RSU palīdz vidusskolu jauniešiem izvēlēties nākotnes profesiju Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šajā studiju gadā ar RSU vēstnešu programmu un akciju Pielaiko studijas! ir uzrunājusi vairāk nekā 2100 skolēnu, palīdzot tiem izvēlēties nākotnes profesiju, kā arī iepazīstinot ar studiju iespējām RSU. RSU reflektantu aptaujas apliecina, ka universitātes pārstāvju viesošanās skolā palīdz mērķtiecīgāk izvēlēties studijas augstskolā, savukārt iespēja piedalīties atvērtajās lekcijās un nodarbībās augstskolā ļauj saprast, vai izvēlētais studiju virziens ir atbilstošs jaunieša spējām un interesēm.

anda-rozukalne-skoleni-lead.jpg

Jau septīto gadu RSU darbojas vēstnešu programma, kuras ietvaros studenti, absolventi un mācībspēki dodas uz Latvijas skolām un stāsta par studiju iespējām augstskolā, kā arī par praktiskajiem jautājumiem, saistītiem ar studijām. RSU vēstnešu skaits pieaug, un šajā akadēmiskajā gadā uz 69 skolām dažādos Latvijas reģionos devās 40 RSU studenti un absolventi, kā arī astoņi RSU dekāni un docētāji, kopumā uzrunājot 1800 skolēnu.

"Liela daļa vidusskolēnu vēl nezina, ko vēlas studēt, tāpēc augstskolas vēstnešu viesošanās skolā var palīdzēt viņiem izvēlēties nākotnes profesiju," par savu dalību RSU vēstnešu programmā stāsta Juridiskās fakultātes students Aivis Pīlēģis. "Skolēniem no savas pieredzes stāstu, ar kādiem izaicinājumiem studentam jāsastopas un kādi praktiski jautājumi jārisina. Šāda komunikācijas forma – jaunietis jaunietim – ir daudz saprotamāka skolēniem, un viņi labprāt iesaistās diskusijās, kas palīdz kliedēt mītus par studijām augstskolā un saprast, kāda virziena studijas viņus interesē."

Mērķētu tieši uz vidusskolēnu auditoriju, RSU docētāji sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aizvadītājā akadēmiskajā gadā organizēja lekciju ciklu par dažādām sociālo zinātņu un veselības aprūpes tēmām. "Tikšanās ar skolēniem ļauj saprast mūsu nākamos studentus – kādi jautājumi ir viņu interešu lokā, un ko viņi sagaida no augstākās izglītības. Savukārt skolēni uzzina, kas slēpjas aiz viņiem bieži vien neizprotamiem studiju programmu nosaukumiem un saprot, ka studijas būs ne tikai atbildīgs un darbietilpīgs, bet arī aizraujošs un pārsteigumiem pilns dzīves posms," uzsver RSU Komunikācijas fakultātes asoc. prof. Anda Rožukalne.

Vidusskolu jauniešu vidū lielu atsaucību guva arī akcija Pielaiko studijas! – 357 skolēni mācību gada laikā apmeklēja interesējošās lekcijas un nodarbības astoņās RSU fakultātēs, RSU Liepājas filiālē un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Vislielāko interesi skolēni izrādīja par studiju programmas Medicīna lekciju Slimnieka izmeklēšana un studiju programmas Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika lekciju Praktiskā uzņēmējdarbība. Vairāki skolēni studijas pielaiko jau vairākus gadus, piemēram, Rīgas Skolēnu domes pārstāve un Rīgas Angļu ģimnāzijas skolniece Zane Čivle jau otro gadu apmeklēja programmas Starptautiskais mārketings un reklāma lekcijas, kas viņai devis pārliecību par studiju turpināšanu RSU.

RSU vēstnešu programmai var pieteikties marketingsatrsu[pnkts]lv. Vairāk informācijas šeit.