Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Labklājības un sociālā darba katedra no 3. līdz 6. jūlijam rīko vasaras skolu Sociālās uzņēmējdarbības potenciāls sociālās iekļaušanas veicināšanai, kas notiks Šlokenbekas muižā, Engures novadā.

Vasaras skolā piedalīsies divdesmit četri dalībnieki: gan projektā iesaistītie pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes un Vidzemes Augstskolas, gan sociālā darba nozares un izglītības jomas pārstāvji.

Katrai no vasaras skolas dienām ir sava tēma un tai atbilstošas aktivitātes. Atklājot vasaras skolu, tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar EKOSOC projektā veikto pētījumu par jaunām pieejām ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai rezultātiem: Sociālās politikas transformācija Latvijā pēckrīzes periodā, Darītspējas pieeja un iekļaujoša darba tirgus teorētiskie modeļi, Nodarbināmības faktors nodarbinātības problēmu risināšanā, Darba vidē balstītu mācību ieviešana Latvijā u. c.

Nākamās dienas ir piepildītas ar dažādām aktivitātēm: priekšlasījumu par sociālo uzņēmējdarbību un kopienas sociālo darbu, interaktīvu lekciju darbnīcu Ideju banka, institucionālajām vizītēm uz sociālos pakalpojumus sniedzošām institūcijām, radošajām darbnīcām un diskusijām ar jau esošo sociālo uzņēmumu pārstāvjiem.

Vasaras skolas izskaņā paredzēta noslēguma sesija par sociālajām inovācijām un sociālās uzņēmējdarbības modeļiem.

Vasaras skola tiek organizēta EKOSOC-LV projektā Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai: Sociālo un politisko transformāciju trajektorijas Latvijā pēckrīzes periodā, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības transformācijas, gudras izaugsmes, pārvaldības un tiesiskā ietvara procesu un problēmu izpratni valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Attīstīt zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu sociālajās zinātnēs, fokusējot programmā īstenotus pētījumus uz sabiedrības attīstībai svarīgiem jautājumiem, veidojot spēcīgas sociālo zinātņu skolas, nodrošinot to saikni ar citām zinātņu nozarēm, izglītību un sabiedrības pārvaldības institūcijām un radot pamatojumu – zināšanu bāzi lēmumu pieņemšanai sabiedrības pārvaldībā.