Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Uzņemšana
Tiesības

Rīdziniekam Vadimam Kovaļovam ir 32 gadi, un viņš tuvojas sava sapņa piepildījumam – kļūt par juristu –, apliecinot zināmo patiesību, ka visvērtīgākais ir tas, kas iegūts ar neatlaidību un nopietnu darbu. Viņš pašlaik pabeidz Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes (RSU) 2. kursu un, jaunajam gadam sākoties, sāks studijas pēdējā kursā.

No 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 7. janvārim RSU notiek ziemas uzņemšana. Lasiet plašāk!

Pēc izglītības līkločiem dažādās specialitātēs viņš pirms dažiem gadiem uzsāka darbu privātajā sektorā par palīgu juridisko jautājumu risināšanā, bet tagad Vadims jau kādu laiku ir izveidojis savu firmu, lai varētu ērtāk sniegt juridiskos pakalpojumus. RSU viņš studē neklātienē, jo šādas studijas esot ērtāk apvienot ar darbu.

"Jau kopš bērnības zināju, ka gribu kļūt par juristu vai rakstnieku, – mazs būdams, rakstīju stāstus un pasakas, ļoti daudz lasīju.

Kad pēc cietuma jaunākā inspektora kvalifikācijas iegūšanas sāku strādāt tiesībsargājošajā iestādē un praksē ieraudzīju, cik milzīgs ir likuma spēks, sapratu, ka savu tālāko dzīvi noteikti gribu saistīt ar jurisprudenci," atklāj akadēmiskā bakalaura studiju programmas Tiesību zinātne students Vadims, kurš uzskata, ka jurista zināšanas un diploms dod plašas darba un izaugsmes iespējas.

vadims_kovalovs02.jpg

2018. gads. Vadims piedalās vienā no juristu konferencēm. "Topošajiem juristiem ir ļoti svarīgi iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbā, jo tas palīdz trenēt rakstītprasmi. Bez prasmes noformulēt savu domu, uzrakstīt loģisku pamatojumu vai līgumu, precīzi aprakstīt pierādījumus utt. jurista arodā neiztikt. Jurists, kurš neprot rakstīt un nemācās to darīt studiju laikā, agri vai vēlu saskarsies ar grūtībām. Tāpēc es labprāt rakstu studiju patstāvīgos darbus. Pašlaik strādāju pie literatūras studijām un teorētiskā materiāla apkopošanas bakalaura darbam – tas ir ļoti laikietilpīgs process, tāpēc esmu sācis laicīgi."

Studēt RSU viņam ieteikuši kolēģi – kā saka, pārbaudīta vērtība. Lekcijas un nodarbības neklātienes studentiem pirms Covid-19 pandēmijas un arī tagad, kad studijas notiek attālināti, norisinās sestdienās – no rīta līdz vakaram.

"Man patīk šāds grafiks, jo pārējās nedēļas dienās es pats varu plānot savu laiku, nosakot prioritātes, – vienu dienu astoņas stundas lasu ieteikto literatūru, rakstu patstāvīgos studiju darbus vai gatavojos semināriem, bet citreiz, kad lielu daļu uzmanības prasa ikdienas un darba pienākumi, – daru to tikai stundu," stāsta topošais jurists.

Neklātienes studentiem gan esot jārēķinās, ka nevarēs iztikt bez pašdisciplīnas. "Ja kādam patīk visu atlikt uz pēdējo brīdi, būs grūti. Turklāt tā nav laba jurista rakstura īpašība, jo, piemēram, tiesas sēdei nevar sagatavoties vienā vakarā," topošajiem studentiem padomu dod Vadims.

Jautāts, kuri priekšmeti jeb, kā augstskolā sauc, studiju kursi viņam patīk vislabāk, Vadims atbild, ka visi, jo

"nav tādu studiju kursu jurisprudencē, kurus nevajadzētu apgūt, – visi ir svarīgi.

Tā kā pašlaik savā firmā pārsvarā strādāju ar civiltiesībām, visvairāk, protams, mani interesē viss, kas saistīts tieši ar šo tiesību nozari."

