Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Profesionālā pilnveide

10. martā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (MITC) sāks profesionālās pilnveides programmu māsām, māsas un ārsta palīgiem Pacientu novērtēšana un monitorēšana dažādu dzīvību apdraudošu stāvokļu gadījumos. Kardiopulmonālā reanimācija un efektīva komunikācija komandā. Apmācības notiks tiešsaistē Zoom platformā.

Programmas mērķis ir sniegt jaunas iemaņas un pilnveidot prasmes, kuras saistītas ar neatliekamo stāvokļu atpazīšanu un rīcību tajos (pacienta primārā izmeklēšana, kardiopulmonālā reanimācija, pacienta monitorēšana un dzīvību apdraudošu stāvokļu teorētiskas bāzes apgūšana, kā arī komandas darba praktiskie aspekti, tostarp komunikācija starp veselības aprūpes speciālistiem un pacienta izvērtēšana.

Iegūtās zināšanas un prasmes būs izmantojamas pacientu primārajā izmeklēšanā vispārēja un specializēta profila slimnīcu nodaļās, pamata kardiopulmonālajā reanimācijā, pacienta vitālo rādītāju monitorēšanā, tad, kad ir dzīvību apdraudošs stāvoklis, komandas darba principu iedzīvināšana vispārēja un specializēta profila slimnīcu nodaļās.

Kursu vadīs Mg. sc. sal. Anastasija Gromova, RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras docētāja, un Mg. sc. sal. Madara Blumberga, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas simulētās vides metodiķe. Tajā iekļauta gan teorētiskā, gan praktiskā daļa – virtuālās simulācijas.

Kopējais kursa garums ir 18 akadēmiskās stundas, un tas ir sadalīts trīs dienu garumā.