Pārlekt uz galveno saturu
Rektora vēlēšanas

Prasības amata pretendentam – profesors, doktora zinātniskais grāds (atbilstoši Latvijas Republikas prasībām un normatīviem aktiem);

pretendenta iesniedzamie dokumenti:

  •  iesniegums – brīvā formā, 
  •  CV, 
  •  RSU attīstības koncepcija turpmākajiem pieciem gadiem, 
  •  amata pretendenta prasību apliecinoši dokumenti.

Dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva nodaļā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, vai jānosūta parakstīti ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi rsuatrsu[pnkts]lv.

Dokumentu iesniegšanas termiņš –  2017. gada 6. oktobris.