Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2020 - pašlaik

Vecākais pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2019 - pašlaik

Redkolēģijas loceklis

Pētniecības institūta zinātniskais žurnāls '' Journalism & Law Quarterly ''

2019 - pašlaik

Valdes priekšsēdētājs

Mediju institūts

2018 - pašlaik

Viesprofesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte

Komunikācijas zinātnes kursu docēšana

2018 - pašlaik

Valdes loceklis

„Akadēmiskās Dzīves” tēvzemes apgāds

Zinātniska žurnāla izdošana

2016 - pašlaik

Viesprofesors

Tehnoloģiju akadēmijas komunikācijas maģistra programma

Komunikācijas teoriju kursa docēšana

2012 - 2017

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) loceklis; priekšsēdētājs; Eiropas Komisiju konsultējošās ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) loceklis

NEPLP

Parlamenta ievēlētas valsts amatpersonas darbs audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatora, sabiedrisko mediju pārraudzības un mediju politikas patstāvīgās iestādes vadībā

2015 - 2017

Lektors

LKA Kultūras koledža

Komunikācijas zinātnes kursu docēšana

2012 - pašlaik

Profesors komunikācijas teorijā

Biznesa augstskola „Turība”

Komunikācijas zinātnes un politikas zinātnes kursu docēšana

2011 - pašlaik

Latvijas Zinātnes padomes eksperts komunikācijas zinātnē (līdz 26.03.2022.); LU žurnāla „Humanities and Social Sciences: Latvia” redakcijas kolēģijas loceklis

Latvijas Universitāte

Zinātnisku darbu recenzēšana

2010 - pašlaik

Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks

Latvijas Universitāte

Pētījumu projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana

2010 - pašlaik

Eiropas Žurnālistikas obervatorijas (European Journalism Observatory – EJO) portālu latviešu (un krievu) valodā zinātniskais direktors

Mediju institūts

Zinātniska interneta portāla vadīšana, rakstu recenzēšana un rediģēšana

2007 - pašlaik

Polijas Komunikācijas asociācijas oficiālā žurnāla „Central European Journal of Communication” Redakcijas padomes loceklis

Polish Communication Association

Zinātniska žurnāla rakstu recenzēšana

2007 - pašlaik

Komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas „Komunikācijas vadība” direktors

Biznesa augstskola „Turība”

Doktora studiju programmas sagatavošana un īstenošanas vadība

2007 - 2012

Biznesa tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

Biznesa augstskola „Turība”

Pētījumu projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana

2007 - 2007

Valdes priekšsēdētājs

Latvijas Žurnālistu savienība

Profesionālās apvienības vadīšana

2006 - 2006

Viesdocents

Universität Wien

Studiju kursa „ Skandināvijas mediju kultūra un tās projekcija uz Baltiju” docēšana

2005 - 2006

LU žurnāla „Akadēmiskā Dzīve” (US ISSN 0516-3145) redakcijas kolēģijas loceklis; galvenais redaktors

Latvijas Universitāte

Zinātniska žurnāla vadīšana, rakstu rediģēšana un recenzēšana

2005 - 2012

Asociētais profesors masu komunikācijas teorijā un Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs

Biznesa augstskola „Turība”

Komunikācijas zinātnes kursu docēšana un akadēmiskas struktūrvienības izveidošana un vadīšana

2005 - 2005

Lektors

Daugavpils Universitāte

Žurnālistikas pamatu un tehnikas kursa docēšana

2004 - 2012

Valdes priekšsēdētājs

Mediju institūts

Mediju nozares domnīcas izveide un vadīšana

2003 - 2005

Pētnieks, viesdocents un projektu vadītājs

Vidzemes Augstskola

Mediju pētījumu projektu īstenošana un vadīšana, komunikācijas zinātnes kursu docēšana, 6. Baltijas studiju konferences Eiropā (6th Conference on Baltic Studies in Europe, Valmierā, Vidzemes Augstskolā) koordinēšana