"Pirms RSU es Rīgas Valsts tehnikumā apguvu specialitāti "Autotransports", bet Ieslodzījumu vietu pārvaldes Mācību centrā – specialitāti "Cietuma jaunākais inspektors". Divus gadus (2012. – 2014.) dienēju Ieslodzījumu vietu pārvaldē, pēc tam aizgāju uz privāto sektoru, kur biju lietvedis un palīdzēju noformēt un rakstīt dažādus juridiskos dokumentus," rādot foto, atceras Vadims.

vadims_kovalovs_dienests_2014.jpg

vadims_kovalovs_darbavieta02.jpg

 Vadims 2020. gada decembrī sava izveidotā SIA "Pacta sunt servanda" telpās. "SIA nosaukums ir mans mīļākais tiesību princips, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "Līgumi ir jāpilda". Es piekrītu tam, ka saistības ir jāpilda, ja esi tādas uzņēmies." Pagaidām Vadims savā firmā strādā viens, sniedzot konsultācijas un sagatavojot dokumentus juridiskajos jautājumos savas kompetences ietvaros. "Man šis darbs ļoti patīk. Esmu īsts jurisprudences fans!" 

Jau piekto gadu Vadims ir aktīvs Latvijas Juristu apvienības biedrs. "Šī apvienība ir laba iespēja topošajiem juristiem iegūt pieredzi, vērot un mācīties no pieredzējušiem juristiem. Ja man ir grūtības studijās vai darbā, es vienmēr varu vērsties pie kolēģiem pēc padoma."

vadims_kovalovs_lja_sede_2019.jpg

vadims_kovalovs_rsu_uznemsanas_nakts_2019.jpg

RSU Uzņemšanas nakts 2019. gada jūlijā universitātes centrālajā ēkā (Dzirciema ielā 16), kad izglītojošu un izklaidējošu pasākumu gaisotnē topošie studenti uzņemšanas dokumentus varēja iesniegt līdz plkst. 22.00.

2020. gada 28. februārī vizītē RSU bija ieradies Valsts prezidents Egils Levits. Vadims ar interesi esot noklausījies prezidenta lekciju "Demokrātijas attīstība Latvijā", kas bija paredzēta RSU studentiem un darbiniekiem. Foto tapis pēc lekcijas RSU centrālajā ēkā pie bijušā Informācijas centra.

vadims_kovalovs_rsu_2020_levita_vizite.jpg

vadims_kovalovs_latvijas_nac_bibl_2019.jpg

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2019. gada augustā notika Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīta konference, kurā visu trīs valstu juristi atskatījās uz Baltijas valstu izaugsmi tiesiskās vides sakārtošanā, pārrunāja politisko un sociālo procesu ietekmi uz tiesībām. "Dzirdēju vērtīgas atziņas. Ikviena pieredze ir noderīga!" atceras Vadims.

Vadimam studijas nesagādā problēmas arī tagad, kad viss notiek attālināti. "Esmu apmierināts ar to, kā Juridiskās fakultātes docētāji strādā un organizē attālināto studiju procesu. Esmu savas grupas vecākais, un varu teikt, ka kopumā mūsu grupai viss rit bez īpašiem sarežģījumiem. Turklāt docētāji vienmēr ir pretimnākoši, ja kaut kas nav skaidrs. Mums visiem – gan studentiem, gan pasniedzējiem – šī situācija ir kas jauns un nebijis."

vadims_kovalovs_attlinatas_studijas.jpg

vadims_kovalovs_studiju_virziena_tiesibu_zinatne_akreditacija.jpg

2020. gada oktobra sākumā notika RSU studiju virziena "Tiesību zinātne" akreditācija, kurā ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras apstiprināto ekspertu grupu tikās arī jurisprudences studenti, kuri atbildēja uz ekspertu jautājumiem par studiju kvalitāti un vidi. Vadims Kovaļovs – otrais no kreisās

Akreditācijas ekspertu grupa 2020. gada rudenī iepazinās ar RSU telpām – apmeklēja bibliotēku, Juridiskās fakultātes tiesu izspēļu zāli, kriminālistikas laboratoriju u. c. Pēdējos gados Juridiskajā fakultātē notiek strauja studiju procesa attīstība un aprīkojuma modernizācija, piemēram, drīz vien tiesību zinātnes studenti studijās varēs izmantot virtuālās realitātes brilles, kas ļauj modelēt dažādas tiesiskās situācijas

jf_simulacijas_iekartas.jpg

vadims_kovalovs_sporta_zale_-2015.jpg

Viens no Vadima hobijiem ir sportošana. "Man ir vēl citi vaļasprieki – ceļošana, grāmatu lasīšana un, protams, laika pavadīšana kopā ar ģimeni. Daudz laika brīvajā laikā veltu arī jurisprudencei – šajā nozarē, tāpat kā medicīnā, pašizglītošanās nekad nebeidzas," nopietni piebilst topošais jurists.

rsu_ziemas_uznemsana_2020.jpg