Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1999 - 2016

Docētājs

Medicīnas fakultāte, Veselības vadības docētāju grupa

* Lektors veselības ekonomikā, gan bakalaura programmas, gan maģistra programmas studentiem​​

2011 - 2015

Projektu vadītājs

Nacionālais veselības dienests

* Baltijas jūras reģiona Programmas projekta ImPrim vadītājs (Projekts pirms veselības aprūpes iestāžu reformas uzsākts Veselības ekonomikas centrā). Darba paketes finanšu instrumentu uzlabošana primārajā veselības aprūpē vadītājs, Balstoties uz projekta rezultātiem Latvijā ieviesta kvalitātes bonusu sistēma primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

* Baltijas jūras reģiona Programmas projekta PrimCareIT vadītājs. Izstrādāts un pilotēts telekonsultāciju modelis starp ģimenes ārstiem un speciālistiem

* Eiropas stratēģijas Baltijas jūras reģiona valstīm projektu sagatavošanas instrumenta projekts INTEGBALT. Sagatavots projekta pieteikums par integrēta veselības aprūpes modeļa ieviešanu Baltijas jūras reģiona valstīs​​

2009 - 2011

Projektu vadītājs

Veselības ekonomikas centrs

* Baltijas jūras reģiona Programmas projekta ImPrim vadītājs. Darba paketes finanšu instrumentu uzlabošana primārajā veselības aprūpē vadītājs​​

2005 - 2009

Nodaļas vadītājs

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra

* Centralizētu veselības aprūpes pakalpojumu rindu administrēšanas nodrošināšana​​

2004 - 2005

Projektu vadītājs

Sociālo pakalpojumu pārvalde

* ERAF finansētu investīciju projektu sociālo pakalpojumu sniedzējiem administrēšana​​

2004 - 2005

Finanšu direktors

NRC „Vaivari

* NRC „Vaivari" budžeta plānošana, izdevumu kontrole, administratīvais darbs​​

2003 - 2005

Projektu vadītājs

Katastrofu medicīnas centrs

* Darbs pie projektu sagatavošanas, iepirkumu specifikāciju sagatavošana​​

1999 - 2003

Iepirkumu speciālists

Labklājības ministrija

* Pasaules Bankas Veselības reformas projekts. Veikti aptuveni 100 iepirkumi. Darbs ar konsultantiem​​

1999 - 2003

Direktors

AS „Diena”, „Diena- Repro”

* Pirms drukas krāsu ehnoloģiju ieviešanas projekts Latvijā, Procesu administrēšana, žurnāla lappušu sagatavošana​​

1999 - 2003

Departamenta vadītājs

Centrālā Statistikas pārvalde

* Departamenta darba organizācija​​

1999 - 2003

Asistents

Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Politehniskais institūts)

* Lekcijas un praktiskie darbi​​

1997 - 1999

Viietējais eksperts

ES Phare Veselības finanšu restrukturizācijas projekts

* Darba paketes Slimnīcu IT izveides projekta vadītājs​​

Izglītība

1995 - 1995

Sertifikāts

Jorkas universitāte

* Veselības ekonomika

1974 - 1979

Diploms (pielīdzināms maģistra grādam)

Latvijas universitāte

* Fizika, Pedagoģija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Prezentācijas:

Eiropas Veselības ekonomikas konferencē, dažādu projektu organizētos semināros.​


Konferences: ERAF finansētos projektos

Docētie studiju kursi

Veselības sistēmu uzbūve

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

* Eiropas Primārās veselības aprūpes foruma valdes loceklis, Zinātniskās padomes loceklis * Baltijas jūras reģiona valstu integrētās struktūras eVeselība reģioniem Vadības komitejas loceklis

* Baltijas jūras Primārās veselības aprūpes tīkla loceklis

* Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes loceklis

* Latvijas pārstāvis Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un labklājības Partnerības primārās

* veselības aprūpes ekspertu grupā (2009 – 2015)​

Kontakti

Kolēģi

Margarita Apine
Projekta vadītāja asistente
Andrejs Ivanovs
Vadītājs, Vadošais pētnieks