Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri

Šā gada 14.–16. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē notikušās Otrās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja programma saveda kopā gandrīz 200 dažādu jomu profesionāļus, kurus vieno interese par psihosociālo palīdzību dažādām pacientu un klientu grupām, kā arī par topošo profesionāļu – studentu – izglītošanu.

Konferences 36 tematiski daudzveidīgos ziņojumus vienoja trīs caurviju tēmas: psiholoģiskās izvērtēšanas instrumentu izveide un adaptācija, nemedikamentozā palīdzība dažādām klientu un pacientu grupām, e-intervences, kā arī profesionālā izglītība un izaugsme, profesionālās darbības prakse.

Veseliba-un-personibas-attistiba-konference-rsu15.jpg

Interesi raisīja vieslektoru lekcijas un vadītās meistarklases. Lektore Staņislava Hoferkova (Hradeckralovas Universitāte, Čehija) seminārā pirms konferences, lekcijā un meistarklasē pievērsās jautājumiem par atkarības profilakses iespējām skolā, kā arī sniedza plašu informāciju par Čehijā īstenotiem pasākumiem atkarību profilaksei. Profesore Sabrina Čipoleta (Padovas Universitāte, Itālija) lekcijā aktualizēja jautājumu par veselības un slimības kvalitatīvo pētniecību, sniedzot konkrētos pētījumos gūtās pieredzes un rezultātu izvērtējumu, savukārt meistarklasē profesore dalījās terapeitisko attiecību pieredzē. Profesors Antans Goštauts (Vītauta Dižā Universitāte, Lietuva) savā lekcijā iepazīstināja ar veselības psiholoģijas attīstību Lietuvā, īpaši saistībā ar atkarību un pašnāvību profilaksi, savukārt meistarklasē pievērsās jautājumiem par smēķēšanas atkarības profilakses pasākumiem Lietuvas skolās. Profesors arī satikās ar veselības psiholoģijas maģistrantūras studentiem un piedāvāja viņiem sadarboties noteiktu pētniecības tēmu izstrādē. Pētniece Daiga Kamerāde (Birmingemas Universitāte, Lielbritānija) informēja par pētījuma par brīvprātīgā darba ietekmi uz subjektīvo labklājību. Tikpat interesanti bija RSU un citu Latvijas augstskolu kolēģu ziņojumi. Jāuzsver, ka konferences darbā piedalījās arī vairāki pētniecībā ieinteresēti studenti no Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes un Komunikācijas fakultātes, kuri iepazīstināja ar savu pētījumu rezultātiem. (Konferences prezentācijas skat. zemāk.)

Konferences laikā notika arī kolektīvās monogrāfijas Veselības psiholoģija prezentācija, kurā piedalījās grāmatas autori un viesi. Tā ir pirmā plašākā grāmata par veselības psiholoģijas jautājumiem, ko izstrādājuši RSU docētāji, pirmie studiju programmas Veselības psiholoģija absolventi un LVPA biedri. Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir asoc. prof. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone un doc. Dr. med. Velga Sudraba. Monogrāfiju ikviens interesents varēs iegādāties aptuveni pēc mēneša.

Veseliba-un-personibas-attistiba-rsu14.jpg

Vērtējot konferences rezultātus, VPUPK vadītāja Kristīne Mārtinsone pauda viedokli, ka konference devusi ieskatu esošo pētījumu tēmās un rezultātos (finansētos pētījumu projektos), tās laikā fiksēta kopīgā idejiskā platforma nākotnes attīstībai, formulēti arī turpmāk veicamie uzdevumi gan attiecībā uz psiholoģiskās izvērtēšanas instrumentu izveidi un adaptāciju, gan psiholoģiskās palīdzības rezultātu pētījumiem dažādām pacientu un klientu grupām, kā arī pētījumu tēmas par profesionālās izglītības un prakses pilnveidi.

