Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība

Otrdien, 8. decembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) senatori, sanākot uz pirmo jaunā sastāva LZA Senāta sēdi, Senāta priekšsēdētāja amatā ievēlēja RSU studiju prorektori prof. Tatjanu Koķi.

Jāpiebilst, ka prof. Tatjana Koķe šogad LZA rudens pilnsapulcē tika ievēlēta par LZA īsteno locekli (akadēmiķi).

portrets003.jpg

RSU studiju prorektore prof. (Dr. habil. paed.) Tatjana Koķe ir LZA Humanitāro un sociālo zinātņu žurnāla redkolēģijas locekle, RSU Senāta locekle, RSU Izdevniecības padomes vadītāja un Sociālo zinātņu profesoru padomes locekle un priekšsēdētāja, LZP eksperte, Valsts emeritēto zinātnieku padomes locekle, Latvijas Sarkanā Krusta padomes locekle, LU Promocijas padomes pedagoģijā locekle un Pedagoģijas zinātnes profesoru padomes locekle. 

Prof. T. Koķes zinātnisko pētījumu virzieni ietver mūžizglītības sociāli pedagoģiskos pamatus, studentcentrētu studiju procesu, studiju rezultātus, skolotāju izglītību un docētāju tālākizglītību, augstākās izglītības kvalitāti un zināšanu sabiedrību.

Apsveicam studiju prorektori prof. Tatjanu Koķi!