Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs
Darbiniekiem
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir sācies Valsts pārbaudījumu laiks. 2. un 3. aprīlī Valsts pārbaudījuma eksāmenu kārtoja septiņi bakalaura studiju programmas Sociālais darbs un 14 maģistra studiju programmas Sociālais darbs studenti. Šogad šis eksāmens notika neierasti, jo, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, RSU viss studiju process notiek attālināti, tāpēc arī eksāmens tika kārtots, izmantojot Zoom platformu.

Lai gan attālinātas studijas ir izaicinājums visiem – studentiem, docētājiem un valsts pārbaudījuma komisijas locekļiem –, kvalitatīvais tehniskais nodrošinājums un atbalsts no IT departamenta deva iespēju RSU Labklājības un sociālā darba katedrai veiksmīgi realizēt Valsts pārbaudījuma eksāmenu.

"Paldies Valsts pārbaudījuma eksāmena komisijai, studentiem un IT speciālistiem Rolandam Bļujum un Jānim Laizānam par padomiem un atbalstu eksāmena norises tehniskajā sagatavošanā. Paldies vecākajam datorsistēmu inženierim Aināram Siliņam par profesionālu darbu, atsaucību un lielisko sadarbību eksāmena norises dienās," uzsvēra RSU Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja asoc. prof. Lolita Vilka.

Valsts pārbaudījuma novērtēšanas komisijā piedalījās gan akadēmiskais personāls, gan darba devēji.

Komisijas priekšsēdētājs: Dr. sc. soc. Vladislavs Volkovs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, LZP eksperts nozarē Socioloģija un sociālais darbs.

Komisijas locekļi

  • Dr. phil. Lolita Vilka, Labklājības un sociālā darba katedras asociētā profesore un vadītāja, studiju virziena Sociālā labklājība vadītāja
  • Dr. med. Liāna Deklava, Labklājības un sociālā darba katedras asociētā profesore
  • Mg. soc. d. Marika Lotko, Labklājības un sociālā darba katedras lektore, profesionālā bakalaura studiju programmas Sociālais darbs vadītāja p. i.
  • Mg. soc. d. Ina Balgalve, Tukuma novada domes pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
  • Mg. iur., Mg. hist. Andris Bērziņš, biedrības Latvijas Samariešu apvienība direktors
  • Mg. soc. d. Jana Pūķe, Rīgas Sociālā dienesta T/C Āgenskalns vecākā sociālā darbiniece
  • Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors
  • Mg. ves. zin. Rita Rindža, Rīgas 1. slimnīcas Īslaicīgās hronisko pacientu aprūpes nodaļas vadītāja, sociālā darbiniece

Komisijas sekretāre: Mg. paed., Mg. ves. apr. Anita Ābele, Labklājības un sociālā darba katedras asistente, mācību procesa organizatore.