Pārlekt uz galveno saturu

Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas stipendija farmācijā Rīgas Stradiņa universitātē dibināta 2016. gadā ar mērķi stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes akadēmisko kapacitāti, pieaicinot ārvalstu viespasniedzējus RSU studējošo, kā arī RSU Farmācijas fakultātes akadēmiskā personāla apmācībai.

Stipendijas uzdevums ir sekmēt starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju RSU Farmācijas fakultātē. Stipendija paredzēta dažādu farmācijas studiju kursu kvalitātes pilnveidei. Ar RSU Farmācijas fakultātes domes lēmumu, katru reizi izsludinot stipendiju, tiek noteikta prioritārā joma (2015./16. studiju gadā – farmaceitiskā aprūpe). Stipendijas pirmie atbalstītāji ir a/s Sentor Farm Aptiekas, plašāk pazīstama ar tīkla zīmolvārdu Mēness aptieka, ziedojot 5000 EUR ārzemju speciālistu piesaistei.

Lai pieteiktu kandidātus, lūdzam iepazīties ar stipendijas nolikumu, kas regulē stipendijas piešķiršanas kārtību (skat. zemāk), un iesniedzamo dokumentu sarakstu:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
  • pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu.

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt rsuaa[pnkts]stipendijasatrsu[pnkts]lv.

Stipendiju administrē RSU Absolventu asociācija.