Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

lektora p.i., mācību procesa organizatore

Rīgas Stradiņa universitāte

1967 - 2012

lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2007

Individuālā darba veicēja

Eiropas Parlamenta dokumentu tulkotāja "Archetypon" S.A.

1966 - 1967

Vācu valodas skolotāja

Rīgas 20. vidusskola

1965 - 1966

Vācu valodas skolotāja

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Izglītība

1960 - 1965

Filoloģe, vācu valodas skolotāja, maģistra grāds vācu valodas mācīšanas metodikā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

maijs 2017 "Digitālo mediju pielietojums pedagoģijā", Baltisch Deutsches Hochschulkantor, Rīga , (2 akad.st.)

aprīlis 2017 "Vācu valoda Baltijas jūras reģionā", LU, Rīga,(12akad.st.)

aprīlis 2017 "Elektronisko testu veidošana RSU e-studiju (Moodle) vidē", RSU PIC, (2akad.st.)

februāris - marts 2017 "Darba uzsākšana ar Microsoft Excel", RSU PIC (16akad.st.)

septembris 2016 - marts 2017 "RSU organizētie kursi angļu valodas prasmes pilnveidei" 80 akad.st.

oktobris-decembris 2016 "Improvizācija pedagoģiskajā darbībā",RSU PIC (17akad.st.)

jūnijs 2016 Mācības "Europass dokumentu portfolio", RSU, PIC (3 akad.st.)

decembris 2015 - maijs 2016 ''RSU organizētie kursi angļu valodas prasmes pilnveidei" 80 akad.st.

marts - maijs 2016 PIC rīkotais tematiskais cikls "Studiju rezultātu vērtēšanas metodika", 3 lekcijas un 1 seminārs (9 akad.st.)

septembris, oktobris 2015 3 semināri "Interneta rīki docētāju kompetences pilnveidei" RSU (PIC), vieslektors prof. J.Kapenieks (RTU)

jūnijs 2014 - Vieslekcija "Prblēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā", asoc.prof. A.Klēģeris

oktobris 2012 Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference (24 akad.st.)

augusts 2010 - Docētāju ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros - hospitēšana Trīras (Vācija) universitātē (28 akad.st)

februāris - jūnijs 2007 LU Pedagoģijas un psiholoģijas fak. tālākizglītības programma "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse" (160 akad.st.)

augusts 2001 Dalība XII Starptautiskajā vācu valodas skolotāju kongresā Lucernā (Šveice)

maijs 1997 Seminārs "Alternatīvā pedagoģija un skolotāju sagatavošana" Kritiansandā (Norvēģija)

augusts 1996 Seminārs "Inovācijas svešvalodu mācīšanā pieaugušajiem" Gīsenē (Vācija)

jūnijs - decembris 1995 Starptautiskais seminārs LU "Inovācijas augstskolu pedagoģijā"

jūlijs 1984 - Starptautiskie vasaras kursi vācu valodā un ģermanistikā Drēzdenes Tehniskajā universitātē augstskolu docētājiem

septembris - decembris 1978 Kvalifikācijas celšanas kursi Minskas Svešvalodu pedagoģiskajā institūtā

1968 - 1970 LVU divgadīgie augstākie kursi padagoģijā, kas sagatavo docētājus svešvalodu docēšanai augstskolās

Docētie studiju kursi

Latviešu valoda medicīnā

Promocijas eksāmens svešvalodā

Svešvaloda jurisprudencē

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

1996 - pašlaik Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas locekle

Publikācijas

Raksti​​

Rubene, Aija. Kompetenču pieeja mērķu un uzdevumu izvirzīšanā studiju kursam “Latviešu valoda medicīnā” Rīgas Stradiņa universitātē / A.Rubene, D.Žibala // Zinātniskie raksti : 2015.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 14.-19.lpp.

Tēzes​​

Tetere, Daiga. Komunikatīvās pieejas nozīme latviešu valodas kā svešvalodas apguvē Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studentiem / D.Tetere, D.Žibala, A.Rubene // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 401.lpp.

Žibala, Dace. Kompetenču pieeja mērķu un uzdevumu izvirzīšanā studiju kursam "Latviešu valoda medicīnā" Rīgas Stradiņa universitātē / D.Žibala, A.Rubene // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 430.lpp.

Žibala, Dace. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve : pamatjautājumi / D.Žibala, A.Rubene // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 443.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas