Skip to main content

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Lektore

RSU Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

2010 - pašlaik

Direktore

RSU, Mācību departaments

1992 - 2010

Vadītāja

RSU, Mācību daļa

2003 - 2009

Lektore

RSU Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra

1997 - 2003

Lektore

RSU, AML, Farmācijas ķīmijas katedrā

1994 - 1997

Lektore

RSU, AML, Farmācijas ķīmijas katedrā

1990 - 1994

Asistente

LMA Farmācijas ķīmijas katedrā

1991 - 1992

Nodaļas vadītāja

LMA, Klīniskās ordinatūras nodaļa

1987 - 1990

Aspirante

1. Maskavas Medicīnas institūts, Farmācijas ķīmijas katedra

1983 - 1987

Vecākā laborante un stundu pasniedzēja

RMI, Farmācijas ķīmijas katedra

Izglītība

1987 - 1990

Aspirantūra Farmācijas ķīmijas katedrā

1. Maskavas Medicīnas institūts

1978 - 1983

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • 2011. ​AIC un ES EK rīkota praktiska konference ,,Augstākā izglītība un Baltijas valstu ilgtspējīgas un reģionāli līdzsvarotas attīstības iespējas stratēģija Eiropā 2020 kontekstā"​
 • 2011. ​AIC rīkota konference Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru​
 • 2010.​ RSU rīkots apmācību kurss Darba izpildes vadības sistēma​
 • 2010. Darba aizsardzība un drošība darbu vadītājiem
 • 2009. ​Dandī universitātes rīkots kurss medicīniskās izglītības programmu veidošana – uz studentu un studiju rezultātiem centrētu studiju programmu izveide
 • ​2009. Rēzeknes augstskolas rīkots seminārs Izglītības kvalitāte Latvijas augstskolās​
 • 2009. Rektoru Padomes, Akadēmiskās informācijas centra un Akadēmisko programmu aģentūras rīkota konference Kvalifikāciju ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas izmantošana​
 • 2008. AMSE ikgadējā konference Barselona, Spānija. Programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšana medicīnas augstskolās
 • 2007.​ LR Rektoru padomes un AIC rīkots seminārs par Boloņas procesa ieviešanu – Eiropas Augstākās izglītības telpa – atbildot globalizētās pasaules izaicinājumiem
 • 2007​. EAFP ikgadējā konference Madride, Spānija. Jaunākās tendences farmācijas un klīniskās farmācijas studiju programmu izveidē
 • 2005. ​Dandī universitātes rīkots kurss medicīniskajā izglītībā medicīnas studiju programmu izveidē – patstāvīgais darbs un studiju programmu izveide​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

1,4 – dihidropiridīnu atvasinājumu un to sintēzes pusproduktu kvalitātes noteikšanas metodes​

 

Vadītie studiju kursi

Neorganiskā ķīmija

Docētie studiju kursi

Neorganiskā ķīmija

Projekti

 

Projekta padomes priekšsēdētāja, ​ESF projekti ​ ,,Atbalsts dabaszinātnēs un veselības aprūpē studējošajiem maģistrantūrā Rīgas Stradiņa universitātē" (1. kārta un 2. kārta; vienošanās Nr. 2009/0145/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/007​ un vienošanās Nr. 2011/0016/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/005​)

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Detection of chlamydia trachomatis by molecular biological methods in Latvia : [abstract] / A.Gulbe, T.Kolupajeva, J.Storozenko ...[et al.] // European Conference of National Strategies for Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus (Jurmala, Latvia, May 25-27, 2011) : Conference Book. - Jurmala, 2011. - P.23.

Multidisciplinary and interdisciplinary aspects of pharmacists training in Riga Stradins University / R.Medne, I.Barene, B.Maurina, J.Rotbergs, A.S.Shtokmane, A.Gulbe, I.Daberte, V.Enina // EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference (Catania, Italy, June 24-26, 2010) : Abstracts. - Catania, 2010. - P.84.

Kontakti

Kolēģi

Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja p.i.
Docētājs, Pētnieks