Notiks antropologa un RSU vieslektora Marka Stenforda lekcija par morāles sistēmām Ķīnā Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Studentiem

Otrdien, 26. septembrī, plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā) notiks akadēmisko lasījumu cikla Stāsti par cilvēku lekcija Morāles kulturālā evolūcija: ķīniešu partikulārisms un kultūras epidemioloģija (The cultural evolution of morality: Chinese particularism and the epidemiology of culture). Ar lekciju uzstāsies Oksfordas Universitātes pēcdoktorantūras pētnieks un RSU vieslektors studiju programmā Sociālā antropoloģija Marks Stenfords (Mark Stanford).

Par lekciju

"Ķīnas sabiedrības struktūras un psiholoģijas pētījumi nu jau vairāk kā gadsimta garumā ir izgaismojuši virkni īpašību, kas vērojamas plašā laika un telpas diapazonā, – tās veido savdabīgu personalizēta partikulārisma paveidu, saskaņā ar kuru morālie pienākumi sakņojas un izpaužas konkrētās starppersonu attiecībās, nevis ir balstīti universālos noteikumos. Lai gan šī struktūra nav nemainīga, tās neparastā stabilitāte prasa skaidrojumu. Savā lekcijā es izvirzīšu tēzi, ka šīs struktūras sistēmiskā daba nav nejauša un ka tās elementi ir izveidojuši pamatu pašstiprinošai dinamikai, kas pārliecinoši dominē pār citiem uzvedības modeļiem. Lauka darbs, ko veicu no 2011. līdz 2014. gadam jauno Ķīnas kooperatīvu kustības vidē, ļāva pētīt šīs sistēmas pozīciju nostiprināšanos iepretim tādām konkurējošām morālajām sistēmām kā kooperatīvisms, kā arī identificēt apstākļus, kuros vērojama šīs sistēmas vājināšanās. Plašākā kontekstā mans pētījums pievēršas kultūras evolūcijas jēdziena un, citējot Danu Sperberu, "epidemioloģiskās" kultūras izpētes metodes potenciālam."

Par lektoru

Marks Stenfords (Mark Stanford) ir pēcdoktorantūras pētnieks kognitīvajā antropoloģijā Oksfordas Universitātē. 2017. gadā ieguvis doktora grādu sociālajā antropoloģijā Londonas Ekonomikas augstskolā. Marks Stenfords veicis etnogrāfisko lauka darbu Ķīnā, pētot pārmaiņas morālajā psiholoģijā un kolektīvās sadarbības problēmas kooperatīvos. Viņa pētījumu centrā ir evolucionārās teorijas, kognitīvās psiholoģijas un sociālo zinātņu satikšanās. Īpaši M. Stenfordu interesē tas, kā sadarbības evolūcijas pētījumi var ne tikai skaidrot kultūru variāciju, bet arī palīdzēt politikas veidotājiem risināt praktiskus jautājumus.

Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Akadēmisko lasījumu cikla Stāsti par cilvēku mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.