2003 - 2004

Lektors

Alberta koledža

Žurnālistikas pamatu studiju kursa docēšana

2003 - 2003

Iestāšanās ES pirmsrefereduma informācijas kampaņas vadītājs

Eiropas Kustība Latvijā

Kampaņas „Tava izvēle – Latvija Eiropā” izstrāde un vadīšana

1999 - 2005

Prezidents (un Starptautiskās Eiropas Kustības valdes [Steering Committee – Comité directeur] loceklis)

Eiropas Kustība Latvijā

Proeiropeiskas Latvijas tautas diplomātijas organizācijas izveide (1997), vadīšana un pārstāvēšana iekšzemē un ārzemēs

1999 - 2007

Latviešu valodas apguves valsts programmas (LVAVP) / Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) ceturkšņa izdevuma „Tagad” redaktors

Latviešu valodas aģentūra

Žurnāla vadīšana un rakstu rediģēšana

1998 - 2002

Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs un lektors

Rīgas Stradiņa universitāte

Akadēmiskas struktūrvienības izveide un vadīšana, komunikācijas zinātnes kursu docēšana

1998 - 1998

Nedēļas laikraksta „Fokuss” galvenais redaktors

Fokuss TV

Laikraksta vadīšana, rediģēšana un žurnālista darbs, sasniedzot augstākos pārdošanas radītājus tā pastāvēšanas vēsturē

1997 - 1998

Galvenā redaktora vietnieks

„Latvijas Avīze”

Līdzdalība laikraksta vadīšanā un rediģēšanā un žurnālista darbs

1997 - 1998

Ārpolitikas un starptautiskās politikas diskusiju raidījuma „Globuss” vadītājs

Latvijas Televīzija

Raidījuma vadīšana un komentētāja darbs

1993 - 1998

Lektors

Latvijas Universitāte

Latvijas komunikācijas vēstures (1918–1940) kursa docēšana

1993 - 2011

Žurnālistu diskusiju raidījuma „Skats no malas” dalībnieks

Latvijas Televīzija

Komentētāja darbs

1990 - 1997

Korespondents Maskavā un Bonnā; komentētājs

Laikraksts „Diena”

Reportiera un komentētāja darbs

Izglītība

1999 - 2003

filozofijas doktora zinātniskais grāds (Dr. phil.) (magna cum laude)

Oto Zūra Politikas zinātnes institūts, Berlīnes Brīvā universitāte, Vācija

▪ komunikācijas un politikas zinātnes

1995 - 1996

sociālo zinātņu maģistra akadēmiskais grāds (Mg. sc. soc.) komunikācijas zinātnē

Filoloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte

▪ komunikācijas zinātne

1987 - 1990

žurnālista, laikraksta literārā darbinieka diploms (ar izcilību)

Žurnālistikas fakultāte, M. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, Krievija

▪ žurnālistika

1984 - 1987

studijas

Filoloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte

▪ žurnālistika

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

▪ Baltijas Mediju izcilības centra (Baltic Centre for Media Excellence) diskusija sadrbībā ar Dānijas Kultūras institūtu (Danish Cultural Institute) par jaunu sabiedrisko mediju pārvaldības likumu “Vai Latvija var atļauties spēcīgus sabiedriskos medijus?” Rīgā, Latvijas Žurnālistu asociācijas un Rīgas Stradiņa universitātes pētījuma prezentācija un diskusija „Argumentācija mediju viedokļu un diskusiju formāta raidījumos 13. Saeimas priekšvēlēšanu periodā” Rīgas Ekonomikas augstskolā (2019).

