Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Stipendijas

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) jau 15 gadus iešķir Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju medicīnas studentiem, lai palīdzētu un atbalstītu viņus ceļā uz ārsta amatu. Kopējais stipendiju apjoms šogad ir 5000 USD. Šogad minētās stipendijas tiks piešķirtas pieciem RSU studentiem.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apmērā šogad ieguva četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti:

  • Māris Lapšovs (RSU 4. kurss) – rekomendāciju sniedza asoc. prof. Kārlis Trušinskis un prof. Māra Pilmane,
  • Alise Emma Čakārne (RSU 6. kurss) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Māra Rone-Kupfere un Dr. med. Elga Sidhoma,
  • Mikus Saulīte (RSU 6. kurss) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Viktorija Kuzema un ārsts internists Kārlis Rācenis,
  • Anna Marija Leščinska (RSU 6. kurss) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Armands Sīviņš un Dr. med. Ingus Skadiņš. 

Savukārt Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendiju (500 USD) ieguva Ieva Pitkēviča (RSU 5. kurss) – rekomendāciju sniedza Ināra Miltiņa un prof. Gunta Lazdāne.

Stipendiātiem bija jāiesniedz savi pieteikumi atbilstoši nolikuma prasībām un jātiekas ar atlases komisiju. Ārkārtas stāvokļa dēļ šogad mainījās atlases otrās kārtas norise, kad klātienes tikšanos aizstāja saruna elektroniskajā vidē. Toties komisijas dalībnieku skaits bija neierasti liels un jautājumu klāsts ļoti plašs. Pretendentus intervēja LĀZA valdes locekļi: Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), Dr. Atis Bārzdiņš (ASV), Dr. Ēriks Niedrītis (ASV),Dr. Daina Dreimane (ASV), Medicīnas vēstures muzeja pārstāvis Mārtiņš Vesperis un Dr. Edīte Lazovska (Latvija). Zoom semināru, kas bija kā atlase, vadīja LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka. 

Klātienes svinīgais sarīkojums, uz kuru aicināti visi LĀZA stipendiāti un viņu viesi, kā arī LĀZA biedri un draugi, notiks P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tad, kad būs atcelti ar COVID pandēmiju saistītie ierobežojumi.

Atgādinām, ka līdz 15. septembrim Latvijas jaunie ārsti un zobārsti var pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijām – atbalstam savai profesionālajai pilnveidei. 

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds radies, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī tā vadītājs. LĀZA regulāri vāc ziedojumus fonda sekmīgai darbībai. 2005. gadā tika pasniegtas pirmās Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas, kuras saņēma pieci LU un RSU medicīnas studenti. Fondu finansiāli atbalsta arī Ojāra Veides Fonds, LĀZA biedri un citi ziedotāji.

Fonda mērķis ir atbalstīt vecāko kursu medicīnas studentu centienus apgūt ārsta profesiju un vēlmi strādāt savā profesijā Latvijā. Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā, stiprinot un uzlabojot medicīnisko aprūpi valstī. Stipendija 500-1000 USD apmērā tiek piešķirta 3 – 5 pretendentiem katru gadu. Kopš 2016. gada tiek piešķirtas arī veicināšanas stipendijas. Pieteikumus izvērtē un lēmumu pieņem Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija.

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. To dibināja 1947. gadā Eslingenā trimdā devušies latviešu ārsti.

Plašāka informācija par LĀZA un iespējām atbalstīt medicīnas izglītību