Pārlekt uz galveno saturu
Jaunais pētnieks
Pētniecība
Studentiem

Liene Muceniece ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes studiju programmas Medicīna 6. kursa studente. Viņa ir izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu Seksuālās izglītības un seksuālās aktivitātes izvērtējums skolēniem ar redzes traucējumiem.

Darba vadītājs: Medicīnas fakultātes Patoloģijas katedras docents Dainis Balodis.

Darba rezultāti par seksuālo aktivitāti skolēniem ar redzes traucējumiem tika prezentēti RSU studentu zinātniskajā konferencē 16. martā un starptautiskās žūrijas vērtējumā ieguva 3. vietu, savukārt rezultāti par šādu skolēnu kontracepcijas lietošanas izpratni tika godalgoti ar 1. vietu (stenda referāts). Šobrīd notiek darbs, lai rezultātus varētu publicēt arī starptautiskā līmenī.

Liene-Muceniece-rsu-lead.jpg

Liene Muceniece tiek apbalvota par godalgotajām vietām RSU studentu zinātniskajā konferencē. 2016. gada 16. marts.

Liene Muceniece par darba tēmas izvēli: "Medicīnas studijas uzsāku ar vēlmi kļūt par oftalmologu, kas specializējies bērnu oftalmoloģijā. Manuprāt, acu ārstam ir jāinteresējas ne tikai par pacienta acīm, tāpēc šī likās interesanta tēma, kuru apskatīt kādā no Seksoloģijas pulciņa sēdēm. Apspriežot šo tēmas izvēli, docents Dainis Balodis mani iedrošināja sīkāk izpētīt seksuālo aktivitāti skolēniem ar redzes traucējumiem, kā arī viņu izpratni par kontracepciju."

Pubertātes laikā, kad notiek ķermeņa pārmaiņas, skolēni ar redzes traucējumiem instinktīvi grib izzināt savu un citu ķermeni ar pieskārienu. Tā kā seksuālā aktivitāte nav tikai vagināls sekss, šiem skolēniem būtu jābūt seksuāli aktīvākiem par citiem skolēniem.

Skolēniem ar un bez redzes traucējumiem tika uzdoti jautājumi par romantiskām tikšanās reizēm, skūpstiem, pieskaršanos citu cilvēku intīmajām ķermeņa daļām, orālo un vaginālo seksu. Pēc iegūtajiem datiem noskaidrojās, ka skolēniem ar redzes traucējumiem seksuālā aktivitāte ir tāda pati kā citiem skolēniem. Jāatzīmē gan, ka skolēniem ar redzes traucējumiem ir mazāk partneru.

No skolēnu atbildēm var secināt, ka skolēniem ar redzes traucējumiem pieskaršanās intīmajām ķermeņa daļām un orālā seksa sniegšana ir nepieciešama abpusēji. Skolēni ar redzes traucējumiem neizjūt spiedienu no vienaudžiem, ka viņiem būtu jābūt seksuālās attiecībās. Savukārt ir skolēni bez redzes traucējumiem, kas šādu spiedienu izjūt. Interesanti, ka skolēni ar redzes traucējumiem nav pārliecināti, ka nākamā gada laikā stāties seksuālās attiecībās, lai gan to noteikti vēlētos.

Satraukumu rada informācija, ka skolēniem ir riskanta seksuālā uzvedība – vienas nakts sakari, vairāki partneri kopš dzimumdzīves uzsākšanas un seksuālas attiecības alkohola reibumā vai bez kontracepcijas.

Docenta Daiņa Baloža komentārs:

"Latvijas iedzīvotāju seksuālā dzīve ir maz pētīta, sevišķi neskaidrs ir jautājums par seksuālās uztveres īpatnībām cilvēkiem ar speciālām vajadzībām – neredzīgajiem un vājredzīgajiem, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Lienes pētījums dod ieskatu to cilvēku pasaulē, kuri ir spiesti to uztvert atšķirīgi, arī seksuālajā jomā. Tas sniedz labāku izpratni, kā veidot kontaktu ar šādiem cilvēkiem gan speciālistiem (ārstiem), gan visiem apkārtējiem.

Gribu uzsvērt, ka Lienes darbs ir spilgts piemērs tam, ko var izdarīt students, kuram ir patiesa interese par pētāmo tēmu, uzdrošināšanās pētīt pietiekami sarežģītus un sensitīvus jautājumus, turklāt izdarīt to ar minimālu materiālo resursu piesaisti un iegūt patiesi interesantus un nozīmīgus rezultātus. Novēlu Lienei turpināt pētniecisko darbu ar to pašu ieinteresētību, degsmi un aizrautību, ar ko viņa veica šo pētījumu. Tāpat varu aicināt studentus piedalīties Seksoloģijas pulciņa darbā, jo šī ir joma, kur paveras plašas iespējas visdažādākajiem pētījumiem."