Izstāde "Latvijas Sarkanajam Krustam – 100" Pārlekt uz galveno saturu
ICLVAS

ICLVAS (J. Asara ielā 5) aplūkojama izstāde no bibliotēkas krājumiem par Latvijas Sarkanā Krusta vēsturi un darbību no 1918. gada līdz mūsdienām. Ikviens interesents var iepazīties ar materiāliem par tā iestādēm, personībām un izdevumiem līdz janvāra beigām.

Līdz ar Latvijas valsts tapšanu jau 1918. gada 20. novembrī tika izveidots arī Latvijas Sarkanais Krusts (turpmāk LSK). Pēc saimnieciskās sagrāves Pirmajā pasaules karā jaunās valsts iespējas iedzīvotāju veselības parūpē bija ļoti ierobežotas, tāpēc ļoti būtiska bija brīvprātīgās biedrības darbība. LSK arī šodien darbojas visā valsts teritorijā un palīdz grūtības nonākušiem cilvēkiem.

SK_vertik.jpg

ICLVAS aplūkojamā izstāde ir veidota četrās daļās un tajā eksponētas grāmatas un žurnāli par LSK vēsturi, iestādēm, personībām un LSK izdevumi. Vairākas monogrāfijas un raksti atspoguļo tā darbību gan Latvijas brīvvalsts, gan padomju laikos. Atsevišķas monogrāfijas veltītas LSK pārziņa esošajām slimnīcām, bet raksti periodikā sniedz ieskatu Želsirdīgo māsu savienības, Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta un Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas darbībā. LSK vadībā vienmēr ir bijušas stipras personības: Jānis Jankovskis, Kārlis Kasparsons, Kārlis Barons, Valdis Nagobads, patreizējais prezidents Viktors Jaksons un citi. Ar viņiem iepazīstina īsas biogrāfijas. Izstādē var aplūkot virkni izdevumu, ko LSK ir izdevis iedzīvotāju veselības sekmēšanai – gan mācību grāmatas, gan Tautas veselības gadagrāmatu, gan žurnālus. Izstāde pieejama ikvienam interesentam līdz 30. janvārim.