Pārlekt uz galveno saturu

Šogad vērām augstskolas durvis topošajiem maģistrantiem virtuāli. 12. maijā RSU tiešsaistes studijā mācībspēki un studenti no piecām RSU fakultātēm iepazīstināja interesentus ar studiju saturu un vidi, pētniecības iespējām un karjeras izaugsmes ceļiem pēc maģistra grāda iegūšanas.

Tiešraides ieraksts

Eiropas studiju fakultāte

Jau vairāk nekā 20 gadus te aug un pilnveidojas politologi, starptautisko attiecību speciālisti, biznesa eksperti, uzņēmumu vadītāji, jaunuzņēmēji un starptautiskā mārketinga speciālisti.

Ja kartē atzīmētu šīs fakultātes absolventu darbavietas, tad karodziņi būtu spraužami gan tepat Eiropā – Briselē, Parīzē, Londonā, gan Vašingtonā, Ņujorkā, Tokijā, Honkongā un citviet.

Vairāk

Tiešraidi ievadīja Mārtiņa Dauguļa saruna ar RSU profesori Ilgu Kreitusi, atklājot, ko studenti apgūst programmā Reģionālā politika un valsts pārvaldība, un kā šādas zināšanas var pagriezt karjeru.

Par programmām Starptautiskās attiecības un diplomātija, kā arī jauno programmu angļu valodā International Governance and Diplomacy stāstīja šo programmu vadītājs docents Māris Andžāns. Tiem, kurus interesē ārpolitika, šī ir starptautiskākā Latvijā pieejamā studiju iespēja, kas pavērs jaunus profesionālos apvāršņus. Eiropas studiju fakultātē nemitīgi pilnveidojas ne vien studenti, bet arī mācībspēki. Docents Andžāns nupat ir atgriezies no Vašingtonas, kur, pateicoties Fulbraita stipendijai, padziļinājis zināšanas un kontaktu tīklu, no kā iegūs gan viņa vadītās programmas, gan to studenti.

Ar fakultātes biznesa flangu iepazīstināja programmas Starptautiskais bizness un tiesības vadītāja Marta Urbāne un programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība vadītājs asociētais profesors Henrijs Kaļķis. Izteikti praktiski orientētās studiju programmas ietver prakses iespējas un plaši atzītu ekspertu vieslekcijas. Ņemot vērā fakultātes kopējo fokusu uz starptautiskumu, šo programmu absolventi spēs sekmīgi darboties ekonomiskajā un juridiskajā telpā kā Latvijā, tā ārpus tās.

Komunikācijas fakultāte

Komunikācijas loma mūsdienu pasaulē strauji pieaug – gudra un prasmīga komunikācija spēj virzīt labas pārmaiņas gan viena cilvēka, gan plašākas kopienas dzīvē.

Studijas RSU ir īstā izvēle gan pieredzējušiem speciālistiem, lai celtu savu spēju latiņu, gan tiem, kuri vēlas paplašināt savu zināšanu apvāršņus, lai atklātu un pārvaldītu dziļākus cilvēka personības un plašākas sabiedrības slāņus. Komunikācijas fakultātes mācībspēki un vieslektori ir savu jomu vadošie speciālisti un autoritātes sabiedrībā.

Vairāk

Studijā viesojās programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība docētājs Andris Grafs, kurš stāstīja par programmā apgūstamo zināšanu aktualitāti pašlaik. Īpaši krīzes brīžos var skaidri redzēt, cik spēcīga uzņēmumā ir stratēģiskā vadība, kādi komunikācijas un vadības instrumenti jāizmanto veiksmīgai uzņēmuma vadīšanai.

Sarunā ar programmas Komunikācija un mediju studijas vadītāju Ilvu Skulti uzzinājām, kā studiju procesā iekļaujas aizraujoši starptautiski projekti, kā notiek studijas gan vietējo, gan ārvalstu docētāju vadībā, un cik svarīga ir mūsdienās viena no pieprasītākajām prasmēm – medijpratība.

Sociālās antropoloģijas zināšanas palīdz risināt sarežģītas sabiedrības pārvaldības un biznesa problēmas – daudzi lielie pasaules uzņēmumi algo šos speciālistus. Programmas Sociālā antropoloģija vadītāja Ieva Puzo stāstīja par to, kas pretēji dažādiem mītiem ir sociālā antropoloģija un kā šīs zināšanas ir pielietojamas ikdienā, kādos pētniecības projektos programmas pasniedzēji un studenti ir iesaistījušies un kādi kursi būs studiju laikā. Iepazināmies arī ar otrā kursa studentes Ilzes Mileiko studiju pieredzi un uzzinājām, kā gūtās zināšanas viņa izmanto savā darbā.

RSU piedāvā arī starpdisciplināras studijas – tās sniedz kompleksas zināšanas, ļaujot pārredzēt plašu lauku. Tāda ir programma Veselības komunikācija, kuras vadītāja Vita Savicka stāstīja, kā pieaug komunikācijas loma veselības jomā un cik tā būtiska, lai panāktu veselību veicinošu un uzturošu uzvedību. Studiju programmas piedāvātie studiju kursi – sākot no sabiedrības veselības, epidemioloģijas līdz komunikācijai, veselības socioloģijai un psiholoģijai sniedz kompetences un prasmes strādāt par veselības komunikācijas speciālistiem.

Juridiskā fakultāte

RSU Juridiskā fakultāte ir unikāla ar specializācijas iespējām – šī ir vienīgā augstskola Latvijā, kur studenti var specializēties medicīnas un sociālajās tiesībās, kā arī policijas darbā.

Fakultātes trumpis ir pieredzējušie mācībspēki, kas ir savu jomu eksperti un viedokļa līderi, kā arī darbs nelielās grupās, kas nodrošina individualizētu pieeju katram studentam.

Vairāk

Studijā viesojās Juridiskās fakultātes lektore, medicīnas tiesību pētniece Karina Palkova un stāstīja par savu šābrīža pētniecisko fokusu – mākslīgā intelekta tiesisko regulējumu. Kurš atbild, ja robots, kas palīdz cilvēkam ar kustību traucējumiem, pieļauj kļūdu? Šie un daudz citi pētnieciskie jautājumi ir Juridiskās fakultātes maģistrantu, doktorantu un docētāju interešu lokā.

Tikmēr asociētais profesors Aldis Lieljuksis ieskicēja, kādēļ jāstudē tiesības maģistra līmenī, kādas karjeras iespējas tas paver. RSU absolventi ir gan advokāti, prokurori, tiesneši un izmeklētāji, gan arī citu jomu, piemēram, mediju vides vai uzņēmējdarbības pārstāvji, kam profesionālajā dzīvē noder zināšanas tiesībzinātnē.

Rehabilitācijas fakultāte

Rehabilitācijas fakultātes statuss ir unikāls Latvijā – tajā bija iespēja studēt pirmās rehabilitācijas profesionāļu izglītībai nepieciešamās studiju programmas.

Studijā viesojās fakultātes dekāne asociētā profesore Signe Tomsone, kas ieskicēja maģistra studiju programmu Rehabilitācija un Fizioterapija studiju procesu, prakses iespējas, kā arī akadēmiskās karjeras iespējas.

Vairāk

Viena no pieprasītākajām fakultātes maģistra studiju programmām ir Mākslas terapija, kuras vadītāja Jana Duhovska studijā izspēlēja spēli par mākslas terapijas mītiem un patiesību, kā arī izstāstīja par četrām specializācijām un studiju procesu.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Fakultāte piedāvā vairākas maģistrantūras programmas: Māszinības, Sociālais darbs, Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, Sabiedrības veselība, Uzturzinātne, Supervīzija, Veselības psiholoģija un Veselības vadība, bet tiešraidē tuvāk iepazīsimies ar divām studiju programmām.

Vairāk

Programmas Veselības psiholoģija vadītāja Jeļena Koļesņikova ieskicēja, kādas ir prasības, lai studētu veselības psiholoģiju un kā norit studiju process, liekot uzsvaru uz pētniecību un praksi.

Viena no jaunākajām profesijām mūsdienās ir supervizors – maģistra studiju programmas Supervīzija vadītāja Baiba Pumpiņa stāstīja, ar ko nodarbojas šie speciālisti un kādas zināšanas tiek apgūtas studiju laikā. Dzirdējām arī absolventu stāstus par studiju laiku un darba gaitām.

Seko līdzi aktuālajai informācijai par 2020. gada vasaras uzņemšanu RSU Facebook kontā, kā arī sazinoties ar Studentu servisu pa telefonu 67409074 vai e-pastu studentuservissatrsu[pnkts]lv.

Lai uzzinātu par citiem gaidāmajiem pasākumiem, seko līdzi Rīgas Stradiņa universitātes ziņām Facebook un Instagram un pieraksties jaunumu saņemšanai e-pastā. Gūsti priekšstatu par RSU studiju iespējām un vidi jau tagad un nepalaid garām aktualitātes skolēniem!

Pieraksties RSU jaunumiem!