Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem
Skolēniem

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija veikusi pētījumu par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesionālā bakalaura studiju programmas Sabiedrības veselība absolventu nodarbinātību. Simtu trīs respondentu sniegtās atbildes apliecina, ka lielākā daļa jeb 89,4 % no aptaujātajiem šīs programmas absolventiem strādā sabiedrības veselības un ar to saistītajās jomās.

68 % respondentu uzsver, ka strādā savā specialitātē par sabiedrības veselības speciālistiem, bet 21,4 % strādā ar sabiedrības veselību daļēji saistītos amatos un jomās, piemēram, klīniskajos pētījumos, farmaceitiskajās kompānijās, medicīnisko iekārtu nodrošināšanā, veselības apdrošināšanā, sportā un fitnesā, veselības profila izglītības iestādēs u. c. Darbavietu studenti atrod gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajos uzņēmumos.

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore Anita Villeruša uzsver, ka varam lepoties, jo dominējošais vairākums studiju programmas Sabiedrības veselība studentu strādā savā profesijā.

Vispopulārākās sabiedrības veselības jomas, kurās nodarbināti absolventi, ir veselības veicināšana, veselības aprūpes pārvalde, politika un veselības ekonomika, sabiedrības veselības pētniecība, veselības statistika, darba vides aizsardzība un darba drošība, vides veselība, pārtikas aprites drošības uzraudzība, infekciju slimību kontrole. Izcilākie absolventi savu profesionālo karjeru veido akadēmiskajā vidē.

Šie dati apstiprina informāciju, kuru RSU aizvadītā gada nogalē saņēma no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), proti, ka studiju programmas Sabiedrības veselība absolventi veiksmīgi iekļaujas darba tirgū un tā ir viena no labāk apmaksātajām veselības aprūpes specialitātēm. VID informācija liecina, ka jauno sabiedrības veselības speciālistu un sabiedrības veselības maģistrantu vidējie oficiālie gada ienākumi ir trešajā vietā – tūlīt aiz rezidentūru beigušajiem ārstiem un diplomu ieguvušajiem farmaceitiem.