Pārlekt uz galveno saturu

Darbības spektrs

  • Universitātes iepirkumu plāna sagatavošana, pamatojoties uz universitātes struktūrvienību pieprasījumiem
  • Preču un pakalpojumu iepirkumu organizēšana universitātes administratīvo, saimniecisko un tehnisko vajadzību nodrošināšanai, būvniecības iepirkumu organizēšana
  • Iepirkumu gaitu dokumentēšana, tostarp iepirkumu komisiju priekšsēdētāja un sekretāra funkciju nodrošināšana
  • Ar iepirkumiem saistītās informācijas nodrošināšana ievietošanai attiecīgajās informācijas sistēmās
  • Universitātes pārstāvēšana Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas sēdēs
  • Normatīvajos aktos noteiktās informācijas sagatavošana iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojam, pārskatu un informācijas sagatavošana universitātes rektoram, administrācijas un attīstības prorektoram un citām iestādēm pēc pieprasījuma
  • Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana iepirkumu jomā
  • Atbilžu uz vēstulēm un citu dokumentu projektu sagatavošana iepirkumu jomā

Saistītās ziņas