Pārlekt uz galveno saturu
Stipendijas

Viļa un Martas Vītolu Fonds sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti izsludina pieteikšanos rezidentūrā un doktorantūrā studējošo mērķstipendijai.

vitolu-fonds-logo.jpgViļa un Martas Vītolu fonda mērķis ir ar fonda un ziedojumu līdzekļiem veicināt izglītību Latvijā. Fonda vēlme ir celt un uzturēt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošo zināšanu līmeni, stimulējot studējošos, kuri RSU studē rezidentūrā un doktorantūrā un kuru izglītības vai pētniecības virziens saistīts ar vēža vai sirds slimību izpēti. Mērķstipendiju var saņemt RSU doktorantūrā vai rezidentūrā studējošie, kuri mācās ārpus Latvijas vēža vai sirds slimību izpētes jomā un atbilst fonda stipendiju nolikumam (skat. zemāk).

Uz stipendiju var pretendēt sekmīgie RSU Doktorantūras nodaļas vai rezidentūras specialitātes programmā studējošie bez akadēmiskajiem parādiem un kuri stipendijas pieteikšanās iesnieguma iesniegšanas brīdī atbilst zemāk norādītajiem kritērijiem (kritērijus apstiprinošā dokumentācija – izziņas, apliecības u. c. – pie iesniegšanas ir iesniedzama attiecīgās izziņas, apliecības un citu dokumentu kopija, uzrādot oriģinālus):

  • pretendents nav pirmā vai pēdējā gada rezidents;
  • doktorantūrā studējošais ir spējīgs apliecināt izglītības vai pētniecības pasākuma saistību ar mērķstipendijas mērķi;
  • pretendents ir spējīgs apliecināt pārējās pasākuma finansējuma daļas pieejamību;
  • pretendents var iesniegt attiecīgās RSU katedras, ārstniecības iestādes vai profesionālās asociācijas rekomendāciju ar pamatojumu aktivitātei;
  • pretendents iesniedz pēdējā gada rezidenta grāmatas kopiju vai izziņu no Doktorantūras nodaļas par sekmību.

Mērķstipendijas apmērs studentam nepārsniegs 50 % no mācību maksas, par mācībām ārpus Latvijas vēža vai sirds slimību izpētes jomā.

Pretendenti mērķstipendijas saņemšanai pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz RSU Tālākizglītbas fakultātē Ievai Ozoliņai Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, 207. kabinetā. Pieteikumu iesniedz, aizpildot nolikuma pielikumā noteikto pieteikuma formu un pievienojot dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem kritērijiem.

Pieteikšanās termiņš: no 21.12.2017. līdz 31.12.2019.