Pārlekt uz galveno saturu
Skolēniem
Studentiem
Ziņas

Ar mērķi veicināt ciešāku sadarbību starp vidējo un augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 1. novembrī rīkoja nu jau tradicionālo tikšanos ar Latvijas vidusskolu pārstāvjiem – direktoriem, skolotājiem, kā arī pašiem skolēniem. Diskusija Izglītības tilts no vidusskolas uz universitāti pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku, kuri darba grupās nāca klajā ar idejām veiksmīgākai abu izglītības līmeņu sazobei, strādājot pie vienota mērķa – labi izglītots un konkurētspējīgs Latvijas iedzīvotājs.

tiksanas-ar-direktoriem01-rsu-lead.jpg

Tikšanās mērķis bija kopīgi apzināt sadarbības iespējas vidējās un augstākās izglītības iestādēm un radīt idejas izglītības satura, tā pasniegšanas metožu, mācībspēku kompetenču pilnveidei. Būtisks problēmjautājums, ko skāra diskusijas dalībnieki, bija vidusskolu absolventu skaits, kas izglītošanos neturpina. Kā norādīts Izglītības un zinātnes ministrijas pārskatā par augstāko izglītību 2015. gadā, 22 % vispārizglītojošo skolu absolventu neuzsāk studijas Latvijas augstākās izglītības iestādēs.

tiksanas-ar-direktoriem16-rsu-lead.jpg

Darba grupas Izglītības kvalitāte dalībnieki akcentēja, ka jāveicina darba devēju iesaiste gan vidusskolu, gan augstskolu līmenī, jo attīstībai un izaugsmei ir nepieciešami mūsdienu mainīgajam darba tirgum sagatavoti jauni cilvēki, un pie šī mērķa strādā kā vidējās, tā augstākās izglītības iestādes.

Savukārt darba grupā Izglītības tilts dalībnieki vētīja faktorus, kas ietekmē skolēna lēmumu studēt, secinot, ka šī lēmuma pamatā ir pašmotivācija un informētība, un norādot, ka augstākās izglītības prestiža celšana un adekvāta priekšstata radīšana par studijām ir vidusskolu un augstskolu kopdarbs.

Tikmēr darba grupā Mērķtiecīga karjeras izvēle akcentēta nepieciešamība vairāk strādāt ar vidusskolēniem reģionos, attīstot dažādus neformālās izglītības projektus, tādus kā RSU Jauno mediķu akadēmija, kas palīdz jauniešiem iepazīt savu potenciālo nākotnes profesiju un kas šogad līdz ar filiāles atklāšanu Valmierā ir izgājusi ārpus galvaspilsētas. Darba grupās arī akcentēta tiešsaistes nozīme – vidusskolēniem ir pieprasījums pēc lekcijām un konsultācijām tiešsaistē, kas būtu pieejamas viņiem ērtā laikā un vietā.

Savukārt skolēnu un studentu darba grupā tika vērtēts, cik viegli nomainīt skolas solu pret studijām augstskolā.

tiksanas-ar-direktoriem06-rsu-lead.jpg

Tikšanās laikā pārstāvji aktualizēja arī tādus jautājumus kā demogrāfiskā bedre jeb studiju vecuma jauniešu skaita sarukums, ekonomiskās krīzes pēcgarša, kas atstājusi iespaidu uz maksātspēju par izglītību, kā arī izglītības atbilstība darba tirgus mainīgajām prasībām – problēmjautājumus, kam savā 2016. gada ziņojumā par Latvijas izglītības sistēmu pievērsusies arī OECD.

Šāda veida tikšanos ar skolu pārstāvjiem RSU organizē jau otro reizi, un šogad pārstāvēto skolu skaits pieaudzis par 25 %.