TIF dekānes aicinājums rezidentūras specialitāšu programmu vadītājiem un rezidentiem Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas
Studentiem

Cienījamie kolēģi, rezidentūras specialitāšu programmu vadītāji un rezidenti!

Šā gada 27. jūnijā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) saņēma Veselības ministrijas (VM) vēstuli ar lūgumu iesaistīties iespējamās krīzes situācijas risināšanā, kas saistās ar ģimenes ārstu streiku. Ieraksti sociālajos medijos, ziņas e-pastā un telefona zvani liecina par uztraukumu un situācijas neizpratni. Aicinu RSU studiju programmu vadītājus un rezidentus saglabāt mieru, neiesaistīties diskusijās un turpināt ikdienas darbu.

Vēlos skaidrot situāciju man esošās informācijas līmenī. Situācija paredz rezidentu darba realizāciju atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem, studiju līgumam un darba līgumam. Nav plānots virsstundu darbs. Rezidenti, kuri atrodas ikgadējā atvaļinājumā, turpina savu atvaļinājumu. Strādājošie rezidenti turpina dežūras 48 stundu apmērā tajās ārstniecības iestādēs, kur darbs ir plānots.

MK noteikumos Nr. 685 Rezidentūras sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi papildus apmaksai paredzētās 24 dežūrstundas var tikt lūgtas realizēt valstij vajadzīgajā vietā, kas šobrīd ir plānots pie Rīgas un / vai reģionālajām slimnīcām. Dežūras var tikt plānotas darba dienās, darba laikā un nepārsniedzot 3x8 stundas katram rezidentam. Dotās dežūras tiks apmaksātas. Par rīcības plānu atsevišķi ir informētas ārstniecības iestādes.

VM par procesa koordinatoru ir norīkojusi Nacionālo veselības dienestu (NVD). Dežūru koordinācija ir plānota, iesaistot RSU rezidentūras studiju programmu vadītājus, kuri vislabāk pārzina savas specialitātes rezidentu aktivitātes un noslodzi.

Kolēģi, lūdzu būt atsaucīgiem, izprast situāciju, saskatīt iespējas un izaicinājumu, kā arī atcerēties, ka rezidentūra tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši valsts pasūtījumam un šobrīd valsts ir lūgusi mūsu palīdzību.

Lūdzu izprast: šobrīd nav noteikts, ka būs jāiesaistās visiem rezidentiem un nav noteikts, uz cik ilgu laiku šī krīzes situācija izsludināta. 

Rezidentiem atgādinu, ka RSU pārstāvēs savu studējošo intereses!

Rīt, 29. jūnijā, esmu aicināta uz informatīvo sanāksmi VM. Pēc sanāksmes plānoju Jums izsūtīt e-pastu ar papildu informāciju.

RSU Tālākizglītības fakultātes dekāne
asoc. prof. Ilze Grope