Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem

Rīgas Stradiņa universitāte izsludināja konkursu pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 1.1.1.2. pasākuma Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Konkursā pieteicās seši  pretendenti, kuru pieteikumus izvērtēja zinātniskie eksperti un Vērtēšanas komisija. Komisija pieņēma lēmumu virzīt visus pētniecības pieteikumus sagatavošanai un iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā:

  1. Reinis Balmaks
  2. Ilze Maldupa
  3. Bollettin Paride
  4. Ieva Reine
  5. Dang Rui
  6. Ieva Ziediņa

rsu-nap-es-Eiropas-regionalas-attistibas-fonds.JPG