Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

konsultativais_atbalsts_skoleniem_gramatas_vaks-lead.jpgGrāmatas autori ir pedagogs Jānis Pāvulēns, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesore Kristīne Mārtinsone un RSU Komunikācijas fakultātes asociētā profesore Sandra Mihailova.

Grāmatā Konsultatīvais atbalsts skolēniem, kas izdota izdevniecībā RaKa, raksturots uzvedības izmaiņu modelī pamatots konsultatīvs atbalsts un tā posmi. Šo modeli ikviens palīdzošo vai izglītojošo profesiju pārstāvis vai topošais speciālists savas kompetences ietvaros var izmantot darbā ar skolas vecuma bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, lai palīdzētu pārvarēt uzvedības problēmas, t. sk. sekmētu veselības uzvedību.

Lai arī grāmatas piemēri ir vairāk par skolas dzīvi, posmsecīgā modeļa pamatprincipi var tikt pielāgoti visdažādākajos profesionālajos kontekstos.

Grāmatā ir skaidroti uzvedības izmaiņu modeļa pamatprincipi un raksturots uzvedības izmaiņu process, kā arī aprakstītas iespējamās grūtības, problēmas, izaicinājumi un sniegti praktiski ieteikumi to pārvarēšanai. Noslēgumā pievienoti pielikumi, kurus var izmantot konsultatīvā atbalsta procesā, pēc nepieciešamības tos pilnveidojot, papildinot un uzlabojot, t. i., pielāgojot profesionāļu vajadzībām un profesionālās darbības specifikai.