Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Darbiniekiem

9. oktobrī plkst. 14.15 Izglītības un zinātnes ministrijā notiks Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos sēde. Padomes darbības mērķis ir atbalstīt dialogu starp izglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību un veicināt kvalitatīva izglītības procesa īstenošanu izglītības iestādēs, sekmējot humānisma vērtību attīstību multikultūru sabiedrībā, cieņas un kultūru daudzveidības atzīšanu. 

Padome pirmo reizi sanāks uz sēdi jaunā sastāvā. Oktobra sākumā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu tika apstiprināts konsultatīvās padomes sastāvs, papildinot to ar pārstāvjiem no Latvijas Vecticības institūta, Jēkabpils Poļu biedrības, Rīgas Stradiņa universitātes, Privātskolu asociācijas, Rīgas Katoļu ģimnāzijas, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta. Plašāka informācija par padomi un tās sastāvs.

Šobrīd ir iecerēta padomes darbības paplašināšana, un tas būs viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem. Padomē kā eksperti var piedalīties valsts institūciju, izglītības iestāžu un arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lai aktualizētu dialogu starp izglītības politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību, padomes darbā papildus jau šobrīd deleģētajiem pārstāvjiem plānots iesaistīt arī izglītojamos.