 

▪ Biznesa augstskolas “Turība” docētāju profesionālās kompetences pilnveides programmas “Augstskolu didaktika un inovācijas augstākajā izglītībā” moduļa “Inovācijas informāciju tehnoloģijās un to pielietojums studiju procesā” seminārs “E-studiju materiālu tehnoloģiskais nodrošinājums”, Eiropas Žurnālistikas observatorijas gadskārtējā konference Tirānā (Albānija), kolektīvās monogrāfijas „Global Handbook of Media Accountability” sākuma konference „Media and Transparency – A Global Perspective” Berlīnē (Vācija), Baltijas Mediju izcilības centra (Baltic Centre for Media Excellence) vajadzību novērtēšanas forums „Empowering Quality Russian-language Journalism in the Baltics” Rīgā (2018).

 

▪ Biznesa augstskolas „Turība” docētāju profesionālās kompetences pilnveides programmas „Augstskolu didaktika un inovācijas augstākajā izglītībā” moduļa „Inovācijas augstskolu didaktikā” seminārs „Mācību mērķi, mācīšanās rezultāti, patstāvīgās studijas” un moduļa „Inovācijas izglītības darba vadībā” seminārs „Augstākās izglītības mūsdienu tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē”, diskusijas „Viltus ziņas kā instruments sabiedrības viedokļa ietekmēšanā” un „Viltus ziņas – gruzdošais drauds Latvijā” Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ierosinātā diskusiju ciklā „Latvijas drošība 21. gadsimtā”, prof. Timotija Snaidera (Timothy Snyder) 9. Jesajas Berlina piemiņai veltītā lekcija Rīgā „From Inevitability to Eternity: The New Politics of Unfreedom”, Eiropas Žurnālistikas observatorijas gadskārtējā konference Prāgā (Čehija), Vācijas Hansa Zeidela fonda (Hanns-SeidelStiftung) Vidusaustrumeiropas reģiona bijušo stipendiātu studiju konference Gdaņskā (Polija), mācību seminārs „EBSCO datubāzes e-resursi un informācijas izguve”, Baltijas Mediju izcilības centra (Baltic Centre for Media Excellence) starptautiskā konference „Maximising Public Value: A Future for Public Service Media in the Nordic-Baltic Region” Rīgā (2017).

 

▪ EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 44. konference Erevānā (Armēnija), Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) gadskārtējā konference Lisabonā (Portugāle), DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests) rīkota informācijas vizīte Vācijā Baltijas valstu augstskolu pārstāvjiem “Training of Journalists: Examples of curricula and vocational training in Germany” (2016).

 

▪ ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) 3. konference Parīzē (Francija), ekspertu diskusija „Kā sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodīgo auditoriju?” Rīgā, Eiropas Savienības Austrumu partnerības Mediju konference Rīgā, UNESCO Pasaules preses brīvības dienas konference „Let Journalism Thrive!” Rīgā, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (NATO Stratcom CoE) konference „The Riga STRATCOM Dialogue: Perception Matters” Rīgā, Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) gadskārtējā konference Kijevā (Ukraina) (2015).

 

▪ Igaunijas Valsts kancelejas rīkots Psiholoģiskās aizsardzības kurss Hāpsalu (Igaunija), Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) gadskārtējā konference Rīgā, EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 40. konference Tbilisi (Gruzija), ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) 1. un 2. konference Briselē (Beļģija) (2014).

 

▪ EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) 38. konference Viļņā, Lietuvā un 35. konference Portorožē (Slovēnija), semināri zināšanu pārnesei žurnālistikas studijām un praksei Vroclavā (Polija), Rīgā, Sumos (Ukraina) un Sanktpēterburgā (Krievija) Zviedrijas institūta atbalstītā projektā „Media in Transition”, Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) gadskārtējās konferences Dortmundē (Vācija) un Belgradā (Serbija) (2012–2013).

 

Konferences

 

 

▪ Ziņojums augsta līmeņa ekspertu konferencē “Politiskās kultūras loma Latvijas ilgtspējīga attīstība: problēmas, izaicinājumi un savstarpēja saistība ” pēc biedrības “Latvia’s Formula 2050”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, 13.12.2019.

