Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība

5. septembrī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāta zālē notiks projekta Baltinfect Konsultatīvās padomes un Vadības komitejas sanāksme, kurā tiks izvērtēti pirmajā gadā sasniegtie rezultāti. Kā uzsver projekta koordinatore RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta (MVI) vadītāja asoc. profesore Modra Murovska, projekta uzdevumu veiksmīga īstenošana liecina par RSU kapacitāti pilnvērtīgi iekļauties Eiropas Kopējā pētniecības telpā un piedalīties Eiropas attīstībai svarīgu pētniecības virzienu izstrādē un inovāciju ieviešanā.

„Šī gada laikā projekta komandai izdevās izpildīt visus izvirzītos uzdevumus, kas nodrošinās stabilu pamatu turpmākajam darbam projekta mērķu sasniegšanā. Pirmā gada iestrādnes sekmēs lielāku viespētnieku apmaiņu un vēl intensīvāku pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi,” teica M. Murovska.

Projekta ietvaros pirmajā gadā RSU zinātniskajam personālam bija iespēja pieredzes apmaiņas aktivitātēs apmeklēt Karolinska Institutet Zviedrijā, Steinbeis zinātnes centru, Berlīnes un Rostokas universitāti u. c. zinātniskās institūcijas Vācijā.

Konsultatīvās padomes un Vadības komitejas sanāksmes laikā projekta komanda ziņos par šīm un citām aktivitātēm, kas tika īstenotas gada laikā. Tikšanās mērķis ir ne tikai novērtēt padarīto, bet arī uzklausīt ierosinājumus un priekšlikumus tālākajam darba projekta īstenošanā. Sanāksmes darba valoda – angļu.

Projekta nākamie uzdevumi ir intensīvāka abpusēja viespētnieku apmaiņa, divu laboratoriju izveide un darbības uzsākšana, pētnieku apmācība darbam ar jaunajām iekārtām un jaunu datorprogrammu apguve pētniecības rezultātu modelēšanai un vizualizācijai, dalība ES pētniecības projektos utt.

Projekta Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē (Baltinfect) īstenošana RSU tika sākta pirms gada, 2013. gada 1. septembrī. Tā mērķis ir infekcijas slimību multidisciplinārās pētniecības, kā kritiski nozīmīgas veselības zinātnes daļas stiprināšana Baltijas, Eiropas un globālā dimensijā, atraisot zinātnisko potenciālu RSU.

Projekta īstenošanā iesaistītās struktūrvienības: A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra.