Pārlekt uz galveno saturu
PVO

Vardarbība pret bērniem ir nopietna sabiedrības veselības problēma, kas ietekmē vismaz 55 miljonus bērnu visā PVO Eiropas reģionā. Bērnu ļaunprātīga izmantošana un/vai nolaidība kaitē fiziskajai, psiholoģiskajai un reproduktīvajai veselībai. Ir definēti skaidri riska faktori par ļaunprātīgas izturēšanās ietekmi indivīda, ģimenes un sabiedrības līmenī. Šajā statusa ziņojumā ir atspoguļots dalībvalstu sasniegtais progress, īstenojot Bērnu un pusaudžu veselības stratēģijas un sliktas apiešanās ar bērnu novēršanas rīcības plānu (European child maltreatment prevention action plan) 2015. - 2020. gadam. Plāna mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt sliktas izturēšanās un slepkavību skaitu par 20%.

Dati tika apkopoti, apsekojot valdību ieceltos valstu datu koordinatorus 49 Eiropas reģiona valstīs. Rezultāti liecina, ka kopumā ir sasniegts ievērojams progress. Visā reģionā tiek izstrādāti politiskās rīcības plāni vardarbības novēršanai. Vairumā valstu ar zemu un vidēju ienākumu līmeni, vardarbības gadījumu uzraudzība ir nepietiekama, tādēļ ir nepieciešams stiprināt informācijas sistēmas. Lai gan likumi par vardarbības novēršanu ir izstrādāti, nepieciešama to aktīva pielietošana.

Vairāk par šo tēmu:

European status report on preventing child maltreatment (2018)