 

▪ Ziņojums "No masu saziņas līdzekļiem" līdz latviešu valodas vārdnīcai Komunikācijas noteikumi ”un diskusijas“ Mediju un komunikācijas problēmas Science’s Terminology "24. starptautiskajā zinātniskajā konferencē" Vārds: pētījumu aspekti ", Liepājas Universitāte, 28.11.2019.

 

▪ Ziņojums "Plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību un redakcionālās autonomijas kā korporatīvās sabiedrības caurspīdīgums Atbildība mediju nozarē "Starptautiskās mediju asociācijas un Komunikāciju izpēte (IAMCR), Universidad Complutense de Madrid (CUM), Spānija, 09.07.2019.

 

▪ Ziņojums "Jaunie noteikumi par Latvijas sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem - viens solis uz priekšu un divi soļi 2/12/19 © Eiropas Savienība, 2002.-2019. | http://europass.cedefop.europa.eu 7. / 8. lpp Curriculum vitae Ainārs Dimants Atpakaļ? "13. konferencē par Baltijas studijām Eiropā (CBSE)" Baltic Solidarity ", Universitāte Gdaņska, Polija, 28.06.2019.

 

▪ Ziņojums „No trim zvaigznēm uz Latvijas zvaigznāju: vēsturisko reģionālo identitāšu komunikācija valsts drošumspējai” Latvijas vēsturnieku II kongresā un IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā Rīgā 2018. gada 19. jūnijā.

 

▪ Ziņojums „From Three Stars to the Constellation of Latvia: Reflections on the Role of Regional Identities for National Identity” Ģenerāļa Jona Žemaiša Lietuvas Militārās akadēmijas starptautiskā zinātniskā konferencē „Civic Education for State Defence” Viļņā, Lietuvā 2017. gada 1. decembrī.

 

▪ Communication of Latvian Public Service Media’s Unification and Its Effect on Journalism Training. Vartanova, Elena (ed.) Journalism Education Across Borders: European Journalism Training Association’s Teachers’ Conference 2017; The 9th International Media Readings in Moscow „Mass Media and Communications – 2017” 19–20 October, 2017: Abstracts. Moscow : Faculty of Journalism of Lomonosov Moscow State University, 2017, 37–38.

 

▪ Ziņojums „Communication of Latvian Public Service Media’s unification” starptautiskajā VI Politiskā mārketinga forumā (Political Marketing Forum) „Insiders and Outsiders in the Evolving Political Market Place: Exploring the Actors and the Political Strategies” Biznesa augstskolā „Turība” Rīgā 2017. gada 2.–5. augustā.

 

▪ Latvian media system as a clientelistic model. The Baltic states at 99: Past, Present and Future: The 12th Conference on Baltic Studies in Europe: University of Latvia, Riga, Latvia, 19–21 June, 2017: Communication and media studies 1–2: Abstracts, 5 [USB Book of Abstracts].

 

▪ Ziņojums apaļā galda diskusijā starptautiskā zinātniskā forumā „Masu mediji mūsdienu pasaulē”, 56. Pēterburgas lasījumos Sanktpēterburgas Valsts universitātes institūtā „Žurnālistikas un masu komunikāciju augstskola” Sanktpēterburgā, Krievijā 2017. gada 13.–14. aprīlī.

 

▪ Ziņojums „Mediju uzņēmumu sociālās atbildības specifika Latvijā” Baltijas-Vācijas augstskolu biroja zinātniskajā vakarā Rīgā 2016. gada 31. maijā – http://www.hochschulkontor.lv/images/Turiba_31.05.2016._Dim…; http://www.veritweet.com/event/127040/Klausa.Ditera.Altmepe….

 

▪ Ziņojums „Latvian PSB on the Media Policy Crossroads to PSM” un līdzdalība paneļdiskusijā „Media, Language and Politics: How Should Baltic Media Speak to the Russian Minority?” Baltijas studiju veicināšanas apvienības (Association for Advancement of Baltic Studies –AABS) 25. Baltijas studiju konferencē Filadelfijā, ASV 2016. gada 26.–28. maijā.

