Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

2. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja laikā 14. aprīlī plkst. 17.10 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra konferenču zālē notiks kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija prezentācija.

Monogrāfijā raksturoti nozīmīgākie veselības psiholoģijas jēdzieni, teorijas, parādīti mūsdienās aktuālie pētniecības un praktiskās darbības virzieni, tai skaitā veselības koncepcijas, stresa un tā pārvarēšanas saistība, veselības uzvedības teorijas un modeļi, personības iezīmju saistība ar veselību un ilgmūžību, veselības un slimības uztvere, pacientu izglītošanas iespējas, pacientu līdzestību ietekmējošie faktori u. c.

Izdevums tapis asoc. profesores Kristīnes Mārtinsones vadībā. Tās zinātniskās redaktores ir asoc. profesore Kristīne Mārtinsone un docente Velga Sudraba, un to sagatavojis RSU mācībspēku kolektīvs, sadarbojoties ar Mg. phil. Sandru Dzilnu un trim studiju programmas Veselības psiholoģija absolventēm. Monogrāfijas veidotāji ir iesaistīti profesionālās maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija īstenošanā.

Veselības psiholoģijas attīstība Latvijā ir aizsākusies nesen, tāpēc monogrāfijas veidotāji cer, ka grāmata būs mācību līdzeklis studējošajiem un profesionālās pilnveides līdzeklis citiem interesentiem, kā arī sekmēs psihologu un profesionāļu, kuri ikdienā saskaras ar veselības psiholoģijas jautājumiem, savstarpējo sapratni, atvieglos turpmāko pētījumu veikšanu veselības psiholoģijā, sekmēs veselības psihologu profesionālās darbības attīstību un raisīs interesi par veselības psiholoģiju.