Pārlekt uz galveno saturu

paaudze-sq_0.jpgPētera Avena labdarības fonda Paaudze stipendija pediatrijā Rīgas Stradiņa universitātes studentiem izveidota 2013. gada 18. martā.

Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus un izcilus pamatstudiju studentus un rezidentus pediatrijā un tās apakšspecialitātēs pilnvērtīgu studiju īstenošanai.

Pētera Avena labdarības fonds Paaudze jau atbalstījis vairākus nozīmīgus projektus bērnu veselības aprūpes jomā, tādēļ stipendijas izveide pediatrijā studējošiem ir vēl viena artava Latvijas bērnu veselības aprūpē. Ikvienas nācijas nākotne ir bērni un viņu veselība.

Kopā paredzēts piešķirt stipendiju četriem RSU studējošajiem pediatrijā. Uz stipendiju var pieteikties RSU Medicīnas fakultātes pediatrijas studenti, kuri 2016./17. mācību gadā studēs ceturtajā un piektajā kursā, kā arī RSU Tālākizglītības fakultātes rezidenti pediatrijā un tās apakšspecialitātēs no otrā studiju gada.

Stipendija ir 285 eiro mēnesī (desmit studiju mēnešus RSU Medicīnas fakultātes studējošiem, vienpadsmit – RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentiem). Uz stipendiju var pretendēt studējošie, kuru vidējā atzīme par pēdējo semestri nav zemāka par 8,00 ballēm.

Informācija par nākamo pieteikšanos stipendijai sekos.
Iesniedzamie dokumenti RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju studentiem pediatrijā
 • Pieteikuma anketa (datnes nosaukumā lūdzam iekļaut pretendenta vārdu un uzvārdu)
 • Dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae, vēlams pievienot fotogrāfiju)
 • Dokumenti (ja tādi ir), kas apliecina darbību zinātniski pētnieciskajā sfērā (sertifikāti un referātu tēzes, konferences programmas, kas apliecina uzstāšanos konferencēs, sertifikāti par piedalīšanos konferencēs, publikācijas – publikāciju saraksts un publikācijas kopsavilkums vai pirmā lapa, piedalīšanās projektos – projekta nosaukums, projekta vadītājs, amats un aktivitātes projektā, īss apraksts par projektu, patenti – patenta apliecība)
 • Dokumenti, kas apliecina sabiedriskās aktivitātes (darbs nevalstiskās organizācijās; brīvprātīgais darbs; ieguldījums RSU, RSU Medicīnas fakultātē vai RSU)
 • Vēlama rekomendācija no RSU Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras
 • Citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem
Iesniedzamie dokumenti RSU Tālākizglītības fakultātes rezidentiem pediatrijā un tās apakšspecialitātēs
 • Pieteikuma anketa (datnes nosaukumā lūdzam iekļaut pretendenta vārdu un uzvārdu)
 • Dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae, vēlams pievienot fotogrāfiju)
 • Dokumenti (ja tādi ir), kas apliecina darbību zinātniski pētnieciskajā sfērā (sertifikāti un referātu tēzes, konferences programmas, kas apliecina uzstāšanos konferencēs, sertifikāti par piedalīšanos konferencēs, publikācijas – publikāciju saraksts un publikācijas kopsavilkums vai pirmā lapa, piedalīšanās projektos – projekta nosaukums, projekta vadītājs, amats un aktivitātes projektā, īss apraksts par projektu, patenti – patenta apliecība)
 • Dokumenti, kas apliecina sabiedriskās aktivitātes (darbs nevalstiskās organizācijās; brīvprātīgais darbs; ieguldījums RSU, RSU Medicīnas fakultātē vai RSU)
 • Vēlama rekomendācija no RSU Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras
 • RSU Tālākizglītības fakultātes apstiprināta rezidenta grāmata par pēdējo studiju gadu Studiju programmas vadītāja rekomendācija
 • Citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem

Pieteikuma anketa jānosūta elektroniski rsuaa[pnkts]stipendijasatrsu[pnkts]lv un jāiesniedz parakstīta RSU Absolventu asociācijā kopā ar citiem dokumentiem papīra formātā. RSU Absolventu asociācija atrodas Dzirciema ielā 16, K korpusā, 124. telpā (jāiet pa aulas dienesta ieejas durvīm). Dokumentus var ievietot pastkastītē pie kabineta durvīm. Ja nevarat atrast RSU Absolventu asociāciju, lūdzam zvanīt pa tālr. 67409266.