 

▪ Latvian PSB on the media policy crossroads to PSM. Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, ROPE: Changing patterns in journalistic roles and performance in Central and Eastern Europe: February 5–6 2016: Workshop participants – http://rope.tk.mta.hu/uploads/files/Dimants.pdf [Abstract].

 

▪ Communication in creation of Latvian public service media corporation. Interaction of Media and Politics in the Baltic States: International Scientific Conference: 7–8 May 2015, Vilnius: Abstracts. Vilnius : Vilnius University, 2015, 10 – http://www.mediaconference.kf.vu.lt/wpcontent/uploads/2015/….

 

▪ Communication in Creation Process of Unified Latvian PSM Corporation. Schmidt, Christopher (ed.) Cross Media Challenges in Corporate Communication: 14th International and interdisciplinary Conference of Research Cooperation European Cultures in Business and Corporate Communication (EUCO). Åbo : Åbo Akademi, 2014, 80–81 [Book of Abstracts].

 

Vadītie studiju kursi

Mediju sistēmas

Docētie studiju kursi

Masu komunikācijas teorijas

Mediju auditorijas

Veselības žurnālistika

Žurnālistikas metodes un žanri

Projekti

 

▪ "Ilgtspējīgas plašsaziņas līdzekļu sistēmas veidošana Latvijā: sākot no starptautiskā risku salīdzināšanas ar plašsaziņas līdzekļu atbildības veidošana ", pētniecības projekts sagatavots un iesniegts kopā ar Rīgu Stradiņa universitāte uz ikgadējo projektu konkursu, ko organizē Latvijas Zinātnes padome (2019).

 

▪ Tulkotājs latviešu valodā, lokalizators un monogrāfijas “Komunikācija zinātniskais redaktors Zinātne "ar Gētes institūta (Vācija) atbalstu (2019).

 

▪ Individuālā konsultanta līgums ar Oksfordas Universitāti (Lielbritānija) par rakstu sagatavošanu apskatīts plašsaziņas līdzekļu jaunievedumos Baltijas valstīs attiecībā uz Eiropas žurnālistikas vietni Observatorija: EJO English (https://en.ejo.ch/) (2019).

 

▪ Personīga stipendija no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) par zinātniskās monogrāfijas rakstīšanu "Latvijas presei ir 200 gadu. Neatkarīga Latvijas mediju sistēma no pirmsvēstures līdz mūsdienās "(latviešu valodā) saskaņā ar vienošanos ar Latvijas Universitātes presi (2017-2019).

 

▪ Roberta Boša fonda (Robert Bosch Stiftung) un Vācijas Ārlietu ministrijas finansēts Eiropas Žurnālistikas observatorijas (European Journalism Observatory – EJO) interneta portālu latviešu (http://lv.ejo-online.eu; Parzurnalistiku.lv) un krievu valodā (http://ru.ejo.ch/) attīstīšanas projekts, projekta zinātniskais vadītājs (2015–2018).

 

▪ Zviedrijas institūta atbalstīts zināšanu pārneses projekts žurnālistikas studijām un praksei „Media in Transition” sadarbībā ar Upsalas Universitāti (Zviedrija), Vroclavas Universitāti (Polija), Sanktpēterburgas Valsts universitāti (Krievija) un Sumu Valsts universitāti (Ukraina), projekta vadītājs Biznesa augstskolā „Turība” (2012–2013).

 

▪ Minhenes Universitātes Komunikācijas zinātnes un mediju pētniecības institūta (Vācija) starptautisks pētījumu projekts „Worlds of Journalism Study” (www.worldsofjournalism.org), galvenais pētnieks (Principal Investigator) Latvijā (http://www.worldsofjournalism.org/about/principal-investiga…) (kopš 2011).