Konferences prezentācijas

Sabrina Čipoleta: Exploring health and illness through qualitative methods

Antans Goštauts: Health psychology in Lithuania – integrative approach of science and practice in health care

Linda Lejiņa: Tehnoloģijas un psiholoģija: dažas mūsdienu tendences

Aira Krūmiņa: Veselībpratība – koncepta attīstība e-vidē

Jeļena Koļesņikova, Gundega Rudzīte: Transteorētiskā modeļa pielietojums e-intervencēm veselības psiholoģijā

Jana Duhovska, Dace Baltiņa, Inga Millere: E-intervences onkoloģijas pacientu psihosocialā rehabilitācijā

Sintija Boļšakova, Kristīne Mārtinsone, Daiga Kamerāde: Individuālās anomijas, subjektīvās labklājības un brīvprātīgā darba saistība Eiropas valstīs

Laura Liberte, Jeļena Ļevina: Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi un individuālā anomija

Liene Lapiņa, Jeļena Ļevina: Individuālās anomijas saistība ar iesaistīšanos sociālajās aktivitātēs Latvijas iedzīvotājiem

Kristīne Šterna, Jeļena Ļevina: Latvijas iedzīvotāju piedalīšanās sociālajās aktivitātēs saistība ar vērtībām un sociālo atbalstu

Kristiāna Klince, Jeļena Ļevina: Saistības starp vērtībām un anomiju Eiropas valstīs

Grāmatas Veselības psiholoģija prezentācija

Vineta Silkāne: Veselību veicinošas uzvedības izvērtēšana un saistība ar citiem konceptiem

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Elmārs Rancāns, Ainārs Stepens: Latvijas klīniskā personības testa izstrāde: ierosmes un rezultāti

Jeļena Ļevina: Individuālās anomijas skalas izveide

Laine Kupča, Kristīne Mārtinsone: Studentu adaptācijas aptaujas psihometriskie rādītāji

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone: Supervizoru kompetences aptaujas izveide

Elza Stazdiņa, Margarita Storaļova, Kristīne Mārtinsone: Uz mākslu balstītie izvērtēšanas instrumenti: Tilta zīmējuma piemērs

Kristīne Šneidere, Jeļena Harlamova, Ervīns Čukurs, Voldemārs Arnis, Ainārs Stepens: Kognitīvo rezervju nozīme novecošanas procesā

Indra Majore-Dūšele: Mākslu terapijas pamatprincipi darbā ar pacientiem ar hroniskām saslimšanām

Anda Upmale: Mākslu terapijas pamatprincipi darbā ar pacientiem ar psihiskām saslimšanām

Kristīne Vende-Kotova: Mākslu terapijas pamatprincipi geriatrijā

Jana Duhovska: Mākslu terapijas pamatprincipi darbā ar onkoloģiskajiem pacientiem

Maija Romaško: Drāmas terapija grupā sociālo kompetenču veicināšanai pieaugušajiem ar vidēji smagu garīgo atpalicību ilgstošas aprūpes centrā

Aelita Vagale: Veselības aprūpes speciālistu priekšstati par veselības uzvedību

Laine Kupča, Kristīne Mārtinsone: Depresijas, trauksmes un ēšanas uzvedības sakarības studentiem

Inese Skukovska, Jana Duhovska: Mākslas terapeitu profesionālās kompetences attīstība prakses laikā

Aira Krūmiņa, Jeļena Koļesņikova: Pedagoģiskās kompetences pilnveide profesionālajā vidē prakses laikā

Līga Vaivode-Kalnmeiere, Kristīne Mārtinsone: Supervizoru profesionālā identitāte

Mirdza Paipare: Mūzikas terapeitu profesionālās tapšanas modelis Latvijā

Anna Kudrjavceva, Jana Duhovska: Mākslu terapijas pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtējums

Sabrina Čipoleta: Experiencing embodiment in the therapeutic relationship