Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

Nozīmīgiem izdevumiem psiholoģijas jomā nācis klāt vēl viens rūpīgi izstrādāts, nopietns un interesantiem faktiem bagāts izdevums latviešu valodā, ko izstrādājuši trīs autori – Dr. psych., asoc. profesore, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja Kristīne Mārtinsone, Ekonomikas un kultūras augstskolas docente Anita Lasmane un Latvijas Universitātes emerit. prof. Ārija Karpova, kura diemžēl grāmatas iznākšanu nepiedzīvoja.

Nobeiguma posmā teksta pilnveidē palīdzēja Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas docente Ieva Stokenberga un Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Jeļena Ļevina.

Monogrāfijā ir apkopota plaša informācija par psiholoģijas daudzveidīgajām skolām un to tapšanas priekšvēsturi un nosacījumiem, kā arī attīstības īpatnībām dažādās valstīs.

Pirmais plašākais mūsdienu psiholoģijas vēsturei veltītais zinātniskais uzdevums latviešu valodā, kas uzrakstīts vienkāršā, saprotamā valodā, būs noderīgs plašām lasītāju lokam – pētniekiem, psihologiem, dažādu augstākās izglītības programmu studentiem, docētājiem un, tiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas atziņas.

Grāmatas recenzents, ievērojamais latviešu izcelsmes psiholoģijas profesors Juris Dragūns no Pensilvānijas štata universitātes saka: "Šī monogrāfija – rūpīgi pamatots pārskats par cilvēces mēģinājumiem saprast sevi.” Vienlaikus, tikai izprotot vēsturiskās attīstības ceļu, iespējams saprast šodienas norises.

Aicinām piedalīties grāmatas atvēršanas svētkos, kas notiks 9. februārī plkst. 16.30 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, B-6. telpā, pēc LU 74. konferences Psiholoģijas sekcijas darba.

Grāmatas autoru vārdā: Dr. psych., Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja Kristīne Mārtinsone