 

▪ Frīdriha Eberta fonda un Šveices Nacionālā zinātnes fonda (Swiss National Science Foundation; Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES 2009–2012), Institutional Partnerships) finansēts Šveices itāliešu universitātes Lugāno (Šveice), Biznesa augstskolas „Turība” un Mediju institūta (Latvija) u. c. starptautisks kopprojekts „Hedging European Research Transfer Activities (HERTA): The Challenge to Improve Journalism by Making Communications Research Accessible: Expanding the Transnational Network of the European Journalism Observatory (EJO)”, projekta zinātniskais vadītājs Latvijā (2010–2013).

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

▪ Biedrības “Žurnālistikas pasaules pētījums e.V.” dibinātājs (kopš 2019. gada).

 

▪ Tēvzemes izdevēju biedrības "Akademiska Dzive" valdes loceklis (kopš 2018. gada).

 

▪ Baltijas Mediju pētniecības apvienības (Baltic Association for Media Research – BAMR) valdes loceklis (2013–2016).

 

▪ Latvijas Žurnālistu asociācijas biedrs (kopš 2010)

 

▪ Eiropas Mediju menedžmenta apvienības (European Media Management Association – EMMA) loceklis (kopš 2010)

 

▪ Starptautiskās mediju un komunikācijas pētniecības apvienības (International Association for Media and Communication Research – IAMCR) loceklis (kopš 2008)

 

▪ Baltijas studiju veicināšanas apvienības (Association for the Advancement of Baltic Studies –AABS) un Baltijas Mediju pētniecības apvienības (Baltic Association for Media Research – BAMR) loceklis (kopš 2005)

 

▪ Mediju institūta biedrs (kopš 2004)

 

▪ Latvijas Žurnālistu savienības biedrs (kopš 1993)

 

▪ akadēmiskās vienības “Austrums” biedrs (kopš 1989)

 

Apbalvojumi un atzinības

 

▪ Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja pateicības vēstule (2019. gads)

 

▪ Latvijas Zinātņu akadēmijas un „Lattelekom” gada balva par izcilu sniegumu humanitārajās un sociālajās zinātnēs (2005).

 

▪ Ministru kabineta Atzinības raksts „par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā” (2002).

 

▪ Eiropas ūnijas Vācijā (Europa-Union Deutschland) goda medaļa „Par nopelniem Eiropas apvienošanā” (2001).

 

Publikācijas

 

Pēdējos 6 gados:

 

▪ Vai karaliene ir kaila? [Recenzija par Vitas Zelčes sastādīto grāmatu “Latvijas mediju vides daudzveidība” (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 551 lpp.)]. Akadēmiskā Dzīve (2019/2020), 55, 122–126. – http://doi.org/10.22364/adz.55.15.

 

▪ Jānis Čakste. https://enciklopedija.lv/skirklis/50778-Jānis-Čakste (14.09.2019.).

 

▪ Konkurrierende journalistische Kulturen: Gehört das Mediensystem Lettlands zum KlientelModell? Publizistik, 64, 2, 241-253. - https://doi.org/10.1007/s11616-019-00485-3 (15.03.2019.). ▪ žurnālistika. https://enciklopedija.lv/skirklis/1362 (29.11.2018.).

 

▪ masu komunikācija. https://enciklopedija.lv/skirklis/6010 (22.11.2018.).

 

▪ komunikācija. https://enciklopedija.lv/skirklis/6063 (22.11.2018.).

 

▪ Dimants, Ainārs; Rožukalne, Anda. Foto un ziņu aģentūras. Nacionālā enciklopēdija: Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 667-669. - https://enciklopedija.lv/skirklis/22144.

 

▪ Dimants, Ainārs; Rožukalne, Anda. Tīmeklis. Nacionālā enciklopēdija: Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 665-667. - https://enciklopedija.lv/skirklis/22137.

 

▪ Dimants, Ainārs; Rožukalne, Anda. Radio. Nacionālā enciklopēdija: Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 662-665. - https://enciklopedija.lv/skirklis/21975.

