Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Uzņemšanas statistika 2016

Saņemto pieteikumu skaits līdz 26.08.2016. plkst. 15.30 – 5049.

Pamatstudiju programmas

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Veselības sporta speciālists (VSS) 0 40 77
Zobu higiēnists (ZFH) 0  30  39
       
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Farmācija (FF) 40 8 161
Farmācija (FFN) 0 20 17
Medicīna (MF) 200  30 655
Zobārstniecība (ZF) 24 8 133
       
Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā
Audiologopēdija (RFA) 24 3 107
Ergoterapija (RFE)  24  3 174
Fizioterapija (RFF) 36 12 333
Fizioterapija (RFFN)  12  60
Māszinības (MZF, MZFk) 12 12 83
Māszinības (MZFS) 0 25 1
Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (MZFka) 12 12 41
Māszinības ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa (MZFkb) 12 12 23
Māszinības ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa (MZFkg) 12 12 17
Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (MZFki) 12 12 57
Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (MZFkk) 12 12 37
Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (MZFkn) 12 12 39
Māszinības ar specializāciju Operāciju māsa (MZFko) 12 12 18
Ortozēšana protezēšana (RFO)  12  2 87
Sabiedrības veselība (SVF)  24  3  50
Sociālais darbs (SD) 12 12 47
Sociālais darbs (SDN) 0 12 31
Uzturs (RFU) 12 12 147
Uzturs (RFUN) 0 12 22
Vecmāte (MZFVb, MZFVbk) 15  12 72
       
Bakalaura studiju programmas sociālo zinātņu jomā
Fotogrāfija (FO) 1 28 28
Fotogrāfija (FON) 0  25  18
Multimediju komunikācija (MK) 3 72 165
Multimediju komunikācija (MKN) 0 25 38
Organizāciju un menedžmenta socioloģija (OM)  1  19 63
Politika un politiskā komunikācija (PPK) 1 19 70
Psiholoģija (PS) 1 25 130
Sabiedriskās attiecības (SA) 2 28 128
Starta uzņēmējdarbības vadība (SUV) 2  18  37
Starptautiskais mārketings un reklāma (MR) 2 38 153
Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas (SE)  2  38 98
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika (SBIE)  2  18 78
Tiesību zinātne (TZP) 5 70 145
Tiesību zinātne (TZPN) 0 50 100
Tiesību zinātne (TZ) 3 50 98
Tiesību zinātne (TZN) 0 50 82
Žurnālistika (ZR) 2 28 96

Liepājas filiāle

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Ārsta palīgs (LFAP) 36 0 39
Ārstnieciskā masāža (LFĀM) 3 20 36
Veselības sporta speciālists (LFRFV) 0 20 12
       
Bakalaura studiju programmas veselības aprūpes jomā
Māszinības (LFMZFb) 12 12 18
Māszinības ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa (LFMZFbka) 12 12 5
Māszinības ar specializāciju Internās aprūpes māsa (LFMZFbki, LFMZFi) 12 12 10
Māszinības ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa (LFMZFbkk) 12 12 0
Māszinības ar specializāciju Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (LFMZFbn) 12 12 3
Vecmāte (LFMZFVb) 15 12 7

Maģistra studiju programmas

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Maģistra studiju programmas veselības aprūpes jomā
Biomedicīna (MFMB) 10 2 0
Klīniskā farmācija (FFMp) 10 2 11
Mākslas terapija (RFMT) 10 4 25
Māszinības (MZFM) 10 12 16
Rehabilitācija (REHM) 10 2 23
Rūpnieciskā farmācija (FFRf) 12 2 7
Sabiedrības veselība (SVFM) 10 12 23
Sociālais darbs (SDM) 0 12 14
Sociālais darbs (SDNM) 0 12 17
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (SDMb) 0 10 3
Supervīzija (SPVM) 0 15 13
Uzturzinātne (UM) 10 0 32
Veselības psiholoģija (VPSM, VPSMp) 0 24 21
Veselības vadība (MFVVM, MFVVMp) 10 14 90
       
Maģistra studiju programmas sociālo zinātņu jomā
Komunikācija un mediju studijas (KMM) 1 19 18
Reģionālā politika un valsts pārvaldība (RPVPM)  1  9 14
Sociālā antropoloģija (SAM) 1 14 9
Sociālo procesu analīze un vadība (SPAM) 1 14 16
Starptautiskais bizness un tiesības (SBTM, SBTMe) 1 9 12
Starptautiskās attiecības un diplomātija (SEDM) 1 14 19
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (SMBVM, SMBVMe) 2 28 37
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija (IGDMeng) 1 14 5
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība (SSAM) 2 25 29
Tiesību zinātne (TZMj, TZMjo) 3 100 52
Tiesību zinātne (TZMa) 0 30 15
Tiesību zinātne (TZMp, TZMpo) 2 100 21

Rezidentūra

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Rezidentūra medicīnā (RZ) un (RZZ) 150    259

Doktorantūra

Studiju programmaBudžeta / bezmaksas vietasMaksas
vietas
Iesniegto dokumentu skaits
Farmācija (Df) 2   3
Juridiskās zinātnes (Dj) 2   9
Medicīna (Dm) 30   41
Politikas zinātne (Dp) 2   6
Socioloģija (Ds) 2   2
Komunikācijas kultūra un multimediji (Dkm) - 16 7

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105