Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs

15. maijā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžā Jūrmalā noritēja zinātniskā konference Šodienas iespējas, izaugsme un patstāvība cilvēkiem ar invaliditāti, kurā piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bakalaura studiju programmas Sociālais darbs otrā gada studenti.

Konferences mērķis bija sniegt uz pētījumiem balstītu ieskatu par cilvēku ar invaliditāti izaicinājumiem adaptēties apkārtējā vidē – ģimenē, darba kolektīvā, mācību iestādē, atpūtas vietās.

Konferencē tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā ekoloģiskā pieeja mācību programmās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pašvaldību sniegtie pakalpojumi un palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti. Tika sniegts ieskats SIVA koledžas nozīmē studentu profesionālajā rehabilitācijā, kā arī vides pieejamībā SIVA teritorijā.
Otrā gada students Edvarts Pāvulēns konferencē pārstāvēja RSU ar ziņojumu par savu pētījumu par pašvaldību sniegtiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti. Pētījums tapa sadarbībā ar bakalaura studiju programmas Sociālais darbs vadītāju Dagniju Staķi un tas atspoguļo pašvaldību iesaisti cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanā, nodrošinot dažādus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. E. Pāvulēna darba mērķis bija noskaidrot, kāda palīdzība un sociālie pakalpojumi pieejami cilvēkiem ar invaliditāti Latvijas pašvaldībās. Darbā apkopota informācija par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, salīdzinātas dažādas pašvaldības un to piedāvātais atbalsta pasākumu klāsts.

Pētījums atklāj, ka situācija novados ir atšķirīga. Ir pašvaldības, kuras nodrošina plašu pabalstu un pakalpojumu klāstu, bet ir arī tādas, kuras nodrošina vienīgi valsts normatīvajos aktos noteiktos obligāti nodrošināmos sociālos pakalpojumus un pabalstus.