Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Stipendijas

Pieteikšanās valsts minimālajai un paaugstinātajai stipendijai 2017./18. akadēmiskā gada pavasara semestrī pamatstudiju programmās studējošajiem un maģistrantiem, kuri studē valsts budžeta finansētās studiju vietās, notiek no 5. līdz 15. februārim. Doktorantiem pieteikšanās šīm stipendijām un kredītam pielīdzinātajai stipendijai notiek no 1. līdz 15. martam.

Pieteikšanās vienreizējai stipendijai vai stipendijai grūtniecības atvaļinājuma laikā visos studiju līmeņos notiek no 16. februāra līdz 31. maijam.

Pieteikšanās valsts stipendijām notiek elektroniski RSU Studējošā portālā, izpildot elektronisko pieteikumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus PDF formātā.

Valsts stipendijas elektroniskais pieteikums, kas izpildīts RSU Studējošā portālā, nav jāapstiprina RSU Studentu servisā!
Papildu informācija par pieteikšanos valsts stipendijai un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama šeit.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 740 un RSU Stipendiju piešķiršanas nolikumu. RSU Stipendiju piešķiršanas nolikuma 2. pielikumā ir kritēriji stipendiju pretendentu zinātniskās darbības rādītāju izvērtēšanai.

Papildu informācijai