Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem
Studentiem
Ziņas

1. novembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) turpināja pērn aizsākto tradīciju, aicinot pie sevis ciemos skolu direktorus, viņu vietniekus, karjeru konsultantus, dabaszinātņu skolotājus un pašus skolēnus no skolām, kuru absolventi (vismaz trīs) šogad iestājušies RSU, kā arī no dažām mazajām skolām, lai rastu idejas, risinājumus un diskutētu, kā tiltu starp vidējo un augstāko izglītību padarīt vēl stiprāku un ilgtermiņa sadarbībā vērstu. RSU ieradās vairāk nekā 120 pārstāvju no vairāk nekā 70 Latvijas skolām.

rsu-tiksanas-skolas04.jpg

Tikšanās un diskusija ar nosaukumu Izglītības tilts no vidusskolas uz universitāti norisinājās RSU aulā Dzirciema ielā 16, un tajā no RSU puses piedalījās RSU rektors prof. Jānis Gardovskis, mācību prorektore prof. Tatjana Koķe un RSU studiju programmu vadītāji.

Tikšanās mērķis bija ne tikai pateikties pedagogiem par jaunajiem studentiem, kuri šogad veiksmīgi uzsākuši studijas RSU dažādās studiju programmās, bet arī kopīgi noskaidrot, kādi ir veicamie pasākumi un sadarbības iespējas starp vidējo un augstāko izglītību, lai abpusēji tiktu uzlabots izglītības saturs, tā pasniegšanas metodes, mācībspēku kompetences. Tika meklētas tālākas sadarbības iespējas, lai veicinātu skolēnu pārliecību par sev piemērotāko studiju virzienu un samazinātu vidusskolas absolventu skaitu, kuri nolemj izglītību tālāk neturpināt.

rsu-tiksanas-skolas13.jpg

Šogad pirmo reizi pedagogiem bija iespēja piedalīties trīs darba grupās. Viena darba grupa būs veltīta skolēnu un studentu savstarpējai sarunai:

  • Diskusijā Izglītības kvalitāte, kuru vadīja RSU mācību prorektore Tatjana Koķe, uzmanība tika pievērsta jautājumam, kā vidējā un augstākā izglītība var viena otru papildināt. Universitāte kā valsts pētniecības un zinātnes centrs ar lielu speciālistu un resursu bāzi var papildināt izglītības satura pasniegšanas formātus un dot iespēju skolēniem izmantot universitātes vidi un resursus mācību vielas apguvei. Savukārt vidusskola ir tieši atbildīga par absolventu sagatavotības līmeni, kas vēlāk atspoguļosies studiju rezultātos.
  • RSU docente Nora Jansone-Ratinika darba grupā Izglītības tilts kopā ar pedagogiem skaidroja, kā nodrošināt veiksmīgu pāreju starp vidusskolu un universitāti. Pieņemts uzskatīt, ka vidusskolēni pēc absolvēšanas noteikti sāks studijas augstskolā, taču, atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas pārskatu par Latvijas augstāko izglītību 2015. gadā, redzams, ka 22 % vispārizglītojošo skolu absolventu neuzsāk studijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
  • Trešā darba grupa Mērķtiecīga karjeras izvēle bija veltīta jautājumam, kā veicināt skolēnu pārliecību par sev piemērotāko studiju virzienu. Līdzās skolēnu uzskatam, ka studijām un iegūtajai izglītībai nav lielas nozīmes turpmākajā karjerā, jaunieši bieži nav pārliecināti par savu karjeras izvēli. RSU vidēji 10 % pirmā kursa studentu studijas otrajā studiju gadā neturpina vai arī turpina citā studiju programmā. Darba grupu un diskusiju vadīja RSU rektora padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Bernāts.
  • Paralēli diskusijai ar skolu vadību un pedagogiem skolēni piedalījās domu apmaiņā ar pirmā kursa studentiem No skolēna par studentu, lai noskaidrotu, cik viegli vai grūti ir nomainīt skolas solu pret studijām augstskolā.

rsu-tiksanas-skolas16.jpg

Noslēgumā skolu pārstāvji devās ekskursijā pa RSU un iepazinās ar studiju vidi – zobārstniecības preklīniku, laboratorijām, muzeju, modernajām auditorijām u. tml.

Šāda veida tikšanos ar skolu pārstāvjiem RSU organizēja jau otro reizi. 2015. gada 1. decembrī tikšanās norisinājās RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kuru apmeklēja vairāk nekā 50 skolu pārstāvji. Šogad dalību diskusijā ir apstiprinājuši 128 pārstāvji no 70 Latvijas skolām.