Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri

9. jūnijā Liepājā notika Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles organizētā konference Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II. Konferences mērķis bija veicināt veselības aprūpē iesaistīto medicīnas profesionāļu pieredzes apmaiņu un sadarbību, kā arī zinātnes atziņu ieviešanu ikdienas darbā.

Par aktualitātēm veselības aprūpē referēja veselības aprūpē strādājošie speciālisti, RSU akadēmiskais personāls un studenti, kā arī pacientu biedrības Dzīvības koks pārstāvis.

lf-rsu-konf16-inga-millere.jpg

Konferences dalībniekiem bija iespēja noklausīties referātus par sekojošiem tematiem Veselības aprūpes cilvēkresursi un pacientu drošība (prof. Inga Millere, attēlā ), Profesionālās dzīves kvalitāte, nogurums un izdegšana stacionāros praktizējošām māsām (doc. Kristaps Circenis), Ķirurģisku pacientu drošība (Eva Cela), Korekta pacientu identifikācija (Lilija Antoņēviča), Līdzestība arteriālās hipertensijas medikamentozajā terapijā sievietēm virs 65 gadiem (Līga Ēriksone), Kanisterapija hronisku pacientu un paliatīvu pacientu aprūpē stacionāra etapā (Ilze Vainovska), Māsas loma pacientu aprūpē pie bariatriskām operācijām (Gita Ozoliņa), Vardarbības esamība veselības aprūpes sektorā (Santa Bula), Ergonomiskie riska faktori māsām stacionārā un to saistība ar balsta kustību sistēmu (Inga Krēvica), Studentu motivācijas un attieksmes veidošanās vecu cilvēku sociālās labklājības veicināšanā studiju procesā (Dina Berloviene), Operācijas brūču prevencija ķirurģisku pacientu aprūpē (Aivita Reķēna) un Sirds darba kvalitāte – kā to nodrošināt visa mūža garumā (Iveta Šime).

Šāgada konference pulcēja gandrīz 100 interesentu no Rīgas, Liepājas, Rīgas, Ventspils un Priekules, galvenokārt māsas un ārsta palīgus, kas izmantoja iespēju un uzdeva interesējošos jautājumus lektoriem un saņēma izsmeļošas atbildes.

Vērtējot konferences rezultātus, RSU Liepājas filiāles vadītāja Dita Role pauda viedokli, ka konference devusi iespēju medicīnas darbiniekiem iegūt jaunu, uz pētījumiem balstītu informāciju, ko izmantot par platformu nākotnes attīstībai savās darbavietās.

lf-rsu-konf16-publika.jpg