Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas
ICLVAS

Rīgas Stradiņa universitātes izdevniecībā ir nākusi klajā kolektīvā monogrāfija Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Monogrāfiju veidojis pieredzējušu zinātnieku un mācībspēku starpdisciplinārs kolektīvs, un tā sastāv no četrām daļām.

Pirmajā daļā Akadēmiskā un zinātniskā rakstīšana studiju procesā tiek aplūkotas zinātniskās rakstīšanas īpatnības, analizēta zinātniskā valoda, pētniecisko darbu veidi un izstrādes procesi. Nodaļas noslēgumā tiek piedāvāts pārskats par akadēmisko godīgumu kā vienu no būtiskākajiem zinātniskās rakstīšanas pamatiem. Monogrāfijas otrajā daļā Zinātniska publikācija, tās veidi, struktūra un izstrāde var iepazīties ar gan ar sešiem galvenajiem zinātnisko publikāciju kritērijiem, gan kvantitatīvo, kvalitatīvo un jaukto pētījumu rakstu struktūru. Monogrāfijas trešā daļa Pētījuma rezultātu izplatīšana apkopo ieteikumus, kurus var izmantot pētnieki, kuri vēlas prezentēt savu pētījumu rezultātus dažādos zinātniskos pasākumos. Monogrāfijas ceturtajā daļā Informācijpratība zinātnē ir sniegti padomi, kā efektīvāk meklēt, apstrādāt, saglabāt un analizēt zinātnisko informāciju un sniegti piemēri bibliogrāfisko norāžu veidošanas stiliem dažādās zinātņu nozarēs.

Monogrāfija paredzēta ar pētniecību saistītam plašam lasītāju lokam un jau ir pieejama bibliotēkas krājumā.