjo) 3 40 35
Tiesību zinātne (TZMa) 0 20 6
Tiesību zinātne (TZMp, TZMpo) 2 40 14

Rezidentūra

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Rezidentūra medicīnā (RZ) un (RZZ) 150    1

Doktorantūra

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Farmācija (Df) 4

Tiks noteikts saskaņā ar uzņemšanas rezultātiem

 
Juridiskās zinātnes (Dj) 2  
Medicīna (Dm) 30  
Politikas zinātne (Dp) 2  
Socioloģija (Ds) 2  
Komunikācijas kultūra un multimediji (Dkm) 0 16  
Psiholoģija (Dps) 0 16  

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105