Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Pētniecība
Konferences, semināri

RSU starptautiskajā studentu zinātniskajā konferencē Veselības un sociālās zinātnes, kas notika 16. martā, piedalījās septiņi studiju virziena Psiholoģija studenti.

Komunikācijas sekcijā savus pētījumus, kas tapuši bakalaura darbu ietvaros prezentēja četri bakalaura studiju programmas Psiholoģija studenti – Kristiāna Klince, Marina Sokola, Linda Lejiņa un Sintija Boļšakova.

K. Klince, kas ziņoja par pētījumu Saistība starp vērtībām un individuālo anomiju Latvijas iedzīvotājiem (darba vadītāja dr. psych., doc. Jeļena Ļevina), ieguva pirmo vietu, savukārt M. Sokola, kuras ziņojuma temats bija Studentu vērtības 2010. un 2015. gadā: salīdzinošs pētījums (darba vadītāja asoc. prof. Kristīne Mārtinsone), ieguva otro vietu konkursā par labāko ziņojumu attiecīgajā sekcijā.

Daloties savos iespaidos par konferences norisi, K. Klince stāstīja, ka īpaši saistoši bijis pārrunāt studentu pētījumu tēmas ar citu valstu studentiem, kas šogad konferencē piedalījās kuplākā skaitā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo šādas diskusijas sniedz gan pieredzi starptautisko kontaktu veidošanā, gan arī dod iespēju atklāt jaunus aspektus psiholoģijas zinātnē. M. Sokola konferencē piedalījās pirmo reizi, un viņa dalījās iespaidos par to, ka, gatavojot ziņojumu angļu valodā, uzstājoties auditorijā, kur ne visi klātesošie ir studējuši psiholoģiju, kā arī atbildot uz klausītāju jautājumiem, guvusi pati sev būtiskas atziņas par to, kā pētījums iekļaujas psiholoģijas lielo teoriju kopainā.

Sabiedrības veselības, arodmedicīnas, uzturzinātnes un sporta medicīnas sekcijas sēdē piedalījās maģistrantūras studiju programmas Veselības psiholoģija otrā kursa studenti Krists Jānis Lagzdiņš (Saistība starp individuālām vērtībām, individuālo anomiju un braukšanas uzvedību), Velga Izašare (Depresijas, trauksmes un optimisma saistība ar uztverto sociālo atbalstu un līdzestību pacientiem ar cerebrovaskulāro slimību) un Laine Kupča (Depresija, trauksme, ēšanas traucējumi, ķermeņa masas indekss un ar ķermeņa tēlu saistītais distress studentiem), kuru ziņojumi balstījās uz maģistra darba ietvaros veiktajiem pētījumiem.

Studentiem vērtīga bija arī atbalstošā auditorija, klausītāju ieinteresētība un uzdotie jautājumi, kas palīdzēs labāk sagatavoties drīzumā gaidāmajai bakalaura un maģistra darba aizstāvēšanai. Jāsecina, ka studenti apliecināja spēju labi sevi parādīt sīvā citu studiju programmu konkurencē.