Pārlekt uz galveno saturu
Bibliotēka
Studentiem

8. decembrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) Rātsupītes ielā 1 notika RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas apgādā iznākušās profesoru Astrīdas Krūmiņas un Viestura Baumaņa (1943–2013) grāmatas Eikariotu šūnu bioloģija: citoloģiskie, molekulāri bioloģiskie un ģenētiskie aspekti plaši apmeklēti atvēršanas svētki.

Grāmatas atvēršanas pasākumu vadīja BMC direktors, bioloģijas doktors, asociētais profesors Jānis Kloviņš. Viņš uzsvēra, ka grāmatas vērtību noteikti ceļ tas, ka autoriem ir ilggadēja pedagoģiskā un pētnieciskā darba pieredze Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātē un arī Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Vispirms profesore A. Krūmiņa pastāstīja par grāmatas ieceres pirmsākumiem un informēja par galveno novitāti grāmatā – šūnu morfoloģijas, šūnās notiekošo bioķīmisko, molekulāri bioloģisko un ģenētisko procesu saistību ar cilvēka patoloģiju –, un izteica pateicību recenzentēm – RSU profesorei Mārai Pilmanei un LU profesorei Vijai Zaigai Klušai, kā arī visiem visiem, tostarp bijušajiem kolēģiem Rīgas Stradiņa universitātē, kas palīdzējuši ar konsultācijām vai tamlīdzīgi. Īpaši viņa pateicās Rīgas Stradiņa universitātei, Latvijas Universitātei, BMC, Genzym Polska un SIA Midway par finansiālo atbalstu grāmatas izdošanā, kā arī RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļai par sagatavošanas darbu un Mikus Čavarta ilustrācijām.

eikariota-suna-gramatas-komanda-RSU.jpg

Grāmatas komanda: mākslinieks Mikus Čavarts (no kreisās), maketētāja Ilze Reitere, autore profesore Astrīda Krūmiņa, redaktores Aija Lapsa un Inga Lievīte, aizmugurē – RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas vadītājs Tenis Nigulis.

Pasākumā ļoti atzinīgus vārdus par grāmatu (jo bija ar to paguvis iepazīties) gan saturiskā, gan noformējuma ziņā teica BMC direktora padomnieks un Zinātniskās padomes loceklis habilitētais bioloģijas zinātņu doktors Elmārs Grēns, uzsvērdams, ka šāda grāmata latviešu valodā ir ilgi gaidīta, un tā ir ļoti vajadzīga. Runāja arī grāmatas recenzente V. Z. Kluša un LU Bioloģijas institūta Vides ģenētikas laboratorijas vadītājs ģenētiķis profesors Īzaks Rašals. Viņš atzīmēja, ka grāmata noderēs ne tikai studentiem, bet arī pētniekiem zināšanu atsvaidzināšanai.

Pasākuma noslēgumā uzstājās LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, uzteikdams sadarbību starp Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti vismaz autoru un finansiālā ieguldījuma līmenī, izteikdams cerību, ka tādi un līdzīgi projekti varētu turpināties.

Atvēršanas svētkus noslēdza muzikāls priekšnesums un ieinteresētas sarunas pie pasākuma organizatoru sarūpēta svētku cienasta.

 RSU studentiem un mācībspēkiem grāmata ir pieejama bibliotēkas fondā, kā arī nopērkama Dzirciema ielā 16, otrajā stāvā.