Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Stipendijas

Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un RSU Absolventu asociāciju ir radis iespēju atkārtoti finansiāli atbalstīt studiju procesa modernizēšanu gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju virzienā, nodrošinot mērķstipendijas docētājiem. Stipendijas paredzētas inovatīvu studiju kursu izstrādei un esošo studiju kursu pilnveidei, integrējot atbilstošus metodiskos risinājumus, kā arī starptautiskās pieredzes apmaiņas veicināšanai, paaugstinot viesdocētāju skaitu RSU.

"Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijas ir radītas ar mērķi veidot inovatīvu pieeju ikdienas studiju procesam," komentē RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors Artūrs Kaļva. "Es ceru, ka tās palīdzēs docētājiem veidot tādu studiju procesu, kas liktu studentiem domāt plašāk un nestandarti. Paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par iespēju atbalstīt mūsu docētājus un palīdzēt radīt vidi, kura iedvesmo!"

Līdz 2020. gada 15. februārim RSU docētājiem ir iespējams pieteikties trim filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijām.
  • Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija RSU sociālo zinātņu studiju programmu modernizācijai ir paredzēta sociālo zinātņu studiju programmas docētājiem.
    Plašāka informācija
  • Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija RSU studiju programmu modernizācijai ir paredzēta veselības aprūpes studiju programmas docētājiem.
    Plašāka informācija
  • Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijai starptautiskās pieredzes integrēšanai var pieteikties gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju programmu docētāji.
    Plašāka informācija

Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-Ratinika mērķstipendijas docētājem raksturo kā būtisku virzītājspēku studiju procesa satura un formas modernizācijai. "Šāds papildu motivators rosina docētājus radīt jaunas un īstenot jau esošās idejas, meklējot jaunus risinājumus, kā mācīšanos un mācīšanu padarīt radošāku, efektīvāku un studējošajiem draudzīgāku. Līdz šim docētāju īstenotie projekti bijuši inovatīvi un snieguši lielu pievienoto vērtību RSU studiju kvalitātes pilnveidei," norāda Nora Jansone-Ratinika.
 
Absolventu asociācija un Pedagoģiskās izaugsmes centrs aicina studiju kursu, studiju programmu un katedru vadītājus, kā arī dekānus rosināt inovatīvas idejas un mudināt kolēģus izmantot mērķstipendiju piedāvātās vērtīgās iespējas.

E-pasts pieteikšanās dokumentiem un jautājumiem: merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lv