Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

Grāmatas Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? autori ir Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Labklājības un sociālā darba katedras pasniedzēja Ženija Roja, Ināra Roja un Eiropas studiju fakultātes Reģionālās ekonomikas un biznesa katedras docents Henrijs Kaļķis.

stress-vardarbiba-rsu-gramata.jpgMūsdienu skatījumā darba raksturs un darba vide mainās virpuļa ātrumā. Aktuālāka kļūst katra darba darītāja individuālā labsajūta, veicot konkrētus darba pienākumus. Ir būtiskas darba veicēju vēlmes justies vajadzīgiem darba vidē, savstarpējās attiecības darba komandā, kuras veido motivējoša profesionālā izaugsme, nekonfliktējoša un atbalstoša darba vide. Īpaša nozīme ir piešķirta cilvēka faktora dažādām izpausmēm saistībā ar darbinieka psihoemocionālo veselību. Eiropas Savienības (ES) statistikas dati liecina, ka tieši XXI gadsimtā nesakārtotā darba vidē intensīva darba radītais stress un psihi traumējošas situācijas kaitīgi ietekmē darba darītājus gan fiziski, gan psihiski, it īpaši, ja darba vidē nav regulāra stresa monitoringa un komunikācijas prasmju apguves iespējas. Tajā pašā laikā katra darbinieka personības neaizskaramība, goda un cieņas aizsardzība, drošība un emocionālā labklājība ir pierādītas vērtības labas prakses uzņēmumos pasaulē, kas veicina organizatorisko attīstību un ekonomisko uzplaukumu.

Lielākai daļai Latvijas sabiedrības šobrīd nav aktuālas informācijas par negatīvu stresu un vardarbību darbā, par šo psihosociālo darba risku izraisītajām veselības problēmām un par iespējām apzināt un izvērtēt, mazināt šos riskus. Nav pietiekošas informācijas par preventīviem pasākumiem psiholoģiskā terora – mobinga un bosinga – novēršanai. Latvijā ar terminu Labas prakses organizācijas, uzņēmumi, ražotnesLabākais darba devējs biežāk saprot darba drošības un aizsardzības tehnisko jautājumu savlaicīgu risināšanu, darba ņēmējus lielākoties interesē informācija par atalgojuma līmeņiem un par dažādiem amatiem konkrētajā darba vidē vai biznesa sektoros. Daudziem darba ņēmējiem nav izpratnes par savām tiesībām darba vidē, noslēgtajos darba līgumos nav ietverti psiholoģiskā kontrakta nosacījumi un norādes par darba devēja un darba ņēmēja pozitīvas komunikācijas un savstarpējas atbildības nepieciešamību darba komandā.

Autoru mērķis šajā grāmatā ir pievērst lasītāju uzmanību būtiskiem psihosociāliem riskiem darba vidē un iepazīstināt ar preventīviem pasākumiem negatīva darba stresa novēršanā, autogēno treniņu, psihisku un ķermenisku pašrelaksāciju un iespējām palīdzēt darbiniekiem ar pēctraumatiskā stresa sindromu.

Grāmatu var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcā. Tās cena ir 10,85 EUR.