 

▪ Dimants, Ainārs; Rožukalne, Anda. Televīzija. Nacionālā enciklopēdija: Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 660–662. - https://enciklopedija.lv/skirklis/21995.

 

▪ Dimants, Ainārs; Rožukalne, Anda. Drukātā prese. Nacionālā enciklopēdija: Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 657-660. - https://enciklopedija.lv/skirklis/22122.

 

▪ Dimants, Ainārs; Rožukalne, Anda. Komunikācijas politika. Nacionālā enciklopēdija: Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 654-656. - https://enciklopedija.lv/skirklis/21949.

 

▪ Jauns regulējums Latvijas sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas medijiem. Jurista Vārds (11.09.2018.), 37, 24-28. - http://www.juristavards.lv/doc/273331-jauns-regulejums-latv….

 

▪ Radu, Raluca et al. (co-authors) Öffentlicher Rundfunk in Europa: Marktanteile variieren stark. https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/oeffentlicher-rund… (23.04.2018.).

 

▪ Radu, Raluca et al. (co-authors) Europe’s Public Service Media: Between Responsibility and Accountability. https://en.ejo.ch/media-economics/accountable-and-or-respon… (21.03.2018.).

 

▪ Chapter 18. Latvia: Different journalistic cultures and different accountability within one media system. Eberwein, Tobias; Fengler, Susanne; Karmasin, Matthias (eds.) The European Handbook of Media Accountability. London, New York : Routledge, 2018, 143-149.

 

▪ Ījaba politikas teorija. Akadēmiskā Dzīve (2017), 53, 167-168. - https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/adz/arhiv… 53 Book.pdf.

 

▪ Radu, Raluka et al. (līdzaut.) Sabiedriskie mediji Eiropā bez vienotas pārvaldības stratēģijas. http://lv.ejo-online.eu/5035/mediji-un-politika/sabiedriski…- 2/12/19 © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 6 / 8 Curriculum vitae Ainars Dimants strategijas (15.08.2017.).

 

▪ Radu, Raluca et al. (co-authors) Europe’s Public Service Media: No Common Strategy. http://en.ejo.ch/media-economics/europes-public-service-med… (14.08.2017.)

 

▪ Latvijā auditorija žurnāliem uzticas vairāk nekā avīzēm. https://lv.ejo-online.eu/5053/medijuekonomika/latvija-audit… (08.05.2017.).

 

▪ Латвийцы доверяют журналам больше, чем газетам. http://ru.ejo.ch/mediaekonomika/zhurnalivs-gazeti (08.05.2017.). ▪ Lettland: Mehr Vertrauen in Zeitschriften als in Zeitungen. http://de.ejo-online.eu/qualitaetethik/lettland-mehr-vertra… (18.04.2017.).

 

▪ Latvians Trust Magazines More Than Newspapers. http://en.ejo.ch/media-politics/latvians-trustmagazines-mor… (04.04.2017.).

 

▪ Par liberālo demokrātiju kā atslēgu Latvijas valsts ilgtspējai. Akadēmiskā Dzīve (2016), 52, 111- 113. - https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/adz/arhiv… .pdf.

 

▪ Latvijas sabiedriskie mediji mediju politikas krustcelēs. Akadēmiskā Dzīve (2016), 52, 72-86. - Kopsavilkums angļu valodā - https://www.lu.lv/adz/arhivs/52-numurs/.

 

▪ Latvian public service broadcasting (PSB) at a media policy crossroads on the path to public service media (PSM). ŚrodkowoeuropejskieStudia Polityczne / Central European Political Studies (2016), 2, 155-165. - http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/2016-02-15….

 

▪ Schmidt, Christopher M.; Dimants, Ainars; Lehtonen, Jaakko; Nielsen, Martin (Hrsg.) Kulturspezifik in der europäischenWirtschaftskommunikation.Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation,Bd. 22.Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2013.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore