Pārlekt uz galveno saturu
Uzņemšana

Interesentus, kuri lēmumu par studijām vasarā atlika, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aicina sākt mācības nākamā gada februārī.

rsu_sac_studet_ziema_1.jpg

Šoziem aicinām reflektantus pieteikties studijām maģistrantūras programmā Sociālā antropoloģija, kā arī nepilna laika bakalaura, akadēmiskā un profesionālā maģistra studijām tiesību zinātnē. RSU ziemas uzņemšana ritēs līdz 20. janvārim. Aicinām topošos studentus veikt visus uzņemšanas soļus digitāli – dokumenti jāiesniedz pieteikšanās sistēmā uznemsana.rsu.lv.

Maģistra studiju programma Sociālā antropoloģija ir RSU ziemas uzņemšanas klasika. Šī divu gadu akadēmiskā programma sagatavo speciālistus, kuri raugās uz dažādiem procesiem padziļināti un no negaidītiem rakursiem. Pēc studiju beigšanas absolventi spēj iesaistīties praktisku problēmu izpētē un risināšanā, strādājot akadēmiskajā darbā un pētniecībā, kā arī konsultējot nevalstiskajās un biznesa organizācijās. Studiju pamatā ir patstāvīgs darbs un nodarbības, kas tiek organizētas lekciju un semināru veidā darbdienu vakaros. Programma īpaši attīsta kritisko domāšanu un spēju reflektēt, skaidri formulēt savas domas gan mutiski, gan rakstiski. Sociālās antropoloģijas studijas RSU norit Komunikācijas fakultātes paspārnē vecākās pētnieces Ievas Puzo vadībā. Programmas docētāju vidū ir asoc. prof. Klāvs Sedlenieks, medicīnas antropoloģe doc. Agita Lūse, novecošanās un rūpju pētniece Anna Žabicka, dzimtes un seksualitātes jautājumu pētniece Diāna Kiščenko, ekonomikas antropologs Andris Šuvajevs, cilvēku un vides attiecību izzinātāja Agnese Bankovska, arhitekts un urbānais antropologs Matīss Šteinerts u. c. Katru semestri programmas kursus docē un saturu papildina arī ārvalstu vieslektori. Studenti var iesaistīties mācībspēku organizētajos pētījumos un bagātināt sevi dažādos RSU sadarbības projektos – piemēram, pērn augstskola parakstīja memorandu ar Oksfordas Universitāti par sadarbību sociālantropoloģiskajā Eiropas Zinātnes padomes finansētajā projektā Emptiness: Living Capitalism and Democracy After (Post)socialism.
 
RSU Juridiskā fakultāte uz studijām aicina gan topošos bakalaurus, gan maģistrus. Akadēmiskā bakalaura studiju programma Tiesību zinātne pieredzes bagātu jurisprudences docētāju vadībā programma ļaus apgūt zināšanas, prasmes un kompetences tiesību jomā. Studijas norit nepilna laika klātienes formātā – sestdienās, un to laikā teorētiskās zināšanas administratīvajās tiesībās, civiltiesībās un krimināltiesībās mijas ar praktiskām tiesu izspēlēm un kāzusu risināšanu, pēc iespējas labāk sagatavojot topošos speciālistus darba tirgum. Akadēmiskā bakalaura studiju laikā jaunie speciālisti dodas sešu nedēļu praksē, nostiprinot teorētiskās zināšanas. RSU Juridiskās fakultātes absolventi rod darbu valsts un pašvaldības iestādēs, privātās un starptautiskās organizācijās, tiesā, advokātu un notāru birojos. Tiesību zinātnes studijas iespējams turpināt maģistrantūrā, kur pieejama profesionālā maģistra studiju programma un akadēmiskā maģistra studiju programma. Būtiski uzsvērt, ka RSU ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā var padziļināti apgūt medicīnas tiesības un kriminoloģiju. Studijas notiek pēc moduļu principa, vienlaikus apgūstot pavisam nedaudzus priekšmetus, kas studentiem ļauj apvienot profesionālo un personīgo pilnveidi ar darba dzīvi. RSU Juridiskā fakultāte ir atvērta arī studētgribētājiem, kuriem jau iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība un kuri vēlas izglītības ieguvi turpināt bakalaura studiju programmā vēlākā studiju posmā. Šādiem reflektantiem RSU ieskaita daļu no kredītpunktiem.