Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Skolēniem
Studentiem

Trešdien, 1. decembrī, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notika RSU iniciēta tikšanās ar skolu pārstāvjiem, lai izteiktu pateicību skolu direktoriem, mācību pārziņiem, pedagogiem, karjeras konsultantiem un citiem profesionāļiem, kas ikdienā rūpējas par jauniešu izglītošanu, motivāciju tālākai izaugsmei un sagatavošanu studijām. Tikšanās mērķis bija, sanākot kopā, veicināt ideju un pieredzes apmaiņu par to, kā nākotnē vēl vairāk veicināt sadarbību starp vidusskolām un augstskolām.

tiksanas-ar-skolu-parstavjiem0000-RSU.jpg

Savā uzrunā RSU rektors prof. Jānis Gardovskis uzsvēra, ka labākie vidusskolu absolventi izvēlas un iestājas tieši Stradiņa universitātē, jo īpaši medicīnas jomā, kas prasa labu sagatavotību eksaktajos priekšmetos, kā arī augstu motivāciju. Vēlme būtu nākotnē attīstīt sadarbības modeļus, kas ļautu jaunietim jau skolas laikā iepazīt dažādas medicīnas studiju jomas, lai pārliecinātos, vai tās vispār atbilst jaunieša priekšstatiem un personības iezīmēm. Labs piemērs šajā ziņā ir RSU Jauno mediķu akadēmija, bet šo pašu pieeju būtu iespējams izmantot arī citu nozaru un profesiju iepazīšanai, t. sk. sociālajās zinātnēs.

tiksanas-ar-skolu-parstavjiem0008-RSU.jpg

Īsā uzrunā RSU Eiropas studiju fakultātes studiju programmas Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas vadītājs Māris Cepurītis uzsvēra, ka RSU veikto aptauju dati liecina: skolēna studiju virziena izvēlē liela ietekme ir pedagogiem, kuri tiek aicināti atcerēties un atgādināt jauniešiem, ka RSU piedāvā studiju programmas, kas nodrošina gan saistošas studijas, gan arī plašas iespējas tālāk karjerā līdz pat vadošām pozīcijām dažādu nozaru ministrijās un citās iestādēs. M. Cepurītis atgādināja, ka zinošu speciālistu izaugsme sākas jau skolas solā un ir mūsu visu – gan skolu, gan augstskolu – kopēja atbildība.

Pēc uzrunām notika diskusija par skolu un augstskolu ciešāku sadarbību nākotnē, aplūkojot esošos piemērus un rosinot jaunas iespējas. Diskusijas dalībnieki bija RSU rektors J. Gardovskis, RSU mācību prorektore T. Koķe, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietnieks A. Straupmanis un Ropažu vidusskolas skolotājs I. Grigorjevs.

tiksanas-ar-skolu-parstavjiem0012-RSU.jpg

Galvenie diskusijas secinājumi
 • RSU piedāvā jauniešiem klātienē iepazīt dažādas profesijas, piemēram, Jauno mediķu akadēmijā: RSU mācībspēki brauc uz skolām un vada praktiskās nodarbības dažādu profesiju iepazīšanai. Tiks ņemts vērā ierosinājums šīs nodarbības iekļaut klases jeb audzināšanas stundās, ņemot vērā pedagogu un skolēnu lielo noslodzi.
 • Pastāv iespēja iepazīt RSU un tās studiju vidi klātienē, piedalīties lekcijās, semināros, veikt dažādus praktiskos darbus, kas labāk sagatavo jaunieti studijām. RSU katru gadu piedāvā sagatavošanās kursus studijām RSU Eiropas studiju fakultātē, kā arī programmu Pielaiko studijas, kas ļauj apmeklēt atsevišķas, sev interesējošas lekcijas universitātes programmās.
 • Svarīga ir karjeras konsultanta loma. Konsultanti ir pieejami skolās, taču RSU piedāvā skolēniem apmeklēt arī universitātes Karjeras centru, lai stiprinātu pārliecību vai pieņemtu pareizo lēmumu par studiju izvēli.
 • Īpaši reģionu skolu jauniešiem ir būtiski dažādot informāciju, mācību pieredzi un satikt jaunas personas, kas var sniegt padomu, iedvesmot, iedrošināt, konsultēt, jo šo jauniešu iespēju loks un problēmas tomēr atšķiras no lielo pilsētu jauniešiem. Jau darbojas RSU vēstnešu programma, kad skolu absolventi un tagadējie RSU studenti apmeklē savu bijušo skolu un stāsta jauniešiem par studiju iespējām. Iespējams, aktīvāk jāizmanto mūsdienu digitālās iespējas, attālākajos Latvijas reģionos piedāvājot stundās saistošas tēmas, lekcijas digitālā formātā, kas līdz šim nav aktīvi izmantots.
 • Sociāli ekonomiskie aspekti: mācību maksa, budžeta vietu pieejamība, pašvaldības atbalsts studijām vai RSU piedāvātās bezmaksas studiju vietas sociālo zinātņu programmās. Ekonomiskajiem aspektiem joprojām ir ļoti liela nozīme, un daudziem jauniešiem nākas atteikties no sapņu profesijas nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ.
 • Iespēja RSU mācībspēkus pieaicināt stundās aktuālu sociālu, politisku, ekonomisku, tiesisku u. c. veida tēmu pasniegšanai gan mācību standarta ietvaros, gan papildus.
 • Būtu jāveicina sadarbība starp skolām un RSU mācību darbā, kas notiek ārpus klases, piemēram:
  • Skolu projektu nedēļās skolēni var izmantot RSU resursus – strādāt bibliotēkā un izmantot datu bāzes, piesaistīt konsultantu no RSU. Par šo iespēju, lūdzu, sazināties ar RSU pārstāvjiem: 67409 253 vai marketingsatrsu[pnkts]lv.
  • Var braukt ekskursijā uz RSU anatomikumu, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru u. c. 
  • Var rīkot olimpiādes, diskusijas, debates, konferences vai cita veida aktivitātes RSU telpās.

tiksanas-ar-skolu-parstavjiem0027-RSU.jpg

Diskusijai sekoja RSU Komunikāciju fakultātes asoc. profesores Andas Rožukalnes prezentācija par pētījumu Skolēnu mediju lietotprasme – tās izpausmes un sekas. Galvenie secinājumi: lai gan jaunieši arvien vairāk izmanto dažādas mediju platformas un pavada daudz laika digitālajā vidē, viņu zināšanas par iespējām, kā digitālie rīki un interneta mediji būtu lietojami dažādu problēmu un jautājumi risināšanai, ir sliktas. Lielākoties interneta vidē jaunieši vienkārši pavada laiku vai izklaidējas.